Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Administració i Govern Electrònic

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari. No obstant això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat caldrà que cursin un complement formatiu.
Perfils d'ingrés recomanats

Per a cursar el màster universitari d'Administració i Govern Electrònic és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

Llicenciatura, diplomatura o grau de la branca de ciències socials i jurídiques (preferentment en àmbits com ciències polítiques, sociologia, gestió i administració pública, dret, comunicació, economia, o àrees equivalents).

 

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera (anglès) equivalent a l'A2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Per cursar el màster a distància és recomanable haver cursat alguna de les titulacions de les àrees de les ciències humanes i socials.

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada fins al 8% dte.

Fins al 15 de desembre en graus i màsters universitaris que comencen docència al febrer

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE