Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Anàlisi Política

Objectius
 • Proporcionar una base sòlida de coneixements avançats en ciència política que inclogui els principals enfocaments, teories i metodologies.
 • Conèixer l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics i les institucions.
 • Consolidar la capacitat d'anàlisi del comportament dels actors polítics i la ciutadania.
 • Adquirir el domini de la metodologia pròpia de les ciències polítiques.
 • Adquirir la capacitat de diagnosticar una realitat complexa i diversa a partir de l'elaboració d'informes i estudis que permetin la presa de decisions.
 • Consolidar i augmentar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, així com de presa de decisions i valoració de possibles estratègies d'actuació.
 • Dotar l'estudiant d'una deontologia professional correcta i compromesa amb els drets humans fonamentals, els principis d'igualtat i no discriminació i els valors democràtics propis d'una cultura de pau.
 • Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, tant oralment com per escrit.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.
Perfils

El màster universitari d'Anàlisi política de la UOC es dirigeix a graduats o llicenciats en ciència política, en ciències socials i humanístiques i en altres disciplines que vulguin adquirir la capacitat d'anàlisi rigorosa de la realitat política i social.

Aquest programa formatiu diferencia dos perfils en funció de l'itinerari que esculli l'estudiant:

 • Els estudiants que segueixin l'itinerari professionalitzador estaran preparats per oferir una assessoria d'alt nivell a organitzacions públiques, privades i del tercer sector en contextos molt diversos.
 • Els estudiants que segueixin l'itinerari de recerca seran capaços de dissenyar i dur a terme una investigació seguint les regles del coneixement científic en l'àmbit de la ciència política.
Competències

 

Competències transversals

 • Capacitat per a interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès.
 • Capacitat per a gestionar informació i comunicació en el camp de l'anàlisi política mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 • Capacitat per a gestionar i decidir sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.
 • Capacitat per a prendre decisions responsables i encertades en situacions complexes o compromeses.
 • Capacitat per a comunicar-se correctament tant en la llengua pròpia com en una llengua estrangera, oralment i per escrit, i en contextos diversos.
 • Capacitat per a treballar en equip en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a generar noves idees.
 • Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.
 • Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a noves situacions.

Competències específiques

 • Capacitat per a diagnosticar una realitat complexa i diversa en l'àmbit social i polític, localment o globalment, a partir de l'elaboració d'informes o estudis d'alta qualitat que facilitin la presa de decisions.
 • Capacitat per a dissenyar les estratègies més adequades a la naturalesa de les organitzacions en un entorn complex i canviant en funció dels objectius que persegueixen i de les oportunitats i impediments que afrontin.
 • Capacitat per assessorar estratègicament organitzacions complexes sobre el disseny o el redisseny dels seus processos de presa de decisions i les seves repercussions.
 • Capacitat per avaluar l'impacte de les polítiques, estratègies i decisions d'organitzacions i institucions a partir de les tècniques i metodologies d'anàlisi més avançades que s'utilitzen en la ciència política.
 • Capacitat per avaluar el rendiment i la qualitat de les institucions polítiques i per assessorar en el disseny i el redisseny d'estratègies que puguin contribuir a la seva millora.
 • Capacitat per dissenyar i desenvolupar una investigació d'acord amb les regles del coneixement científic en l'àmbit de la ciència política.

Competències pròpies de la UOC

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès)

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.