Accès obert Vols més informació?

Especialització de Responsabilitat Civil i Penal de l'Empresari

Objectius
Conèixer i assimilar, tant des d'un punt de vista teòric com de les seves implicacions pràctiques els aspectes següents, essent capaç d'orientar l'actuació de l'empresa i els administradors en aquests àmbits:
 • El règim de responsabilitat per danys aplicable als administradors de les societats de capital (anònimes i limitades) i l'exercici de l'acció social i individual contra els administradors.
 • Les circumstàncies en què un administrador pot haver de respondre amb el seu patrimoni personal dels deutes de la societat i el règim jurídic aplicable.
 • Els supòsits que poden donar lloc a responsabilitat penal de la societat mercantil com a persona jurídica.
 • Els casos en què els administradors poden incórrer en responsabilitat penal.
 • El règim de compliance penal en el si de l'empresa.
 • Els instruments de responsabilitat social corporativa de l'empresa.
Perfils
 • Empresaris 
 • Administradors de societats anònimes o limitades
 • Consellers i secretaris de consells d'administració de societats anònimes o limitades
 • Consellers delegats, apoderats i directius d'empresa
 • Advocats d'empresa
 • Assessors empresarials
 • Responsables i assessors de compliance 
 • Responsables i assessors d'estratègies de responsabilitat social corporativa 
Competències
 • Avaluar els riscos de responsabilitat en les estratègies i actuacions de l'òrgan d'administració de les societats anònimes i limitades. 
 • Identificar els incompliments dels deures dels administradors que poden donar lloc a responsabilitat per danys.
 • Identificar els incompliments que poden generar en els administradors l'obligació de respondre amb el patrimoni personal dels deutes de la societat, i dissenyar l'estratègia per tal de complir amb els deures legals de manera que no arribi a sorgir la responsabilitat personal.
 • Identificar els supòsits que poden donar lloc a responsabilitat penal de la societat mercantil com a persona jurídica i els casos en què els administradors poden incórrer en responsabilitat penal, i prendre les mesures necessàries per evitar que es produeixin.
 • Aplicar un sistema de compliance penal en el si de l'empresa per prevenir la responsabilitat penal.
 • Dissenyar estratègies de responsabilitat social corporativa de l'empresa.
A qui es dirigeix

L'especialització es dirigeix a persones interessades a aprofundir en les qüestions de responsabilitat que afecten els empresaris i administradors, de dret o de fet, de societats anònimes o limitades.

Té interès especialment per a empresaris, administradors de societats anònimes o limitades, siguin o no membres d'un consell d'administració, consellers delegats, directius empresarials, gerents, advocats i assessors jurídics d'empresa, assessors en matèria de compliance i de responsabilitat social corporativa.

Sortides professionals
L'especialització proporciona formació específica en matèria de responsabilitat civil i penal de l'empresari. És un complement de formació rellevant per a l'exercici professional d'advocats d'empresa, assessors jurídics, responsables de compliance, assessors de responsabilitat social corporativa, i per al propi desenvolupament de la tasca d'empresari, administrador d'una societat mercantil, conseller delegat, gerent o directiu d'empresa.

Pròxima matrícula:
maig 2022

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada

20% dte. per matrícula anticipada fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.