Accès obert Vols més informació?

Màster de Tecnologia i Gestió de l'Aigua Online (Agbar, UOC, UPC)

Objectius, perfils i competències

Objectius
 • Ampliar i millorar la visió en planificació estratègica en organismes i empreses del sector de l'aigua i el medi ambient.
   
 • Obtenir una visió general dels actors, els processos i el marc regulador que intervenen en la gestió integral del cicle de l'aigua.
   
 • Conèixer les principals característiques tecnològiques i de gestió dels serveis de producció, distribució, drenatge i depuració de recursos hídrics convencionals i no convencionals.
   
 • Analitzar els sistemes de gestió de clients, en un marc de gestió sostenible dels recursos.
   
 • Detectar les oportunitats de negoci del sector, en un context competitiu i global.
   
 • Potenciar i desenvolupar competències per a gestionar equips multidisciplinaris i internacionals.
   
 • Proporcionar les eines per a dirigir i avaluar projectes de negoci.
   
 • Adquirir coneixements que permetin assumir responsabilitats creixents al llarg de la vida professional.
Perfils

El perfil dels participants d'edicions anteriors combina professionals experimentats en empreses o institucions públiques relacionades amb el sector de l'aigua, amb joves titulats amb expedients d'excel·lència.

 • Titulats en enginyeries i enginyeries tècniques i llicenciats en carreres científico-tècniques (biologia, química, ciències ambientals, geologia).
   
 • Professionals de l'àmbit de l'aigua amb experiència en qualsevol dels subsectors del cicle integral de l'aigua.
   
 • Professionals responsables de la gestió de l'aigua en empreses del sector, indústries o organismes operadors i reguladors.
   
Competències

Competències genèriques:

 • Innovació aplicada a l'empresa i la recerca i aplicació de solucions eficaces adaptades a l'estratègia global de l'empresa
   
 • Disseny i gestió de projectes en equips multidisciplinaris
   
 • Habilitat per a treballar en equip en entorns virtuals
   
 • Capacitat per al raonament crític, la discussió argumentada i la presa de decisions
   
 • Capacitat per a adaptar-se a noves situacions
   
 • Capacitat per a la comunicació i les relacions interpersonals en contextos complexos


Competències específiques:

 • Capacitat per a la gestió eficient dels recursos hídrics i de les instal¿lacions destinades a obtenir-los i tractar-los
   
 • Coneixement de les característiques de les aigües residuals i la normativa aplicable
   
 • Identificació dels principals processos unitaris que s'apliquen en el tractament d'aigües residuals i comprendre el funcionament d'una planta de tractament
   
 • Coneixement de les estratègies d'explotació i manteniment de sistemes de sanejament
   
 • Capacitat per a l'aplicació de les tecnologies més innovadores en el tractament d'aigües
   
 • Capacitat per a l'anàlisi i l'aplicació de la legislació aplicable
   
 • Identificació dels principals processos que s'apliquen en el tractament d'aigües

 

A qui es dirigeix
 • Professionals amb experiència tècnica en l'àmbit de la gestió del cicle integral de l'aigua que vulguin adquirir o millorar habilitats en l'àmbit de la gestió d'empreses del sector de l'aigua
   
 • Professionals amb experiència en l'àmbit de la gestió empresarial que vulguin adquirir o millorar coneixements tècnics en l'àmbit del cicle urbà de l'aigua
   
 • Tècnics i professionals amb coneixements específics en alguna de les etapes del cicle urbà de l'aigua que vulguin incorporar una visió més àmplia i gerencial d'aquest cicle
Sortides professionals

En acabar, el participant estarà capacitat per a ocupar càrrecs de responsabilitat en empreses i organismes de gestió d'aigua, com la direcció general o la gerència, o bé direccions tècniques o d'operacions.

Matrícula oberta

Accedeix a l'Entorn Formatiu de l'Escola de l'Aigua i contacta amb un assessor acadèmic

Sol·licita informació

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Iniciativa conjunta:

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE