Accès obert Vols més informació?

Especialització de Responsabilitat Civil i Penal de l'Empresari

L'especialització es compon de tres assignatures obligatòries:

1. Responsabilitat dels administradors de societats mercantils (4 crèdits)
En aquesta assignatura s'estudia la responsabilitat personal dels administradors de les societats anònimes i limitades. De manera especial, s'estudia el règim i la jurisprudència actual en matèria d'accions de responsabilitat individual i social contra els administradors; la responsabilitat personal de l'administrador pels deutes de la societat en els casos d'incompliment del deure de dissolució o de manca d'inscripció de la unipersonalitat; i també la responsabilitat personal de l'administrador pels deutes en el concurs de creditors.

2. Dret penal empresarial, compliance i responsabilitat social corporativa (4 crèdits)
Aquesta assignatura tracta sobretot el vessant de responsabilitat penal. S'estudia la responsabilitat penal de l'empresa com a persona jurídica i la responsabilitat penal dels administradors socials. També s'estudia el règim de compliance penal per tal de preveure els diversos riscos penals que afecten l'empresa. Finalment es dedica una part a l'anomenada responsabilitat social corporativa, com a conjunt d'estratègies i principis que orienten l'actuació voluntària i solidària de l'empresa envers la societat.

3. Mòdul pràctic de responsabilitat civil i penal de l'empresari (4 crèdits)
Aquest darrer mòdul és íntegrament pràctic i treballa les matèries estudiades prèviament a les dues assignatures anteriors. Tot i que les altres assignatures també estan molt enfocades a la pràctica, aquest mòdul s'orienta específicament a posar en pràctica els coneixements adquirits, mitjançant exercicis de redacció d'escrits, anàlisi de casos, preparació d'estratègies, etc.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Pròxima matrícula:
maig 2022

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada

20% dte. per matrícula anticipada fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.