Accès obert Vols més informació?

Direcció i Gestió de la Innovació

Màster

E1. Planificació estratègica. Lean management i innovació en processos

A1. Planificació estratègica i gestió de la comunicació interna

 • Model de negoci. La plasmació de l'estratègia
 • Disseny, desplegament i implantació de l'estratègia
 • Indústria 4.0. La transformació de models de negoci
 • Disseny del quadre de comandament integral i altres models innovadors de seguiment de l'estratègia
 • Business Model Canvas
 • Blue Ocean Strategy
 • La comunicació interna a les empreses
 • Pla de comunicació interna de la innovació i la qualitat. Relat de marca (storytelling)


A2. Implantació de lean management com a model de negoci

 • Lean management com a model de negoci
 • Eines lean
 • Implantació de lean management
 • Lean Six Sigma Yellow Belt


A3. Gestió avançada. Millora, processos i orientació al client

 • De la gestió de processos a la gestió per processos
 • Innovació i millora contínua. Millora de processos
 • Gestió d'equips de millora
 • La gestió de la millora com a projecte d'empresa
 • Orientació al client. Segmentació, necessitats, expectatives, satisfacció i fidelització
 • Qualitat i gestió econòmica. Reducció de costos d'intel·ligència i no-qualitat


E2. Habilitats i eines per a la innovació i la transformació digital

A4. Gestió de la creativitat

 • Creativitat i innovació
 • Competència creativa i procés creatiu
 • Tècniques d'ideació
 • Pensament visual (visual thinking)
 • Organitzacions i empreses creatives
 • De la idea a l'oportunitat de negoci
 • Pensament de disseny (design thinking), valor del prototipatge, MVP


A5. Transformació digital de l'empresa

 • Estratègia digital de negoci. Cultura i competències digitals
 • Innovació i transformació digital
 • Les fases de transformació digital de l'empresa
 • Intel·ligència de negoci (business intelligence) i dades massives (big data)
 • Internet de les coses (IoT)
 • Reputació digital. Marca personal (personal branding)
 • Pla estratègic de l'empresa a les xarxes socials


A6. Habilitats professionals per a la innovació

 • Lideratge i gestió del canvi
 • Motivació i intel·ligència emocional
 • Eficàcia personal i gestió del temps
 • Negociació i resolució de conflictes
 • Competències per a equips d'alt rendiment
 • Comunicació efectiva ¿ PNL
 • Gestió del talent
 • Habilitats directives 4.0 en clau digital


E3. Gestió de la innovació

A7. Gestió estratègica i operativa de la innovació

 • Gestió estratègica de la innovació
 • Innovació i avantatges competitius. Classificació de la innovació
 • Innovació oberta (open innovation) com a element estratègic
 • Gestió operativa de la innovació
 • Gestió economicofinancera, fiscal i legal de la innovació
 • Gestió humana de la innovació. Cultura de la innovació
 • Finançament de la innovació
 • Models de col·laboració a la innovació
 • Innovació per mitjà del talent intern i la intraemprenedoria
 • Incorporació de la innovació disruptiva per mitjà d'aliances amb empreses emergents
 • Acceleració corporativa. Sistematització de la innovació


A8. Implantació d'un sistema de gestió de la innovació

 • La innovació com un procés
 • Principis sobre la gestió de la innovació
 • Normes aplicables a la gestió de la innovació
 • La norma ISO 50501 (propera publicació)
 • Implantació del sistema de gestió de la innovació
 • Integració amb altres sistemes de gestió


A9. Assegurament, protecció, explotació i transferència de la innovació

 • Patents, models d'utilitat, marques i dissenys
 • Requisits de patentabilitat. Patent europea i PCT
 • Llicències. Característiques i tipologia
 • Negocis jurídics en la transferència de tecnologia: contractes
 • Gestió de la propietat intel·lectual
 • Models de negoci i estratègies basats en drets de la propietat intel·lectual (IPR per les sigles en anglès)
 • El portafolis / cartera de drets de la propietat intel·lectual (IPR)
 • Drets de la propietat intel·lectual (IPR) per tipologies d'empreses
 • Gestió de l'R+D+I
 • Formalització de la transferència de tecnologia


E4. Direcció i gestió de projectes

A10. Direcció de projectes

 • Direcció de projectes en entorns complexos
 • Marcs de gestió: PMP, ISO 21500:2012, PRINCE2
 • De l'estratègia a la generació de valor: portafolis, programes i projectes
 • Organització de projectes. Interessats, rols i responsabilitats
 • L'oficina de direcció de projectes
 • Cicle de vida i fases del projecte
 • Components de la direcció de projecte. Grups de processos i àrees de coneixement
 • Projectes i projectes d'innovació
 • Gestió de multiprojectes
 • Finançament dels projectes


A11. Gestió, planificació, execució i seguiment de projectes

 • Iniciació del projecte i treballs previs
 • Planificació del projecte. Creació d'un pla de projecte
 • Gestió de riscos. ISO 31000-2009
 • Sistema d'informació de gestió de projectes
 • La complexitat de l'execució
 • La generació de valor. Mesura i anàlisi de la innovació
 • Comunicació interna i externa. Gestió d'expectatives
 • Seguiment i control del projecte
 • Línia base i gestió de canvis
 • Tancament del projecte
 • Gestió del coneixement


A12. Projectes àgils en entorns d'incertesa

 • Metodologies àgils: SRUM, LEAN, TPS i AGILE
 • Principis i valors de l'agilitat
 • De l'MVP al producte final
 • Rols, responsabilitats i interaccions
 • Estimació, seguiment i control
 • Flexibilitat i fluïdesa


A13. Treball final de màster

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

Sessions informatives Estudis28 de Febrer de 2019, 18:00h

La UOC organitza, entre gener i març, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades


Informació i inscripcions

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació