Accès obert Vols més informació?

Logística Integral i Operacions

Màster

MASTER EN DIRECCIÓ D'OPERACIONS I DIRECCIÓ DE LA LOGÍSTICA INTEGRAL (60 CRÈDITS ECTS)

DIRECCIÓ D'OPERACIONS (27 CRÈDITS ECTS)

  1. GESTIÓ DE L'APROVISIONAMENT I DE LA PRODUCCIÓ (12 CRÈDITS ECTS)

Gestió de l'aprovisionament (4.5 crèdits ECTS)

1. Introducció

1.1. Concepte de Logística: Definició i objectius

1.2. Logística integral

1.3. EL sistema logístic i els seus subsistemes

1.4. El pla logístic

1.5. Les noves estratègies logístiques

 

2. Aprovisionament

2.1. El procés d'aprovisionament

2.2. Cost integral dels aprovisionaments i la gestió de materials

2.3. La figura del proveïdor i les aliances amb altres proveïdors

2.4. L'enfocament JIT en la gestió de l'aprovisionaesmento

2.5. El Consorci modular

2.6. La negociació

2.7. La gestió d'estocs

2.8. L'avaluació i la certificació dels proveïdors

 

3. La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres

3.1. La funció de l'aprovisionament dins de la Direcció d'Operacions

3.2. Compres i gestió per categories

 

Gestió de la producció (7.5 crèdits ECTS)

  1. Producció

1.1. Introducció a la Direcció de la producció

1.2. Disseny del procés

1.3. Distribució en planta

1.4. Productivitat  

1.5. Planificació

1.6 La planificació de les necessitats de materials: MRP. 

1.7. El just in time 

1.8. Planificació, programació i control de projectes: PERT

 

2. LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓ (15 CREDITOS ECTS)

Sistemes de distribució (7.5 crèdits ECTS)

1.  Sistemes de distribució

1.1.  Distribució comercial i distribució física

1.2.  Models de distribució física (directa o escalonada)

1.3.  Disseny dels models de distribució: aspectes fundamentals

1.4.  Objectius del servei

1.5.  Decisions sobre els punts d'estoc requerits

1.6.  Localització física dels magatzems

1.7.  Estratègia de distribució

1.8.  Sistema de distribució i sistema d'informació

1.9.  Control de la gestió de distribució

 

2. Gestió de la distribució física: gestió logística i del canal

2.1. Concepte i estructura de la cadena logística

2.2. Cooperació i col·laboració en la cadena logística

2.3. La globalització de les cadenes logístiques

2.4. Formes i activitats de col·laboració en la cadena logística

2.5. Barreres per a la col·laboració logística i estratègies per vèncer-les

 

Gestió de magatzems i del transport  (7.5 crèdits ECTS)

1.  Gestió de magatzems
1.1.  Els magatzems i les seves funcions
1.2.  Tipologia dels magatzems
1.3.  La manutenció dels magatzems
1.4.  El disseny i l'automatització d'un magatzem

 

2.  Gestió del transport
2.1.  El transport: funcions, transportistes i operadors
2.2.  Formes de transport
2.3.  Multimodalitat
2.4.  Gestió de rutes
2.5.  Gestió de flotes
2.6.  Seguiment i control del transport
2.7.  Gestió estratègica del transport

 

DIRECCIÓ DE LOGÍSTICA INTEGRAL (27 CRÈDITS ECTS)

  1. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT I ESTRATÈGIA LOGÍSTICA (15 CREDITOS ECTS)

Supply Chain Management (7.5 crèdits ECTS)

1. Supply Chain Management

1.1. Introducció al Supply Chain Management

1.2. El disseny del producte per la Supply Chain

1.3. Variables crítiques en la integració de la cadena de subministrament

1.4. La utilització dels Sistemes d'Informació

1.5. El rendiment de la Cadena de Subministrament

 

2. La subcontractació logística

2.1. Concepte de subcontractació

2.2. De la subcontractació tàctica o tradicional a la subcontractació estratègica

2.3. La subcontractació logística

 

Estratègia Logística (7.5 crèdits ECTS)

1. Lean logistics

2.1 Claus del Lean

2.2 Valor i balafiament

2.3 Mapa de flux de valor

2.4 El mètode de les 5S

2.5 Millora de processos

2.6 Pull i Kanban

2.7 Gestió visual

2.8 Altres eines Lean

2.9 Proveïdors i transport

2.10 Implantació d'una organització Lean

 

2. Logística internacional

2.1. La internacionalització de l'Empresa

2.2. Els riscos del comerç exterior i la seva cobertura

2.3. L'Operativa d'exportació

2.4. El moviment internacional de mercaderies

 

3. La gestió de la qualitat

3.1. Definició de qualitat

3.2. La gestió de la qualitat

3.3. L'excel·lència empresarial

 

  1. E-LOGISTICS, LOGÍSTICA INVERSA I GESTIÓ DEL CANVI (12 CRÈDITS ECTS)

 

I-E-logistics (6 crèdits ECTS)

1. La logística empresarial en el marc de l'economia del coneixement
1.1. Introducció
1.2. De la xarxa empresarial a l'empresa xarxa
1.3. La logística en la nova economia
1.4. Els models de negoci de la nova economia i els reptes logístics que imposen
 

2. Les transformacions de les activitats de logística
2.1. E-procurement
2.2. Els sistemes de producció en la nova economia
2.3. E-fulfillment
 

3. Les TIC aplicades a la e-logistics
3.1. La influència d'Internet en l'activitat logística de l'empresa
3.2. Principals TIC aplicades a la logística empresarial
3.3. EDI (electronic data interchange)
3.4. Els principals programaris logístics
 

 

Logística inversa i gestió del canvi (6 crèdits ECTS)

  1. Logística inversa

1.1.  Introducció
1.2.  Logística inversa
1.3.  Logística inversa i estratègia

 

2.  Recursos humans i logística
2.1.  Introducció
2.2.  Cultura empresarial i logística
2.3.  Lideratge i recursos humans
2.4.  Processos de canvi i logística

 

TREBALL FINAL DE MASTER (6 CRÈDITS ECTS)

Pròxima matrícula:

Juny 2019

Consulta el procés de matrícula


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Sessió informativa Estudis d'Economia i Empresa1 de març de 2018, 18.00 h.

La UOC organitza una sessió informativa dels màsters universitaris, màsters propis, diplomes de postgrau i especialitzacions dels estudis d'Economia i Empresa per a les persones interessades


Informació i inscripcions

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE