Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Anàlisi Econòmica

D'acord amb els objectius plantejats, el màster universitari d'Anàlisi Econòmica capacita per a les següents sortides professionals:

  • Analistes, consultors i assessors, tant d'organitzacions i institucions governamentals com no governamentals, així com nacionals o internacionals.
  • Directius d'empreses, especialment d'aquelles que es trobin internacionalitzades o en procés d'internacionalització.
  • Tècnics i gestors de l'administració (local, regional,...) que desenvolupin les seves activitats en àrees d'estudis econòmics i de prospectiva, com policy makers en àrees de dinamització econòmica.
  • Periodistes especialitzats, docents i d'altres que desenvolupin les seves activitats professionals en l'àmbit de l'economia.

Cal destacar que aquest pla d'estudis s'ha dissenyat tenint en compte els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics, i els principis de sostenibilitat, conforme al que es disposa a la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, la Llei 27/2005, de 30 de novembre, de foment de l'educació i la cultura de la pau, i les directrius per a la introducció de la sostenibilitat en el currículum elaborades per la CRUE.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.