Accès obert Vols més informació?

Anàlisi Política

Màster universitari

Estructura

El màster d'Anàlisi política s'organitza en tres mòduls: comú, d'especialitat i treball final de màster. Així mateix, el mòdul d'especialitat, dóna lloc a dos itineraris: un de recerca i un altre professionalitzador, segons les competències que l'estudiant vulgui desenvolupar, d'inici a la recerca o professionalitzadores.

El màster queda estructurat d'aquesta manera segons els mòduls i els itineraris.

 

Estructura curricular del màster (60 ECTS)

Mòdul Crèdits ECTS

Mòdul comú 

20

 

 

Mòdul d'especialitat de l'itinerari de recerca 

34

Obligatòries d'itinerari

Continguts optatius lliures

24

10

Mòdul d'especialitat de l'itinerari professionalitzador

34

Obligatòries d'itinerari

Perfils per optativitat

Anàlisi política

Política comparada

Metodologia

12

22

 

 

 

Mòdul TFM de l'itinerari de recerca 

6

Treball de final de màster de recerca en ciències polítiques

6

Mòdul TFM de l'itinerari professionalitzador 

6

Treball de final de màster professionalitzador

6

 

 

Acreditació de qualitat AQU

Propera matrícula:
abril 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació