Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Anàlisi Política

Estructura

El màster d'Anàlisi política s'organitza en tres mòduls: comú, d'especialitat i treball final de màster. Així mateix, el mòdul d'especialitat, dóna lloc a dos itineraris: un de recerca i un altre professionalitzador, segons les competències que l'estudiant vulgui desenvolupar, d'inici a la recerca o professionalitzadores.

El màster queda estructurat d'aquesta manera segons els mòduls i els itineraris.

 

Estructura curricular del màster (60 ECTS)

Mòdul Crèdits ECTS

Mòdul comú 

20

 

 

Mòdul d'especialitat de l'itinerari de recerca 

34

Obligatòries d'itinerari

Continguts optatius lliures

24

10

Mòdul d'especialitat de l'itinerari professionalitzador

34

Obligatòries d'itinerari

Perfils per optativitat

Anàlisi política

Política comparada

Metodologia

12

22

 

 

 

Mòdul TFM de l'itinerari de recerca 

6

Treball de final de màster de recerca en ciències polítiques

6

Mòdul TFM de l'itinerari professionalitzador 

6

Treball de final de màster professionalitzador

6

 

 

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.