Accés obert Vols més informació?

Especialització de Tractament d'Evidències i Indicadors en els Processos d'Avaluació de la Qualitat

Objectius

L'especialització de Tractament d'Evidències i Indicadors en els Processos d'Avaluació de la Qualitat permetrà als estudiants aprendre a:

 • Identificar les funcions i valorar els aspectes a tenir en compte de l'avaluació de la qualitat des de la perspectiva de l'avaluació externa.
 • Determinar quins són els agents que realitzen l'avaluació de la qualitat i des de quines funcions i perspectives.
 • Valorar l'impacte de l'avaluació externa de la qualitat en els processos de millora institucional, de programes i de professorat.
 • Aprofundir en tres dels instruments clàssics emprats, per a la recollida d'informació, en l'àmbit professional de l'avaluació de la qualitat: el qüestionari, l'entrevista, i els grups de discussió; i també aprendre a fer-los servir correctament per garantir l'adequada obtenció de les dades d'interès.
 • Identificar o formular evidències i interpretar-les, d'acord amb els objectius de l'avaluació que es dugui a terme.
 • Identificar indicadors a partir de la informació recollida o crear-ne de nous, a partir d'informació qualitativa o quantitativa, mantenint un equilibri entre ambdues en el conjunt del sistema.
 • Analitzar informes, documents i sistemes d'indicadors, a partir de dades quantitatives i qualitatives, i interpretar-los tenint en compte les característiques del context.
 • Valorar i analitzar els sistemes de gestió de la qualitat per estàndards, les seves finalitats, els agents i els sistemes d'aplicació i l'impacte.
 • Reflexionar sobre els rànquings universitaris i el paper que exerceixen en la valoració dels sistemes de qualitat.
Perfils
L'especialització de Tractament d'Evidències i Indicadors en els Processos d'Avaluació de la Qualitat es dirigeix a aquelles persones interessades a ampliar o desenvolupar el seu perfil professional en l'àmbit de la generació i obtenció d'informació (evidències i indicadors) per als processos d'avaluació de la qualitat universitària. Aquestes capacitats i habilitats tecnicocientífiques són necessàries per treballar en posicions tècniques en unitats de qualitat de les institucions d'educació superior; en posicions investigadores en l'àmbit de l'avaluació i la gestió de la qualitat de l'educació superior; en departaments d'educació de l'administració, i com a responsables estratègics de la qualitat a les institucions d'educació superior.
Competències

Quan finalitzi l'especialització de Tractament d'Evidències i Indicadors en els Processos d'Avaluació de la Qualitat, els estudiants seran capaços de:

 • Dissenyar polítiques i estratègies de qualitat de l'educació superior per a estats, institucions o departaments d'organitzacions de diferent naturalesa.
 • Dissenyar sistemes, metodologies i instruments d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat, que siguin sostenibles en el temps, i en la utilització de recursos adequats, sense detriment d'altres processos o d'altres tasques pròpies de la institució i les persones, en l'àmbit de l'educació superior. 
 • Valorar críticament el paper i l'abast de les xarxes de qualitat internacionals, i també el de les agències nacionals o territorials que operen als estats. 
 • Identificar el rol que juguen els grups d'interès o agents externs tant en l'establiment de criteris de qualitat com en la valoració d'aquesta, per integrar-los de manera equitativa en el disseny i l'aplicació tant de les polítiques de qualitat com dels sistemes d'avaluació d'aquesta.
 • Dissenyar sistemes, metodologies i instruments d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat, que siguin sostenibles en el temps, i en la utilització de recursos adequats, sense detriment d'altres processos o d'altres tasques pròpies de la institució i les persones, en l'àmbit de l'educació superior.
 • Identificar o formular evidències d'acord amb els objectius de l'avaluació que es dugui a terme.
 • Identificar o crear indicadors a partir d'informació qualitativa o quantitativa, mantenint un equilibri entre ambdues en el conjunt del sistema.
 • Analitzar informes, documents i sistemes d'indicadors, a partir de dades quantitatives i qualitatives, i interpretar-los tenint en compte les característiques del context.
A qui es dirigeix
L'Especialització de Tractament d'Evidències i Indicadors en els Processos d'Avaluació de la Qualitat es dirigeix a aquelles persones interessades a desenvolupar la seva carrera professional en llocs de gestió, assessoria, recerca o innovació en l'àmbit de la qualitat i la millora de l'educació superior.
Sortides professionals

Aquesta especialització permetrà al titulat o a la titulada exercir com a:

 • Coordinadora o coordinador de polítiques educatives d'educació superior, sigui a nivell institucional o a l'administració educativa corresponent.
 • Directora o director, coordinadora o coordinador, o gestora o gestor de programes i cursos d'educació superior.
 • Avaluadora o avaluador de programes educatius d'educació superior i polítiques educatives.
 • Coordinadora o coordinador docent o gestora o gestor de programes, cursos i assignatures d'educació superior.
 • Tècnica o tècnic en qualitat d'educació superior en agències de qualitat, unitats de qualitat de les universitats o departaments governamentals.
 • Investigadores o investigadors en l'àmbit de l'avaluació i la gestió de la qualitat a l'educació superior.
 • Responsables estratègics de la qualitat a les institucions d'educació superior.

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.