Accés obert Vols més informació?
Objectius

Objectius generals

 • Desenvolupar i promoure el pensament estratègic i integrar-lo a totes les àrees i negocis de l'empresa.
 • Adquirir criteris que permetin entendre i aprofitar l'evolució dels mercats i millorar la capacitat de funcionar amb eficàcia en un ambient divers i global de negoci.
 • Promoure el pensament crític, obtenir un cúmul de coneixements sobre les àrees funcionals de negoci i aprendre a utilitzar els instruments analítics que ajuden en la presa de decisions en un món de negocis complex.
 • Conèixer els models que afavoreixen l'excel·lència en la gestió i les implicacions de les noves formes organitzatives, i desenvolupar habilitats d'organització que ajudin a posar en pràctica de manera eficient noves polítiques dins del context de l'organització.
 • Desenvolupar habilitats de lideratge, treball en equip i supervisió, i desenvolupar competències eficaces de comunicació.
 • Comprendre el caràcter estratègic de la innovació i la tecnologia i desenvolupar la capacitat per usar-les com a instruments de direcció eficaços.
 • Integrar la gestió de la responsabilitat social corporativa en l'àmbit estratègic.

 

Objectius específics de l'especialitat d'Entrepreneurship i Innovació

 • Conèixer els elements estratègics relacionats amb la creació d'empreses i el desenvolupament de l'esperit emprenedor.
 • Comprendre el caràcter estratègic de la innovació i la tecnologia i desenvolupar la capacitat per usar-les com a instruments de direcció eficaços.
 • Conèixer el potencial de la innovació oberta i els mètodes de finançament de la innovació.

 

Objectius específics de l'especialitat de Negocis Internacionals

 • Adquirir el coneixement i conèixer les tècniques per obtenir informació rellevant de productes, mercats i competidors.
 • Entendre i aprofitar el potencial de la diversitat cultural aplicada a la creació i direcció d'equips multiculturals.
 • Conèixer els elements estratègics dels negocis internacionals.
Perfils

El programa es dirigeix als professionals amb experiència laboral que volen avançar en el món de la direcció i gestió d'empresa.

De manera específica, està adreçat a:

 • Directors/es d'empresa.
 • Directors/es d'unitats de negoci.
 • Directors/es de línia.
 • Directors/es funcionals.
 • Professionals de gestió.
 • Perfils professionals tècnics amb visió de direcció general.
Competències
 • Adaptació a noves situacions.
 • Aprenentatge autònom.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Capacitat de reflexió.
 • Capacitat d'organització i planificació.
 • Compromís ètic.
 • Coneixement de les TIC.
 • Creativitat.
 • Habilitat en relacions interpersonals.
 • Iniciativa i esperit emprenedor.
 • Lideratge.
 • Motivació per la qualitat.
 • Orientació a la innovació.
 • Presa de decisions.
 • Raonament crític.
 • Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • Resolució de problemes.
 • Sensibilitat cap a temes mediambientals.
 • Treball en equip de caràcter interdisciplinari i multicultural.
 • Ús de la intel·ligència emocional en les activitats personals i professionals.
A qui es dirigeix

El programa es dirigeix als professionals amb un mínim de cinc anys d'experiència laboral que volen avançar en el món de la direcció i gestió d'empresa.

Sortides professionals

La realització del programa Executive MBA capacita les persones per assumir tasques de la màxima responsabilitat dins de la direcció d'empreses.

Les especials característiques d'aquest programa permeten a l'estudiantat de l'Executive MBA conèixer els elements estratègics relacionats amb la creació d'empreses i l'esperit emprenedor fora o dins de l'empresa. A més, el caràcter estratègic de la innovació permet utilitzar els recursos de la innovació oberta al servei de nous projectes empresarials.

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.