Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Anàlisi Econòmica

El màster universitari d'Anàlisi Econòmica capacita els seus titulats per a la realització d'estudis econòmics adaptats als diferents entorns professionals en els quals es desenvolupin.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 22 març 2023

Títol: Anàlisi Econòmica

Les contínues i profundes transformacions econòmiques fan cada vegada més necessaris experts amb capacitats per interpretar les seves causes i conseqüències, així com per dissenyar les accions amb les quals afrontar-les.

El màster universitari d'Anàlisi Econòmica ofereix una formació en l'àmbit de les ciències econòmiques que, d'una banda, capacita els graduats en Economia a seguir aprofundint en el seu àmbit de coneixement, aportant-los noves visions i perspectives d'anàlisi, així com potenciant les seves capacitats investigadores.

D'altra banda, el màster universitari d'Anàlisi Econòmica també proporciona els titulats i professionals procedents de l'àmbit de l'empresa i de les ciències socials en general coneixements avançats de la realitat econòmica i del domini dels instruments i les eines per analitzar-la. L'elevada i creixent complexitat d'un món cada vegada més globalitzat i interrelacionat exigeix que bona part dels professionals d'aquests àmbits necessitin tenir coneixements sòlids d'anàlisi econòmica.

 

Titulació oficial

El màster universitari d'Anàlisi Econòmica és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.