Accés obert Vols més informació?

El màster s'ha estructurat en dues especialitats, de manera que cada estudiant pot triar entre dos itineraris segons els seus interessos:

 

Assignatures comunes:

Entorn global de negocis (3 crèdits ECTS)
La globalització de l'economia.
Anàlisi de l'entorn general, empresa xarxa i competitivitat.
Implicacions directives de la globalització econòmica.
Nous factors de competitivitat.
Noves estratègies competitives per a l'empresa. Impacte de les TIC.
Direcció de persones (3 crèdits ECTS)
Estratègia i direcció de persones.
La gestió i el desenvolupament de les persones a les organitzacions.
Planificació i polítiques de recursos humans.
Avaluació i gestió de l'acompliment a les organitzacions.
Atracció, desenvolupament i avaluació del talent professional.
Política i pràctiques de compensació.
Noves tendències en direcció de persones.
Direcció d'operacions i logística (3 crèdits ECTS)
L'estratègia d'operacions com a avantatge competitiu.
La innovació en les operacions.
Nous reptes de les compres i aprovisionament.
Sistemes de producció eficients.
Les operacions a l'àrea de distribució i servei al client.
Impacte de les transformacions globals de les futures cadenes de subministrament.
Logística internacional.
Noves tendències en la direcció d'operacions.
Ètica i responsabilitat social (3 crèdits ECTS)
Ètica i responsabilitat social a les persones i a les empreses.
Responsabilitat social corporativa.
El conflicte d'interessos.
L'ètica en els negocis i en la vida personal.
Comportament ètic a l'empresa.
Normes de responsabilitat social.
La formalització de l'RSE.
Direcció estratègica (3 crèdits ECTS)
La naturalesa de la direcció estratègica.
Nivells d'estratègia de negoci.
Anàlisi externa i interna de l'empresa.
Formulació de les estratègies.
Disseny i canvi organitzacional.
Implementació de l'estratègia.
Models de negoci.
Estratègia corporativa.
Direcció financera (3 crèdits ECTS)
La comptabilitat financera com a eina de direcció.
Diagnosi de la situació financera.
Anàlisi dels estats financers i del balanç de la situació.
Anàlisi del compte de resultats i de la rendibilitat.
Anàlisi de fons de maniobra i d'estats financers.
Anàlisi i selecció d'inversions.
Elaboració de pressupostos i anàlisi de les desviacions.
Valoració d'empreses.
Direcció de màrqueting (3 crèdits ECTS)
La funció directiva del màrqueting.
L'estratègia de màrqueting.
Màrqueting mix: producte, preu, distribució i comunicació.
Estratègies per proporcionar valor.
El pla de màrqueting. Procés, estructura i continguts.
La medició del màrqueting: l'ús de les mètriques.
Màrqueting relacional i CRM.
Noves tendències de màrqueting. Màrqueting digital.
Direcció de sistemes d'informació (3 crèdits ECTS)
Decisions estratègiques en sistemes i tecnologies de la informació.
Tecnologies de la informació i estratègia d'empresa.
Planificació estratègica en sistemes d'informació.
Tecnologies de la informació i processos de negoci.
Gestió de la informació i el coneixement.
Transformació digital de l'empresa.
Noves tendències. Business intelligence i big data.
Direcció de la innovació.
Direcció de la innovació (3 crèdits ECTS)
La innovació com a element estratègic a l'empresa.
La gestió operativa de la innovació.
Gestió economicofinancera, fiscal i legal de la innovació.
La innovació com a procés i el seu àmbit d'aplicació.
Normativa aplicable a la gestió de la innovació.
Implementació del sistema de gestió de la innovació.
Presa de decisions: business game I (3 crèdits ECTS)
Simulació de negocis de caràcter estratègic i competitiu en la qual diversos equips de treball participen en rondes de decisions en què analitzen i desenvolupen el mercat, alhora que fan créixer l'empresa i consoliden resultats.
MBA Business Week (3 crèdits ECTS)
Xerrades, conferències, visites a empreses, seminaris i tallers orientats a potenciar les habilitats directives i el networking.
Aquesta assignatura pot ser presencial o virtual.
Estratègia avançada (3 crèdits ECTS)
Simulació de negocis de contingut estratègic en un entorn competitiu.
Coaching (3 crèdits ECTS)
Mentoria personalitzada per part d'una persona experta en coaching, que oferirà assessorament personalitzat a l'estudiantat que hi participi per guiar i desenvolupar la seva carrera professional.
Aquesta mentoria es desenvoluparà de manera transversal durant la segona part del màster i estarà vinculada a l'assoliment de competències directives.
Habilitats directives (3 crèdits ECTS)
Creativitat
Gestió del canvi
Intel·ligència emocional
Treball final de màster (9 crèdits ECTS)
Realització d'un business plan o pla d'empresa, d'acord amb una determinada situació de negoci. L'estudiantat té l'oportunitat de posar en pràctica les competències adquirides al llarg del màster.
 

