Accès obert Vols més informació?

Administració i Govern Electrònic

Màster universitari

Objectius

 • Obtenir coneixements avançats sobre l'entorn polític, social i econòmic, i sobre les estructures de les administracions públiques per entendre'n el funcionament organitzatiu.
 • Desenvolupar i consolidar el domini de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en general i de l'administració electrònica en particular.
 • Adquirir competències que potenciïn l'activitat professional i permetin la millora dels processos organitzatius i dels serveis públics.
 • Adquirir la capacitat per a dissenyar i avaluar iniciatives i estratègies d'aplicació de les TIC a l'Administració pública.
 • Obtenir coneixements de les tècniques i les metodologies d'anàlisi per a elaborar estudis i informes d'alta qualitat, que permetin analitzar i avaluar les intervencions de l'Administració pública.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

 

Perfils professionals

El màster universitari d'Administració i govern electrònic és una titulació oficial amb una demanda creixent en les institucions públiques, pensat per a estudiants i/o professionals interessats a conèixer el funcionament del sector públic que vulguin especialitzar-se en l'administració electrònica.

En particular aquest programa s'adreça a:

 • Persones que vulguin formar-se i ampliar els seus coneixements sobre administració i govern electrònic per potenciar l'exercici de la seva activitat professional.
 • Professionals que ja treballen en les administracions públiques (ja siguin locals, autonòmiques, estatals o internacionals) que volen actualitzar els seus coneixements i millorar les seves competències en matèria d'administració electrònica.
 • Professionals d'empreses, organitzacions privades, organitzacions no governamentals o altres institucions que desenvolupen la seva activitat en contacte amb administracions públiques.
 • Consultors i assessors d'organitzacions governamentals i no governamentals, o professionals que treballen en àrees relacionades amb el sector de les tecnologies de la informació o de l'administració electrònica.
 • Analistes polítics, gestors públics i professionals dedicats a avaluar el funcionament de les administracions públiques i el resultat de les seves polítiques.

 

Competències

 

Competències específiques

 • Capacitat per a aplicar a un nivell avançat les teories, els principis i les eines necessaris per a l'administració, la planificació i la gestió de recursos públics.
 • Capacitat per a dissenyar, planificar i implementar programes i processos d'intervenció per a donar resposta a problemes polítics i socials específics.
 • Capacitat per aplicar les tècniques i els mètodes d'anàlisi adequats per a transformar dades en informació rellevant per a la presa de decisions.
 • Capacitat per a analitzar conjunts complexos d'informació, elaborar informes d'alta qualitat i assessorar en la presa de decisions estratègiques en el treball professional.
 • Capacitat per a assessorar en la planificació i el disseny d'estratègies de millora continuada de les organitzacions i les polítiques públiques, i assegurar la màxima qualitat en els serveis i resultats.
 • Capacitat per a aplicar el potencial de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a la millora i modernització de les administracions públiques.


Competències transversals

 • Capacitat per a manejar i interpretar textos legals entenent el marc jurídic que ordena les administracions públiques.
 • Capacitat d'anàlisi crítica, interpretació de l'entorn i adaptació a noves situacions organitzatives.
 • Capacitat de treball en equip i comunicació interpersonal.
 • Capacitat de creativitat i innovació.
 • Capacitat d'aprenentatge continuat per a mantenir les competències professionals actualitzades.


Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

 

Propera matrícula:
abril 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació