Accès obert Vols més informació?

Màster de Tecnologia i Gestió de l'Aigua Online (Agbar, UOC, UPC)

Programa acadèmic

El màster de Tecnologia i gestió de l'aigua - Online consta de 60 crèdits ECTS (1.500 hores de dedicació per part del participant) distribuïts en dos blocs, gestió tècnica de l'aigua i gestió estratègica d'empreses d'aigua, a més d'un projecte final.

El bloc de gestió tècnica de l'aigua té una durada de 36 crèdits ECTS (900 hores) i el bloc de gestió estratègica d'empreses d'aigua té una durada de 18 crèdits ECTS (450 hores).

La resta de crèdits es dediquen a la realització d'un projecte final que integra els continguts que s'han treballat al llarg del programa. El temps estimat de dedicació del participant per a realitzar el projecte final és de 6 crèdits ECTS (150 hores).

 

Mòdul 1: Recursos hídrics

 1. Com és la gestió del cicle de l'aigua?
 2. Com és el marc regulador del cicle urbà de l'aigua?
 3. Com gestiono els recursos hídrics?
 4. Com puc fer la planificació hidrològica d'una conca?

 

Mòdul 2: Aigua i sostenibilitat

 1. Com assimilo aigua i desenvolupament sostenible? (impacte ambiental, canvi global, empremtes)
 2. Com puc implantar l'eficiència energètica en les instal¿lacions d'aigua?
 3. Com garanteixo la seguretat de la xarxa de proveïment (Pla de seguretat de l'aigua)?
 4. Trinomi aigua, energia i alimentació?

 

Mòdul 3: Producció d'aigua

 1. Com aprofito els recursos subterranis?
 2. Com faig la captació i el tractament de les aigües superficials?
 3. Com dissenyo els tractaments amb membranes?
 4. Com opero amb la planta de tractament d'aigua?
 5. Com gestiono la planta de tractament d'aigua?
 6. Com optimitzo els recursos amb una gestió conjunta d'aigües superficials i aigües subterrànies?
 7. Com garanteixo la qualitat de l'aigua de consum?

 

Mòdul 4: Xarxes de distribució d'aigua potable

 1. Com predissenyo la xarxa d'abastament?
 2. Com dimensiono els elements de la xarxa de proveïment?
 3. Com incorporo la gestió del risc del servei en l'execució de la planificació?
 4. Com opero amb la xarxa d'abastament?
 5. Com optimitzo la vida útil dels elements de la xarxa?
 6. Com garanteixo l'eficiència de la xarxa de proveïment?
 7. Com trec partit de les noves tecnologies i gestiono la informació de la xarxa?

 

Mòdul 5: Drenatge urbà

 1. Com vull que sigui el sistema de clavegueram d'aquí a deu anys?
 2. Com dissenyo i dimensiono la xarxa de clavegueram?
 3. Com garanteixo la neteja de la xarxa de clavegueram?
 4. Com minimitzo l'envelliment de la xarxa de clavegueram?
 5. Com opero amb la xarxa de clavegueram en temps sec i en temps de pluja?
 6. Com controlo i gestiono els abocaments a la xarxa de clavegueram?

 

Mòdul 6: Depuració d'aigües residuals

 1. Com dissenyo el tractament d'una depuradora?
 2. Com opero amb la depuradora en condicions normals?
 3. Com opero amb la depuradora en condicions extraordinàries?
 4. Com gestiono els actius de depuració?
 5. Com reciclo l'aigua de la depuradora?
 6. Com modernitzo la depuradora?
 7. Com dissenyo els tractaments d'aigua per a ús industrial?

 

Mòdul 7: Globalització, estratègia i innovació

 1. Entorn global de negocis
 2. Estratègia 1
 3. Estratègia 2
 4. Innovació 1
 5. Innovació 2

 

Mòdul 8: Direcció d'empreses i gestió del talent

 1. Gestió de projectes
 2. Estratègia internacional de l'empresa
 3. La gestió del canvi
 4. Desenvolupament de persones en l'organització
 5. Cas de negoci Aguas Andinas

 

Mòdul 9: Finances

 1. Balanç de situació
 2. Compte de resultats
 3. Anàlisi de flux d'efectius
 4. Anàlisi de rendibilitat de l'empresa

 

Mòdul 10: Màrqueting i clients

 1. Màrqueting estratègic i operatiu
 2. Cicle comercial
 3. Atenció al client
 4. Preu de l'aigua i models tarifaris
   

Projecte final
 

Recursos per a l'aprenentatge

El màster de Tecnologia i gestió de l'aigua - Online s'imparteix en el marc formatiu de l'Entorn Formatiu de l'Escola de l'Aigua, un entorn que ofereix una experiència única de formació tècnica i de gestió. Entorn Formatiu de l'Escola de l'Aigua dóna accés als participants a una gran comunitat de professionals del sector.

El seu disseny ha estat pensat per especialistes en processos d'ensenyament i aprenentatge en entorns virtuals. Així, tant la metodologia com els recursos de suport són coherents amb la modalitat en línia del programa i els objectius de facilitar un aprenentatge autònom, flexible i al mateix temps orientat a la pràctica.

La metodologia es fonamenta en la resolució de reptes basats en els desafiaments professionals reals: cada crèdit us presenta el repte que heu de resoldre; a continuació podreu accedir als continguts transmèdia i també al manual teòric convencional, i per a saber la solució que ha proposat l'expert, haureu de penjar la vostra proposta de solució al repte.

 

 

Sol·licita accés a Entorn Formatiu de l'Escola de l'Aigua, l'entorn formatiu del màster. Rebràs les claus d'accés i podràs conèixer de primera mà com és l'entorn, així com contactar amb un assessor acadèmic que et guiarà i resoldrà els teus dubtes

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta

Accedeix a l'Entorn Formatiu de l'Escola de l'Aigua i contacta amb un assessor acadèmic

Sol·licita informació

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Iniciativa conjunta:

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE