Accès obert Vols més informació?

Màster de Tecnologia i Gestió de l'Aigua Online (Agbar, UOC, UPC)

Requisits d'accés i titulació

Requisits d'accés

Per a l'obtenció del títol de Màster en Tecnologia i Gestió de l'Aigua expedit per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) cal tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. Si no és així, s'obtindrà un certificat de superació expedit per la UOC i la UPC.

Coneixements previs
No es requereixen coneixements previs.
Titulació

Màster en Tecnologia i Gestió de l'Aigua. Acreditació UOC / UPC.
 

Autoritzada i inscrita des del seu inici en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Educació d'Espanya amb el núm. 54, la UOC forma part de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), basat en els principis establerts en la Declaració de Bolonya. Tant els títols oficials de graus i de màsters universitaris impartits per la UOC i registrats en el RUCT, com la resta de titulacions pròpies de la UOC gaudeixen dels avantatges del seu reconeixement en tots els països membres de l'EEES. - See more at: http://www.uoc.edu/portal/ca/sobre-la-uoc/index.html#sthash.8gmSsMxW.dpuf

La UOC
Autoritzada i inscrita des del seu inici en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Educació d'Espanya amb el núm. 54, la UOC forma part de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), basat en els principis establerts en la Declaració de Bolonya. Tant els títols oficials de graus i de màsters universitaris impartits per la UOC i registrats en el RUCT, com la resta de titulacions pròpies de la UOC gaudeixen dels avantatges del seu reconeixement en tots els països membres de l'EEES.

La UPC
Enginyeria, Arquitectura, Ciències i Tecnologia
. Són els quatre grans àmbits de coneixement al voltant dels quals gira l'activitat de docència, recerca i transferència de tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), una universitat pública i de prestigi reconegut que ofereix estudis de grau, màster i doctorat orientats a la formació especialitzada de professionals competents i compromesos amb la societat, capaços d'innovar, d'emprendre i de donar resposta als reptes que el futur planteja amb criteris tecnològics d'eficiència i sostenibilitat.

Matrícula oberta

Accedeix a l'Entorn Formatiu de l'Escola de l'Aigua i contacta amb un assessor acadèmic

Sol·licita informació

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Iniciativa conjunta:

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE