Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport

El màster d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport va dirigit a professionals que vulguin aprofundir en la nutrició esportiva tant des de la promoció de la salut per mitjà de l'alimentació saludable i l'activitat física en població general, com en les possibilitats de la nutrició per a optimitzar el rendiment en els esports.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 19 octubre 2022

Títol: Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport

En un context social i cultural en què l'esport ha adquirit una gran rellevància i l'alimentació té un paper cada vegada més crucial, la nutrició esportiva ha passat de ser un concepte utilitzat només en l'àmbit de l'esport professional o del culturisme, a emprar-se també des del punt de vista de la salut general i el benestar. La nutrició esportiva s'ha convertit en un sector amb molt bones perspectives econòmiques i d'ocupabilitat que requereix professionals amb coneixement científic i criteri per a orientar esportistes i persones actives que, cada vegada més sovint, busquen millorar el seu rendiment amb l'alimentació.

L'alimentació aplicada a l'activitat física i l'esport com a camp d'interès i coneixement ha crescut substancialment en els últims seixanta anys i l'alimentació de l'esportista va deixant enrere els mites i creences que durant dècades l'han acompanyat.

En els últims deu anys s'ha observat un gran avanç en els coneixements de nutrició en l'esport, i hi ha àrees que concentren i dirigeixen gran part de la investigació actual: els efectes de l'exercici sobre la utilització de proteïnes, el temps dels menjars per a maximitzar la resposta anabòlica i els graus d'evidència científica de l'ús de la complementació alimentària per al rendiment esportiu.

Espanya lidera la Unió Europea en pràctica habitual d'esport i exercici, i té una tendència positiva en el percentatge de població que va passar de no realitzar activitat física o realitzar-la de manera ocasional el 2009 a realitzar-la amb certa freqüència o de manera habitual el 2015, sent el cinquè país de tota la Unió Europea en què el nombre de practicants va augmentar més. En contrapartida a aquesta situació, tres de cada cinc habitants no realitza cap activitat física moderada. Espanya mostra un dels valors més alts de la Unió Europea en marcadors d'inactivitat física. La inactivitat física és la responsable de l'increment del risc d'aparició de més de trenta-cinc malalties prematures, trastorns crònics i mort.

L'impacte econòmic de l'alimentació i l'esport està experimentant en els darrers anys uns canvis excepcionals i constants amb un gran mercat que inclou tant l'assessorament d'esportistes com els complements alimentaris per a esportistes, begudes i suplements esportius. En els últims anys el sector ha patit un fort creixement en ámbits com l'outdoor, l'esport sènior, la igualtat en l'esport, l'sportlifestyle i els sportlovers. En les últimes dècades s'ha passat dels esports clàssics al fitness, i del fitness al wellness. Les tecnologies tenen un paper essencial en aquesta nova configuració del model esportiu. Estem davant del que s'anomena smart health i smart sport. Tot aquest context apunta a una necessitat de professionals que puguin assessorar també en alimentació saludable, capaços de traslladar els coneixements científics i acadèmics a la realitat de la pràctica esportiva quotidiana de milions de persones.

També hi ha unes bones perspectives econòmiques en la indústria alimentària vinculada al sector de l'esport. Els productes que fa uns anys eren exclusivament per a atletes i culturistes estan atraient cada vegada més a un ampli perfil consumidor, d'edat cada vegada més jove. L'alimentació i l'esport representen un sector econòmic important i creixent, que genera notables ingressos i que està proporcionant oportunitats d'ocupació en llocs de treball que requereixen coneixements especialitzats en ciència i tecnologia.

El futur de l'alimentació i l'esport requerirà, per tant:

1) un nivell més elevat de formació i educació per a les persones que donin consell a esportistes;

2) integració de coneixement que provingui de diferents disciplines.

El màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport ofereix la formació necessària per a destacar en aquest àmbit professional.

 

Consulta els requisits d'accés específics d'aquest programa

 

Descarrega't el fullet informatiu del màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport

 

 

Descarrega la infografia del màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport 

 

 

 


Estudis de Ciències de la Salut de la UOC

Web          Blog           

 

 

 Sessió informativa. Màster oficial d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport


Sessió online (Català):
15 de setembre,
17.00 h

Informació i inscripcions


Sessió online (Castellà):
15 de setembre,
18.00 h

Informació i inscripcions

Titulació oficial

El màster universitari de d'Alimentació en l'Activitat Física y l'Esport de la UOCeralitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

Sessió informativa del programa

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.