Accès obert Vols més informació?

Direcció i Gestió de la Innovació

Màster

Objectius

 • Planificar l'estratègia d'una empresa o organització.
 • Conèixer i aplicar els diferents mètodes de desenvolupament estratègic.
 • Implantar la gestió per processos en una empresa.
 • Orientar l'empresa al client.
 • Identificar les àrees de millora clau i organitzar equips de millora.
 • Gestionar la comunicació interna en l'empresa.
 • Dissenyar i aplicar un projecte lean a l'organització.
 • Aplicar els elements clau per a la gestió de la creativitat.
 • Potenciar el talent de cada persona segons el seu perfil.
 • Liderar i donar suport a la transformació digital de l'empresa.
 • Desenvolupar les habilitats professionals (business skills) necessàries per a gestionar la innovació.
 • Promoure i liderar processos de canvi per a aprofitar oportunitats i incorporar millores a l'empresa.
 • Avaluar el nivell d'innovació d'una empresa identificant-ne els indicadors d'innovació.
 • Conèixer i aplicar els criteris de certificació dels models de gestió de la innovació.
 • Identificar els rols necessaris per a un projecte i mitigar-ne els riscos associats.
 • Dissenyar i implantar un sistema de gestió de la innovació.
 • Gestionar un projecte aplicant els principis de la gestió de projectes (project management) de manera alineada amb el PMBOK del PMI.
 • Conèixer els requisits d'un projecte d'R+D+I.
 • Promoure les patents com a transferència tecnològica de les empreses i com a actiu amb valor comercial.
 • Conèixer els elements que permeten protegir la innovació.
 • Aplicar les eines per a l'explotació i la venda de les innovacions i els seus drets.
 • Transformar la cadena de valor d'un negocio per mitjà de la innovació i l'ús de les tecnologies de la informació.
 • Comprendre el caràcter estratègic de la innovació i la tecnologia i desenvolupar la capacitat d'emprar-les com a instruments de direcció i gestió eficaços.
 • Conèixer i aplicar les eines i tecnologies clau per a la transformació de les empreses.

Perfils

El programa no requereix formalment una formació o titulació específica d'origen.

El perfil del participant d'aquest màster correspon a professionals de tot tipus d'organitzacions que desenvolupin la seva activitat en les diferents baules de la cadena de valor. Proporciona capacitats per a planificar l'estratègia, compartir valors i generar cultura d'innovació, estar en disposició d'adaptar-se a les tendències clau d'una societat en permanent transformació i afrontar els reptes actuals de la direcció i gestió de la innovació i de la direcció i gestió de projectes.

El perfil de titulació d'entrada correspon a tots els graduats i titulats universitaris que, independentment del seu títol, tinguin experiència en el desenvolupament de la seva activitat professional en l'àmbit de la direcció i la gestió d'empreses o interès a exercir responsabilitats directives i millorar el seu acompliment professional. Per tant, el programa també va dirigit a un perfil de llicenciats i graduats en disciplines diferents de les relacionades amb l'economia i l'empresa, que requereixen coneixements en direcció i gestió d'empreses per a la seva promoció professional.

També hi ha la possibilitat de cursar el màster sense titulació universitària oficial reconeguda, aprofitant l'orientació professional del programa.

Competències

 • Capacitat per a planificar un projecte de desenvolupament estratègic d'una empresa o organització
 • Capacitat per a exercir les funcions pròpies de la direcció de la innovació a l'empresa
 • Capacitat per a orientar una empresa o organització cap al client
 • Capacitat per a desenvolupar habilitats professionals (business skills) per a liderar el canvi i dirigir un equip creatiu
 • Capacitat per a gestionar el talent de les persones d'una organització
 • Capacitat per a dissenyar i implantar un sistema de gestió de la innovació
 • Capacitat per a gestionar un projecte aplicant els principis de la gestió de projectes (project management)
 • Capacitat per a avaluar i mesurar projectes d'innovació d'R+D+I
 • Capacitat per a protegir la innovació i gestionar la transferència de tecnologia
 • Capacitat per a identificar oportunitats tecnològiques (tech challenges)
 • Capacitat per a implementar la transformació digital en una empresa o organització

A qui es dirigeix

El màster de Direcció i Gestió de la Innovació va dirigit a:

 • Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions
 • Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la innovació de les seves empreses
 • Professionals interessats a participar en la transformació digital de les empreses i organitzacions
 • Professionals interessats en la gestió de projectes
 • Professionals que apliquin la intraemprenedoria i la innovació oberta a la seva organització
 • Responsables de les diverses àrees funcionals que abasten la cadena de valor d'una empresa o organització
 • Responsables d'innovació i de qualitat
 • Tècnics i gestors d'empreses i organitzacions
 • Professionals interessats a desenvolupar el seu potencial creatiu
 • Emprenedors, directius i tècnics d'empreses de nova creació (start-ups)
 • Consultors i assessors d'empreses i organitzacions

Sortides professionals

El programa destaca pel seu caràcter professionalitzador, el caràcter útil i pràctic dels seus aprenentatges, el retorn personalitzat, el tractament individual i personalitzat del participant, la metodologia dels casos pràctics, l'avaluació contínua i els casos d'estudi que permeten aplicar les habilitats clau del màster a l'empresa o organització on es treballa.

Aquest enfocament pràctic del màster contribueix a la formació contínua de professionals en actiu, que poden aprofundir en diferents eines de gestió per a aconseguir un major desenvolupament professional, i augmenta la seva ocupabilitat i les oportunitats de promoció professional.

El màster, doncs, contribueix a incrementar la competitivitat professional del participant i, per tant, les sortides professionals en àmbits de coneixement com l'estratègia, la innovació, la gestió de projectes i la transformació digital.

La demanda social i professional del màster es constata per l'elevat nombre de professionals -més de 2.200 estudiants- que han seguit els diferents plans formatius al llarg de més de trenta edicions des que el curs 1999-2000 es van posar en marxa els programes de l'Àrea d'Innovació i Qualitat de Formació de Postgrau de la UOC.

Es pot ampliar informació sobre sortides professionals del màster consultant l'apartat en què s'especifica a qui va dirigit.

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Sessions informatives Estudis28 de Febrer de 2019, 18:00h

La UOC organitza, entre gener i març, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades


Informació i inscripcions

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació