Accès obert Vols més informació?

Màster d'International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR)

Cursos UNITAR:

 • Introducció al sistema de Nacions Unides
 • Resolució de conflictes i gestió de crisi
 • Diplomàcia internacional: teoria i pràctica
 • Superació de bloquejos en negociacions
 • Diplomàcia pública en un món multipolar
 • Visita sobre el terreny (opcional)

 

Cursos de la UOC:

 • Lleis i institucions internacionals
 • Sistema i teoria de les relacions internacionals
 • Economia política internacional
 • La Unió Europea en la política mundial
 • Amèrica Llatina en la política mundial
 • Àsia Oriental en la política mundial
 • Àfrica en la política mundial
 • Orient Pròxim en la política mundial
 • Curs de mètodes de recerca
 • Treball final de màster
 • Pràctiques (opcional)

 

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Vols
més
informació?

Juntament amb:

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Vols més informació?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE