Accès obert Vols més informació?

Logística Integral i Operacions

Màster

Objectius

El Màster en Logística integral i direcció d'operacions està dissenyat per a promoure l'aprenentatge i permetre als participants:

 • Entendre el concepte de logística integral en tota la seva amplitud i les implicacions estratègiques que té.
 • Estudiar la funció d'operacions, els objectius i els conceptes bàsics.
 • Analitzar les conseqüències del procés d'integració de la xarxa logística de l'empresa.
 • Estudiar les principals característiques del procés d'aprovisionament i els determinants del seu cost.
 • Aprofundir en els principals aspectes de la logística de producció, el disseny del procés productiu, la distribució en planta, la planificació, programació i control de la producció, la planificació de necessitats de materials (MRP) i la gestió de projectes (PERT).
 • Conèixer la relació entre la cadena de distribució comercial i la cadena de distribució física dins d'un mateix canal.
 • Entendre el concepte de distribució en xarxa.
 • Estudiar la situació actual i les tendències futures de la distribució, amb especial referència als fenòmens de concentració i internacionalització de la distribució.
 • Conèixer els determinants principals en l'establiment del nombre i ubicació dels punts d'estoc.
 • Comprendre la importància que té la gestió de la cadena de subministrament en un mercat globalitzat i el procés de la seva integració.
 • Entendre i conèixer els fonaments bàsics del lean i les diferents eines lean, els conceptes que les sustenten i saber com, quan i on cal aplicar aquestes eines en els processos logístics.
 • Conèixer els principals condicionants de la logística plantejada de manera internacional.
 • Definir el concepte de qualitat i de qualitat total o excel·lència empresarial i també els principis fonamentals per a gestionar-los.
 • Estudiar les característiques principals de la logística en el marc de l'economia del coneixement.
 • Conèixer els nous conceptes de la logística des del consumidor final fins al fabricant, és a dir, els processos de logística inversa.
 • Entendre les raons per les quals s'ha d'abordar el canvi organitzatiu i les seves implicacions en els recursos humans, i també les fases i els aspectes més rellevants que s'han de tenir en compte.

Competències

A través del Màster en Logística integral i direcció d'operacions, es pretén desenvolupar les següents competències:

 • Adquisició de coneixements logístics avançats
 • Identificació i resolució de problemes logístics
 • Capacitat per analitzar informació i prendre decisions en l'àmbit logístic
 • Capacitat d'interactuar amb diferents agents de la cadena de subministrament
 • Habilitat per a l'aprenentatge de manera autònoma
 • Saber desenvolupar un treball de recerca en l'àrea logística

A qui es dirigeix

El Màster en Logística integral i direcció d'operacions, es dirigeix a tots aquells professionals amb titulacions de grau, llicenciats o diplomats que busquen conèixer la gestió del procés productiu i logístic des d'una visió integral, i que desenvolupin o vulguin desenvolupar la seva activitat en l'àmbit de la logística, tot incorporant la innovació que representa el mètode de gestió de la cadena de subministrament (SMC, supply chain management). 

El programa es dirigeix a professionals d'empresa que participin o hagin de participar en el procés de direcció i gestió de la cadena d'operacions d'empreses i organitzacions: aprovisionament de factors, producció, distribució, logística inversa, transports, emmagatzematge, etc. 

Pròxima matrícula:

Juny 2019

Consulta el procés de matrícula


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Sessió informativa Estudis d'Economia i Empresa1 de març de 2018, 18.00 h.

La UOC organitza una sessió informativa dels màsters universitaris, màsters propis, diplomes de postgrau i especialitzacions dels estudis d'Economia i Empresa per a les persones interessades


Informació i inscripcions