Accés obert Vols més informació?

Especialització de Processos de Qualitat Externa en Educació

Objectius

L'especialització de Processos de Qualitat Externa en Educació, permetrà als estudiants aprendre a:

 • Comprendre quines són les repercussions dels diferents sistemes de finançament de l'educació superior en l'àmbit de la qualitat i les conseqüències de la internacionalització de l'educació superior en les seves anàlisis, valoracions i propostes en l'àmbit de la qualitat.
 • Entendre l'abast de les diferents concepcions i perspectives de la qualitat educativa i valorar de manera crítica com influeixen en els sistemes d'avaluació de l'educació superior que es duen a terme.
 • Identificar els organismes i les xarxes internacionals que condicionen les polítiques d'educació superior i de qualitat i les línies d'actuació que promouen, i els agents que realitzen l'avaluació de la qualitat i des de quines funcions i perspectives.
 • Identificar i valorar les funcions de l'avaluació de la qualitat des de la perspectiva de l'avaluació externa, i també els diversos aspectes que s'han de tenir en compte.
 • Valorar l'impacte de l'avaluació externa de la qualitat en els processos de millora institucional, de programes i de professorat.
 • Analitzar i valorar els sistemes de gestió de la qualitat per estàndards, les seves finalitats, agents i sistemes d'aplicació, i l'impacte des de la perspectiva de diferents marcs regionals.
 • Reflexionar sobre els rànquings universitaris i el paper que realitzen en la valoració dels sistemes de qualitat.
 • Valorar i analitzar el procés de desenvolupament dels processos d'assegurament de la qualitat per mitjà de diferents mecanismes, els seus objectius, el seu disseny i la seva implementació.
 • Analitzar les dinàmiques de control de l'impacte dels sistemes d'avaluació de les institucions, programes i professorat.
Perfils
L'especialització de Processos de Qualitat Externa en Educació es dirigeix a aquelles persones interessades a desenvolupar la seva carrera professional en llocs de gestió, assessoria, recerca o innovació, aprofundint en l'àmbit de l'avaluació externa de la qualitat i la millora de l'educació superior.
Competències

Quan finalitzi l'especialització de Processos de Qualitat Externa en Educació, els estudiants seran capaços de:

 • Entendre l'estructura i les polítiques subjacents en els sistemes d'educació superior, i també l'abast de les diferents concepcions i perspectives de la qualitat educativa per valorar de manera crítica com uns i altres influeixen en els sistemes d'avaluació de l'educació superior que es porten a terme.
 • Dissenyar polítiques i estratègies de qualitat de l'educació superior per a estats, institucions o departaments d'organitzacions de diferent naturalesa.
 • Dissenyar sistemes, metodologies i instruments d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat, que siguin sostenibles en el temps, i en la utilització de recursos adequats, sense detriment d'altres processos o tasques pròpies de la institució i les persones, en l'àmbit de l'educació superior. 
 • Analitzar informes, documents i sistemes d'indicadors, a partir de dades quantitatives i qualitatives, i interpretar-los tenint en compte les característiques del context. 
 • Valorar críticament el paper i l'abast de les xarxes de qualitat internacionals, i també el de les agències nacionals o territorials que operen als estats. 
 • Identificar el rol que juguen els grups d'interès o agents externs, tant en l'establiment de criteris de qualitat com en la valoració d'aquesta, i per integrar-los de manera equitativa en el disseny i l'aplicació tant de les polítiques de qualitat com dels sistemes d'avaluació d'aquesta.
 • Aplicar, de forma eficaç i precisa, els sistemes d'avaluació de la qualitat de les institucions, programes i professorat: mètodes, processos, eines, criteris i estàndards.
 • Identificar  o formular evidències d'acord amb els objectius de l'avaluació que es porta a terme. 
 • Identificar o crear indicadors a partir d'informació qualitativa o quantitativa, mantenint un equilibri entre ambdues en el conjunt del sistema. 
A qui es dirigeix
L'especialització de Processos de Qualitat Externa en Educació es dirigeix a aquelles i aquells professionals interessats a desenvolupar o millorar tot un seguit de competències i tècniques necessàries per portar a terme sistemes i metodologies destinats a orientar l'avaluació externa en els diversos àmbits de l'educació superior.
Sortides professionals

Aquesta especialització permetrà al titulat o a la titulada exercir com a:

 • Coordinadora o coordinador de polítiques educatives d'educació superior, sigui a nivell institucional o a l'administració educativa corresponent.
 • Directora o director, coordinadora o coordinador, o gestora o gestor de programes i cursos d'educació superior.
 • Avaluadora o avaluador de programes educatius d'educació superior i polítiques educatives.
 • Coordinadora o coordinador docent o gestora o gestor de programes, cursos i assignatures d'educació superior.
 • Tècnica o tècnic en qualitat d'educació superior en agències de qualitat, unitats de qualitat de les universitats o departaments governamentals.
 • Investigadores o investigadors en l'àmbit de l'avaluació i la gestió de la qualitat a l'educació superior.
 • Responsables estratègics de la qualitat a les institucions d'educació superior.

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.