Assignatures de l'especialitat de Negocis Internacionals:

Intel·ligència competitiva (3 crèdits ECTS)
L'entorn competitiu en el món globalitzat.
Els elements de la intel·ligència i vigilància competitiva.
Eines tecnològiques i aplicació pràctica de la intel·ligència competitiva.
Cross-cultural management (3 crèdits ECTS)
Direcció d'equips de treball en entorns multidisciplinaris i de diferents procedències i cultures.
Els equips de treball en multinacionals.
Estratègia internacional (3 crèdits ECTS) - docència de l'assignatura i materials en anglès
Estratègia de negocis.
Disseny, avaluació i implementació d'estratègies internacionals.
 

Assignatures de l'especialitat d'Entrepreneurship i Innovació:

Entrepreneurship (3 crèdits ECTS)
Elements de valor per a la creació d'empreses.
El procés creatiu en l'emprenedoria.
Noves tendències en creació d'empreses.
Open innovation (3 crèdits ECTS)
La innovació oberta com a element estratègic per a l'empresa creativa.
Crowdsourcing.
Finançament de la innovació (3 crèdits ECTS)
Obtenció de recursos de les start-ups.
Fonts de finançament: públics i privats.
Crowdfunding.
Business angels.
Fons de capital-risc.
Noves tendències en finançament de la innovació.
Màster d'Executive MBA
Màster d'Executive MBA
Semestre Itinerari d'Entrepreneurship i innovació Itinerari de Negocis Internacionals Crèdits
1 Entorn global de negocis
Direcció estratègica
Direcció de persones
Direcció d'operacions i logística
Ètica i responsabilitat social
15
2

Direcció de màrqueting
Direcció de sistemes d'informació
Presa de decisions - business game (simulador)
Direcció de la innovació
Direcció financera
MBA Business Week (presencial / online)

18
3

Entrepreneurship
Open Innovation Finançament de la innovació 
Habilitats directives

Intel·ligència competitiva
Cross-cultural management
Estratègia internacional
Habilitats directives

12
4 Estratègia avançada (business game)
Executive coachingTreball final de màster (TFM) - MBA Business Plan  
15
Màster d'Executive MBA - TOTAL DE CRÈDITS ECTS 60
Recursos per a l'aprenentatge

Cada un dels temes i unitats disposa d'un banc de recursos necessaris per poder-los seguir adequadament.

Aquests recursos tenen la forma de materials en diversos formats: PDF, multimèdia, àudio, vídeos i recursos oberts, entre altres.

Així mateix, es faran servir simuladors de negoci o business games, escollits com el millor complement de formació. El seu caràcter estratègic i competitiu els fa especialment interessants per assolir objectius conjunts basats en el treball en equip.

A més, durant el curs, es proposen diferents qüestionaris de seguiment que faciliten de manera comprensible els coneixements que cal assolir en cada moment del programa.

En cada una de les unitats es faran activitats individuals i grupals en forma de debats.

S'utilitza de manera sistemàtica el mètode del cas com a base docent com a element integrador de cada un dels àmbits de direcció.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.