Accés obert Vols més informació?

Màster d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics

Objectius

D'acord amb les tendències actuals en formació universitària i amb l'experiència de la UOC en programes virtuals, els objectius del programa es dirigeixen a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic, principalment mitjançant l'ús de casos de negoci, mètodes i eines de treball.

Alguns d'aquests objectius són comuns i d'altres són específics per a cadascun dels itineraris. 
 

Objectius comuns

 • Adquirir i estar en condicions d'implantar una mentalitat crítica i analítica dins de l'empresa, mitjançant el coneixement dels diferents sistemes d'informació d'empresa, els mètodes i les tècniques d'anàlisi de dades, la formulació de preguntes i hipòtesis i l'obtenció de conclusions útils per al negoci.
 •  Conèixer el funcionament i el mercat dels sistemes d'informació d'intel·ligència de negoci i dades massives (big data) i les seves principals utilitats i components per a proporcionar informació i coneixement que permeti millorar la presa de decisions.
 • Conèixer i estar en condicions de desenvolupar i implantar un projecte d'intel·ligència de negoci dins de l'empresa, les etapes del cicle de gestió de projectes i els mètodes específics de producció de projectes d'intel·ligència de negoci.
 • Conèixer les noves tendències en matèria d'intel·ligència de negoci, en particular, el fenomen de les dades massives (big data), que representa el tractament i la interpretació de dades de més volum, varietat, complexitat i velocitat, procedents de múltiples fonts. Entendre i saber-ne aplicar l'ús efectiu i les implicacions tecnològiques, legals i ètiques.
 •  Conèixer i estar en condicions d'aplicar les tècniques i les eines d'anàlisi de dades, els mètodes i els algorismes més habituals i els seus usos aplicats en diferents empreses i organitzacions.
 • Saber utilitzar a nivell d'usuari avançat una suite completa d'intel·ligència de negoci, un sistema d'interrogació i una eina d'estadística avançada per a l'anàlisi de dades.
   

Itinerari de Big data

 • Conèixer, desenvolupar i implantar un projecte de llac de dades (data lake).
 • Conèixer i estar en condicions de desenvolupar i implantar un projecte de bases de dades analítiques.
 • Conèixer, construir i implantar un projecte de tecnologies de processament per lots (batch processing).
 • Conèixer, saber construir i utilitzar sistemes de bases de dades no relacionals (NoSQL).
 • Entendre i saber desenvolupar un projecte de tecnologies de processament per fluxos (stream processing).
   

Itinerari d'Anàlisi de dades

 • Comprendre i saber aplicar els mètodes i les eines d'anàlisi de dades en les principals funcions i processos empresarials: màrqueting i vendes, operacions i logística, i recursos humans.
 • Conèixer i saber utilitzar les noves tendències en mineria de dades, com ara mineria de textos, anàlisi de les xarxes socials, mineria d'opinió i sentiments, com també l'ús dels sistemes d'informació geogràfica i la internet de les coses.
 • Estar en condicions de conceptualitzar i implantar oportunitats de negoci en termes de tècniques i eines d'anàlisi de dades.
 • Saber construir informes i quadres de comandament per a la presa de decisions dels treballadors i els directius, i tècniques i eines de visualització de dades.
Perfils

L'espai de coneixement i aplicació de la intel·ligència de negoci i l'anàlisi de dades és, per definició, un àmbit híbrid en el qual conviuen perfils d'entrada i de sortida molt diferents. També és molt diversa l'organització de les competències i les responsabilitats sobre intel·ligència de negoci dins de les empreses i les organitzacions de tota mena.

Encara que el màster no requereix formalment una formació o titulació específica d'origen, és important disposar de coneixements previs. En particular, és necessari disposar de coneixements de programació, estadística i principis de visualització. En cas de no tenir-ne coneixements, es poden adquirir mitjançant l'especialització de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) o cursant de manera independent algun dels cursos. Addicionalment, es recomana el coneixement de l'anglès escrit.

L'itinerari d'Anàlisi de dades es recomana per a estudiants de formació empresarial, enginyeries de tota mena, matemàtiques, sociologia, medicina, ciències de la informació o candidats amb una experiència professional equivalent.

D'altra banda, l'itinerari de Big data es recomana per a tècnics i enginyers informàtics o de telecomunicació, analistes de dades en departaments de control de gestió o d'altres, matemàtics o candidats amb una experiència professional equivalent. En aquest itinerari, a més de coneixements de programació, és necessari tenir coneixements de disseny i ús de bases de dades relacionals.

En cas de dubte, s'aconsella demanar assessorament per a dissenyar l'itinerari més adequat, a partir de les competències d'entrada i les aspiracions professionals de cada candidat.

Competències

El programa està preparat per al desenvolupament de capacitats pràctiques d'ús de sistemes d'intel·ligència de negoci i dades massives, dins d'un marc conceptual propi basat en les bones pràctiques i el coneixement científic.

El disseny d'aquesta titulació pròpia segueix les recomanacions i metodologia de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i per tant es basa en l'adquisició de competències per al treball professional en empreses privades i organitzacions públiques.

Per conèixer detalladament les competències que s'adquireixen, recomanem la lectura dels apartats «Objectius» i «Programa acadèmic».

A qui es dirigeix

D'acord amb la nostra experiència al llarg dels últims deu anys, els estudiants del màster i els programes de business intelligence de la UOC procedeixen dels àmbits següents:

 • Departaments de control de gestió en l'àrea economico-financera, de màrqueting i vendes i d'altres.
 • Centres de competències d'intel·ligència de negoci o departaments especialitzats en anàlisi de dades.
 • Departaments d'organització i sistemes i tecnologies de la informació.
 • Consultors i implantadors de programari estàndard d'intel·ligència de negoci, tant de perfil de negoci com de perfil tecnològic.

A causa de l'evolució del sector i les empreses, és freqüent que facin el nostre programa professionals amb diferents nivells d'experiència que necessiten reorientar la seva carrera professional. 

En els últims anys, el màster està complint un paper de programa de continuïtat per a estudiants que han completat un grau i volen ocupar-se ràpidament en un àmbit professional atractiu i de gran demanda.

Sortides professionals

L'objectiu del màster d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics ha estat, tradicionalment, la capacitació de professionals «tot terreny» mitjançant la formació en anàlisi i solució de problemes de negoci, estadística avançada, mineria de dades i disseny i construcció de sistemes d'informació de business intelligence, per a treballar en diferents departaments d'empreses i organitzacions o en centres de competències transversals.

Amb el temps aquesta especialitat ha anat creixent i adquirint força, la qual cosa ha provocat que les empreses reconeixen la necessitat d'aquesta classe de perfils, ampliant així les diferents sortides professionals:

 • Analistes de dades en departaments de control de gestió o altres departaments de l'empresa, especialment en l'àrea de màrqueting i vendes i en les àrees de producció i operacions.
 • Responsables, caps de projecte o analistes de sistemes d'informació de business intelligence en departaments d'informàtica o tècnics i analistes d'empreses que han adquirit aquesta classe de sistemes o estan a punt de fer-ho.
 • Consultors i implantadors de sistemes d'intel·ligència de negoci i big data en empreses de serveis.
 • Arquitectes de dades, que dissenyen i construeixen la plataforma de dades per a projectes d'intel·ligència de dades i/o big data.
 • Emprenedors que volen crear negocis basats en la creació o la implantació de sistemes especialitzats d'intel·ligència de negoci o d'algun dels seus components, així com productes i/o serveis basats en dades.

La UOC disposa d'una borsa de treball i acords amb empreses per fer pràctiques voluntàries.

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Sessió informativa. Màster d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics

Sessió online:
20 de setembre, 18.00 hInformació i inscripcions

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.