Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Anàlisi Econòmica

Objectius

El màster universitari d'Anàlisi Econòmica ofereix una formació avançada en l'àrea de la Ciència Econòmica amb la finalitat de formar experts en l'anàlisi de la realitat econòmica dins d'un món cada vegada més interrelacionat, complex i canviant.

Els objectius del màster són que els titulats aconsegueixin:

 1. Assolir un nivell avançat de coneixements en l'àmbit de l'anàlisi econòmica.
 2. Dominar les tècniques i les metodologies més avançades per a l'anàlisi econòmica.
 3. Desenvolupar competències i habilitats que potenciïn l'activitat professional que exerceixin.
 4. Desenvolupar competències i habilitats que els permetin dur a terme tasques de recerca acadèmica i científica en el camp de la ciència econòmica.
Perfils

La pretensió fonamental d'aquest màster és formar a professionals capaços d'analitzar la realitat econòmica dins d'un món cada vegada més interrelacionat, complex i canviant, amb l'objectiu d'aplicar l'anàlisi a casos i situacions concretes. Addicionalment, aquest màster persegueix formar a professionals interessats en la recerca acadèmica en l'àmbit de l'anàlisi econòmica.

Per a això, el màster combina assignatures metodològiques, instrumentals, conceptuals i pràctiques de l'àmbit de l'economia, oferint, d'una banda, assignatures adreçades a l'aprenentatge en la realització d'estudis i informes econòmics similars als quals hauran de realitzar els titulats en l'exercici de la seva professió i, d'altra banda, assignatures eminentment orientades a la capacitació per a la realització de treballs de recerca científica, com pugui ser la tesi doctoral.

Competències

Competències generals

 • Capacitat per analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant els processos de presa de decisions de manera que pugui respondre satisfactòriament a les necessitats territorials i socials, aconseguint resultats eficients i sostenibles.


Competències transversals

 • Capacitat per comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
 • Capacitat per adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per aportar valor a les organitzacions utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació de forma avançada.
 • Capacitat per desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.
 • Capacitat per liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.


Competències específiques

 • Capacitat per utilitzar metodologies avançades en l'àmbit de l'anàlisi econòmica.
 • Capacitat per deduir i avaluar les problemàtiques i els reptes derivats de les complexes realitats econòmiques, els seus elements substantius, les seves causes i conseqüències.
 • Capacitat per extreure coneixement rellevant i útil per a la definició d'estratègies en un context globalitzat.
 • Capacitat per elaborar estudis econòmics avançats que tinguin per objectiu assessorar a organismes, institucions i empreses en els seus processos de presa de decisions.
 • Capacitat per generar i transmetre informació econòmica, adaptant-la al públic a la qual es dirigeixi.
 • Capacitat per desenvolupar tasques de recerca en l'àmbit de l'anàlisi econòmica.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.