Accés obert Vols més informació?

Especialització de Sistemes de Qualitat Interna en Educació

Objectius

L'especialització de Sistemes de Qualitat Interna en Educació permetrà als estudiants aprendre a:

 • Identificar els organismes internacionals que condicionen les polítiques d'educació superior i de qualitat, i les línies d'actuació que promouen.
 • Valorar críticament el paper i l'abast de la xarxes de qualitat internacionals, i també el de les agències nacionals o territorials que operen als estats.
 • Entendre l'abast de les diferents concepcions i perspectives de la qualitat educativa i les conseqüències de la internacionalització de l'educació superior, valorant de manera crítica com influeixen en els sistemes d'avaluació que es duen a terme.
 • Identificar el paper que juguen els grups d'interès o agents externs tant en l'establiment de criteris de qualitat com en la valoració d'aquesta.
 • Identificar o formular evidències i interpretar-les d'acord amb els objectius de l'avaluació que es dugui a terme.
 • Conèixer i distingir els principis i metodologies de l'elaboració i direcció de projectes i els diferents rols i responsabilitats que se'n deriven.
 • Dissenyar estratègies, sistemes i metodologies d'avaluació interna de la qualitat de les institucions o programes, sostenibles en el temps, amb la utilització adequada dels recursos i integrant els grups d'interès de manera equitativa. 
 • Aplicar de forma ètica, eficaç i precisa, els principals sistemes d'avaluació interna de la qualitat de les institucions o programes, establint processos, indicadors i evidències adients.
Perfils
L'especialització de Sistemes de Qualitat Interna en Educació es dirigeix a aquelles persones interessades a desenvolupar la seva carrera professional en llocs de gestió, assessoria, recerca o innovació, especialment en els sistemes interns de garantia de la qualitat de les institucions d'educació superior.
Competències

Quan finalitzi l'especialització de Sistemes de Qualitat Interna en Educació, els estudiants seran capaços de:

 • Entendre l'estructura i les polítiques subjacents en els sistemes d'educació superior, i també l'abast de les diferents concepcions i perspectives de la qualitat educativa per valorar de manera crítica com uns i altres influeixen en els sistemes d'avaluació de l'educació superior que es porten a terme.
 • Valorar críticament el paper i l'abast de les xarxes de qualitat internacionals, i també el de les agències nacionals o territorials que operen als estats.
 • Identificar el paper que juguen els grups d'interès o agents externs, tant en l'establiment de criteris de qualitat com en la valoració d'aquesta, per integrar-los de manera equitativa en el disseny i l'aplicació tant de les polítiques de qualitat com dels sistemes d'avaluació d'aquesta.
 • Dissenyar sistemes, metodologies i instruments d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat, que siguin sostenibles en el temps, i en la utilització de recursos adequats, sense detriment d'altres processos o d'altres tasques pròpies de la institució i les persones, en l'àmbit de l'educació superior.
 • Aplicar, de forma eficaç i precisa, els sistemes d'avaluació de la qualitat de les institucions, programes i professorat: mètodes, processos, eines, criteris i estàndards.
 • Identificar o formular evidències d'acord amb els objectius de l'avaluació que es dugui a terme.
 • Identificar o crear indicadors a partir d'informació qualitativa o quantitativa, mantenint un equilibri entre ambdues en el conjunt del sistema.
A qui es dirigeix
L'especialització de Sistemes de Qualitat Interna en Educació es dirigeix a aquelles i aquells professionals interessats a desenvolupar o millorar tot un seguit de competències i tècniques necessàries per portar a terme sistemes i metodologies destinats a orientar l'avaluació externa en els diversos àmbits de l'educació superior.
Sortides professionals

Aquesta especialització permetrà al titulat o a la titulada exercir com a:

 • Coordinadora o coordinador de polítiques educatives d'educació superior, sigui a nivell institucional o a l'administració educativa corresponent.
 • Directora o director, coordinadora o coordinador, o gestora o gestor de programes i cursos d'educació superior.
 • Avaluadora o avaluador de programes educatius d'educació superior i polítiques educatives.
 • Coordinadora o coordinador docent o gestora o gestor de programes, cursos i assignatures d'educació superior.
 • Tècnica o tècnic en qualitat d'educació superior en agències de qualitat, unitats de qualitat de les universitats o departaments governamentals.
 • Investigadores o investigadors en l'àmbit de l'avaluació i la gestió de la qualitat a l'educació superior.
 • Responsables estratègics de la qualitat a les institucions d'educació superior.

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.