Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Anàlisi Política

Objectius
 • Proporcionar una base sòlida de coneixements avançats en ciència política que inclogui els principals enfocaments, teories i metodologies.
 • Conèixer l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics i les institucions.
 • Consolidar la capacitat d'anàlisi del comportament dels actors polítics i la ciutadania.
 • Adquirir el domini de la metodologia pròpia de les ciències polítiques.
 • Adquirir la capacitat de diagnosticar una realitat complexa i diversa a partir de l'elaboració d'informes i estudis que permetin la presa de decisions.
 • Consolidar i augmentar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, així com de presa de decisions i valoració de possibles estratègies d'actuació.
 • Dotar l'estudiant d'una deontologia professional correcta i compromesa amb els drets humans fonamentals, els principis d'igualtat i no discriminació i els valors democràtics propis d'una cultura de pau.
 • Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, tant oralment com per escrit.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.
Perfils

El màster universitari d'Anàlisi política de la UOC es dirigeix a graduats o llicenciats en ciència política, en ciències socials i humanístiques i en altres disciplines que vulguin adquirir la capacitat d'anàlisi rigorosa de la realitat política i social.

Aquest programa formatiu diferencia dos perfils en funció de l'itinerari que esculli l'estudiant:

 • Els estudiants que segueixin l'itinerari professionalitzador estaran preparats per oferir una assessoria d'alt nivell a organitzacions públiques, privades i del tercer sector en contextos molt diversos.
 • Els estudiants que segueixin l'itinerari de recerca seran capaços de dissenyar i dur a terme una investigació seguint les regles del coneixement científic en l'àmbit de la ciència política.
Competències

 

Competències transversals

 • Capacitat per a interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès.
 • Capacitat per a gestionar informació i comunicació en el camp de l'anàlisi política mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 • Capacitat per a gestionar i decidir sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.
 • Capacitat per a prendre decisions responsables i encertades en situacions complexes o compromeses.
 • Capacitat per a comunicar-se correctament tant en la llengua pròpia com en una llengua estrangera, oralment i per escrit, i en contextos diversos.
 • Capacitat per a treballar en equip en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a generar noves idees.
 • Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.
 • Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a noves situacions.

Competències específiques

 • Capacitat per a diagnosticar una realitat complexa i diversa en l'àmbit social i polític, localment o globalment, a partir de l'elaboració d'informes o estudis d'alta qualitat que facilitin la presa de decisions.
 • Capacitat per a dissenyar les estratègies més adequades a la naturalesa de les organitzacions en un entorn complex i canviant en funció dels objectius que persegueixen i de les oportunitats i impediments que afrontin.
 • Capacitat per assessorar estratègicament organitzacions complexes sobre el disseny o el redisseny dels seus processos de presa de decisions i les seves repercussions.
 • Capacitat per avaluar l'impacte de les polítiques, estratègies i decisions d'organitzacions i institucions a partir de les tècniques i metodologies d'anàlisi més avançades que s'utilitzen en la ciència política.
 • Capacitat per avaluar el rendiment i la qualitat de les institucions polítiques i per assessorar en el disseny i el redisseny d'estratègies que puguin contribuir a la seva millora.
 • Capacitat per dissenyar i desenvolupar una investigació d'acord amb les regles del coneixement científic en l'àmbit de la ciència política.

Competències pròpies de la UOC

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès)

Acreditació de qualitat AQU

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació


Matrícula anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 22 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació