Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Administració i Govern Electrònic

Per obtenir la titulació de màster universitari d'Administració i Govern Electrònic, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits s'estructura, d'acord amb el pla d'estudis, en 28 ECTS del mòdul obligatori, 24 ECTS del mòdul optatiu i 8 ECTS obligatoris que corresponen al TFM.
 

El mòdul obligatori aprofundeix en la lògica de canvi i innovació associada amb la transformació digital de les administracions públiques. El conjunt d'assignatures que el componen tracten el fenomen del govern electrònic de manera transversal, tenint en compte el context polític, jurídic, tecnològic i organitzatiu, i aporten les claus analítiques necessàries per a desenvolupar projectes en aquest àmbit. 

El mòdul optatiu permet que cada estudiant pugui crear el seu propi itinerari formatiu d'acord amb els seus interessos acadèmics o professionals. Les assignatures optatives permeten incidir en aspectes específics del govern electrònic i en instruments metodològics per a la seva anàlisi.  

L'orientació aplicada del màster culmina amb la realització del treball final de màster, amb el desenvolupament d'un projecte sota la supervisió d'un/a expert/a.


 

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada fins al 8% dte.

Fins al 15 de desembre en graus i màsters universitaris

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE