Accès obert Vols més informació?

Direcció i Gestió de la Innovació

Màster

El màster de Direcció i Gestió de la Innovació facilita el desenvolupament de competències per a exercir les funcions pròpies de la planificació i la direcció de la innovació en l'empresa, i l'adquisició d'una visió estratègica per a liderar el procés de gestió de la innovació. Permet adquirir les habilitats professionals necessàries per a liderar i participar en projectes d'innovació i de transformació digital, a partir d'un lideratge cooperatiu que possibiliti una gestió eficient d'aspectes com el canvi, el talent, el coneixement i la creativitat.

Crèdits: 60 ECTS

Data: 13 març 2019

Títol: Direcció i Gestió de la Innovació

Idioma: castellà

La innovació constitueix un factor decisiu i un requisit bàsic per a garantir la competitivitat de qualsevol empresa i organització. Com a eix estratègic al servei del progrés econòmic i social, el procés de disseny, planificació i gestió de la innovació introdueix canvis de manera sostenible en el temps aportant un valor reconegut al mercat i la societat. En el nou estadi competitiu actual, a més de fer les coses bé, hem de ser capaços de fer-les de manera diferent a fi de poder aportar valor, i perquè sigui així és necessari innovar. Aquest repte, per tant, aporta valor afegit des d'una perspectiva d'utilitat i avança cap a la diferenciació per a poder ser sostenibles i competitius.

El context i entorn actual de globalització, de crisi econòmica, de competitivitat i d'ús intensiu de les tecnologies ha comportat un canvi en els models empresarials tradicionals i en el perfil i comportament dels clients. La societat, en permanent transformació, evoluciona, i les empreses i universitats s'hi han d'adaptar, amb noves formes d'organització basades en la gestió per processos, la digitalització de les empreses i la gestió de la innovació.

Per tal d'estar en disposició d'adaptar-se a les tendències clau d'una societat en permanent transformació i d'afrontar els reptes actuals de la gestió de la innovació amb enfocament d'excel·lència, es fa necessari planificar l'estratègia i compartir valors per a generar la cultura d'innovació i de digitalització de les empreses. Es requereixen recursos econòmics, organitzatius i humans, que estiguin alineats amb l'estratègia de l'empresa i l'organització. S'aprofundeix en aspectes clau com la planificació estratègica, la gestió de la comunicació interna, la implantació de lean management com a model de negoci i una gestió avançada que permeti avançar cap a la millora contínua, l'orientació al client i la gestió per processos.

Es presenten tots els elements que intervenen en el procés de gestió de la innovació, tant en l'àmbit estratègic com en l'operatiu, incidint en els models de col·laboració i en el finançament de la innovació. S'afronta el repte de dissenyar i implantar un sistema de gestió de la innovació en l'empresa i organització. Així mateix, s'ha de garantir la protecció i explotació dels drets de propietat industrial i intel·lectual a partir de mecanismes com patents, models, marques, llicències i contractes, entre altres. Es vetllarà per la transferència de tecnologia i la valoració de la innovació.

Es posa en relleu la necessitat, per part de les empreses i organitzacions actuals, de gestionar la innovació com a procés en forma de seqüència de projectes, i també d'equilibrar els models de gestió, la gestió d'equips creant espais de creativitat, evolucionant des de l'organització funcional cap a l'organització del coneixement i cap a l'organització en xarxa que entrellaça elements en la seva cadena de valor.

La direcció i gestió de projectes es treballa a partir de les bones pràctiques que s'identifiquen en el marc de referència PMBOK del Project Management Institute (PMI), aplicant coneixements, habilitats, eines i tècniques a les activitats del projecte per a satisfer-ne les necessitats. S'aprofundeix en els grups de procés d'inici, planificació, execució, seguiment i control i tancament del projecte. Així mateix, es presenten diferents metodologies àgils de gestió de projectes, per a respondre al dinamisme dels entorns d'incertesa actuals i impulsar la innovació i creativitat en els equips.

Des que es va posar en marxa l'any 1999, i al llarg de més de trenta edicions que s'han anat adaptant a la demanda professional del mercat i de l'entorn laboral, més de dos mil estudiants han seguit estudis dins dels programes de l'Àrea d'Innovació i Qualitat de Formació de Postgrau de la UOC.

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa

 

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació
Sessions informatives Estudis28 de Febrer de 2019, 18:00h

La UOC organitza, entre gener i març, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades


Informació i inscripcions


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació