Accés obert Vols més informació?

Màster d'Indústria 4.0 (interuniversitari: UOC, ESUPT)

El màster d'Indústria 4.0 té una durada de dos anys acadèmics, distribuïts en quatre semestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

El programa s'estructura en un itinerari acadèmic modular compost per dos diplomes de postgrau i un treball final.

 

Postgrau de Desenvolupament i integració de sistemes ciberfísics

Aquest postgrau se centra en les tecnologies de sensors, comunicacions, processament i emmagatzematge de dades que formen part dels sistemes de monitoratge i control de nova generació, i que s'utilitzaran en l'àmbit de la Indústria 4.0.

Especialització 1. Desenvolupament de sistemes ciberfísics (12 ECTS). Continguts:

 • Sensors i adquisició de dades
 • Sistemes encastats
 • Tecnologies de comunicació
 • Fog o cloud computing
 • Big data o machine learning

Especialització 2. Integració de sistemes ciberfísics (12 ECTS). Continguts:

 • Model RAMI
 • Model IIRA
 • Patrons de disseny
 • Modelització de programari
 • Simulació
 • Time sensitive networking

 

Postgrau de Fabricació intel·ligent i transformació digital de l'empresa

Aquest segon postgrau se centra en les noves tecnologies que faciliten el disseny i la producció en l'àmbit de la Indústria 4.0, incloent-hi la impressió additiva i la robòtica col·laborativa, i també les transformacions del negoci que suposa la incorporació d'aquestes tecnologies en l'àmbit empresarial.

Especialització 1. Disseny i fabricació intel·ligent (12 ECTS). Continguts:

 • Enginyeria de producte
 • Gestió del cicle de vida del producte
 • Fabricació additiva. Impressió 3D
 • Robòtica col·laborativa
 • Realitat virtual i augmentada
 • Gestió d'operacions i supply chain

Especialització 2. Transformació digital de l'empresa (12 ECTS). Continguts:

 • Models de gestió de l'empresa industrial
 • Plataformes per a la transformació digital
 • Gestió de la innovació
 • Big data i business intelligence
 • Gestió de la ciberseguretat

Treball final de màster (12 ECTS)

El treball final és obligatori per a tots itineraris del màster. Es pot realitzar en dues modalitats:

 • Triar entre una sèrie de temes proposats per l'equip docent, que cobreixen els components o blocs temàtics principals de l'àmbit del programa.
 • Proposar un projecte propi d'interès de l'estudiant que que estigui relacionat amb l'àmbit del programa i que pot realitzar en la seva empresa.
   

 

Recursos per a l'aprenentatge

El programa proporciona els recursos d'aprenentatge vinculats a cadascuna de les assignatures per al seu ensenyament.

L'origen d'aquests recursos d'aprenentatge és múltiple. Es tracta de materials educatius preparats per l'equip d'experts de les diferents assignatures per a la seva activitat docent.

Cal destacar, com a valor afegit, que s'ha treballat estretament amb la indústria per a proporcionar els materials d'estudis de cas de l'ús de les tecnologies relacionades amb la indústria 4.0, amb l'objectiu d'ajudar els estudiants a comprendre amb més profunditat quines són les alternatives que existeixen, i quins són els avantatges i els problemes de cadascun d'ells, segons l'àmbit d'aplicació.

Finalment, per a les pràctiques, el professor utilitza el laboratori a casa (mitjançant l'enviament de material de pràctiques a l'estudiant) i el laboratori remot (accés, per internet, als laboratoris físics de la UOC).

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió Informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.