Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Anàlisi Política

Es preveu que un estudiant pugui dur a terme tot el pla d'estudis en un any, en cas que el cursi a temps complet, o bé en dos anys, si té una dedicació a temps parcial.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 20
Optatives
(especialitat)
34
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

El pla d'estudis del Màster Universitari en Anàlisi política permet el desenvolupament de dos itineraris: de recerca i professionalitzador.
 
Mòdul comú (20 crèdits ECTS) Crèdits
Política comparada I 6
La democràcia: teoria i anàlisi 4
Teoria política 4
Tècniques de recerca aplicades a les ciències polítiques 6
Itinerari professionalitzador  
Assignatures obligatòries (12 crèdits ECTS) Crèdits
Política comparada II 4
Integració política: institucions i processos 4
Partits i sistemes electorals 4
Assignatures optatives (22 crèdits ECTS) Crèdits
Tècniques d'anàlisi quantitatives 6
Tècniques d'anàlisi qualitatives 6
Teoria de jocs aplicada a la ciència política 6
Middle east and democracy 4
Institucions polítiques d'Amèrica Llatina 4
Institucions i processos polítics a Espanya 4
Acció col·lectiva 4
Comportament electoral 6
Relacions internacionals 6
Anàlisi de polítiques públiques 4
Europa i la governabilitat global 4
Perfils d'optativitat (cal escollir un mínim de tres assignatures) Crèdits
Política comparada
Middle Est and Democracy 4
Institucions polítiques d'Amèrica Llatina 4
Europa i la governabilitat global 4
Insitucions i processos polítics a Espanya 4
Relacions internacionals 6
Anàlisi política  
Acció col·lectiva 4
Teoria de jocs aplicada a la ciència política 6
Anàlisi de polítiques públiques 4
Comportament electoral 6
Metodologia  
Tècniques d'anàlisi quantitatives 6
Tècniques d'anàlisi qualitatives 6
Teoria de jocs aplicada a la ciència política 6
Treball final de màster Crèdits
Assignatura obligàtoria
Treball de final de màster professionalitzador 6

 

Mòdul comú (20 crèdits ECTS) Crèdits

6

4

4

6

 

Itinerari de recerca  
Assignatures obligatòries d'itinerari (24 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

6

Assignatures optatives (10 crèdits ECTS) Crèdits

 

 

4

4

4

4

4

6

6

4

4

4

4

 

Perfils d'optativitat (cal escollir un mínim de tres assignatures) Crèdits

Política comparada

 

Anàlisi política

Metodologia

 

 

 

4

4

4

4

6

 

 

4

6

4

6

 

6

6

6

 

 

 

Treball final de màster

Crèdits

Assignatura obligàtoria

 

6

Orientació professionalitzadora

Assignatures Semestre 1 32 Crèdits
Total 60

Política comparada I

6
La democràcia: teoria i anàlisi 4

Teoria política

4

Tècniques de recerca aplicades a les ciències polítiques

6

Política comparada II

4
Continguts optatius 8
Assignatures Semestre 2 28 Crèdits
Integració política

4

Partits polítics i sistemes electorals 4
Continguts optatius 14

Treball final de màster professionalitzador

6

 

 

Orientació investigadora i acadèmica

Assignatures Semestre 1 32 Crèdits
Total 60
La democràcia: teoria i anàlisi 4
Teoria política 4

Tècniques de recerca aplicades a les ciències polítiques

6
Disseny de la investigació  6
Tècniques d'anàlisi quantitatiu 6
Teoria de jocs aplicada a la ciència política  6
Assignatures Semestre 2 28 Crèdits
Política comparada I

6

Tècniques d'anàlisi qualitatiu  6
Continguts optatius 10
Treball final de màster de recerca 6

 

Orientació professionalitzadora

Assignatures Semestre 1 14-16 Crèdits

Mòdul comú: assignatura 1

4-6

Mòdul comú: assignatura 2

4-6

Mòdul comú: assignatura 3

4-6
Assignatures Semestre 2 16-18 Crèdits

Mòdul comú: assignatura 4

4-6

Política comparada II

4

Integració política: institucions i processos

4

Partits i sistemes electorals

4
Assignatures Semestre 3 14 Crèdits

Continguts optatius

14
Assignatures Semestre 4 14 Crèdits

Continguts optatius

8

Treball final de màster professionalitzador

6

 

 

Orientació investigadora i acadèmica

Assignatures Semestre 1 14-16 Crèdits

Mòdul comú: assignatura 1

4-6

Mòdul comú: assignatura 2

4-6

Mòdul comú: assignatura 3

4-6
Assignatures Semestre 2 16-18 Crèdits

Mòdul comú: assignatura 4

4-6

Tècniques d'anàlisi quantitatives

6

Tècniques d'anàlisi qualitatives

6
Assignatures Semestre 3 22 Crèdits

Continguts optatius

10

Teoria de jocs aplicada a la ciència política

6

Disseny de la investigació

6
Assignatures Semestre 4 6 Crèdits
Treball final de màster de recerca 6

 

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin de les titulacions descrites al perfil d'ingrés recomanat han de cursar fins a un màxim de 10 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que cal cursar es fa mitjançant una avaluació de les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

  • Els estudiants que provinguin de les titulacions de Dret, Humanitats o Periodisme:

  • Introducció a les tècniques de recerca (4 crèdits ECTS)

  • Els estudiants que provinguin de titulacions d'altres branques de coneixement:

  • Política i societat (6 crèdits ECTS)

  • Sistema polític espanyol (4 crèdits ECTS)

La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari, però sí per l'obtenció del títol.

 
Treball Final de Màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el MU d'Anàlisi política el treball final té 6 crèdits ECTS. 

El treball final de MU consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del MU. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa. 

En el MU d'Anàlisi política s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau o MU.Per  a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals. 

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen. 

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual. 

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa. 

 

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.