Accès obert Vols més informació?

International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR)

Màster

Directora dels estudis:

Ana M. Delgado García

Catedràtica de Dret financer i tributari. Directora dels Estudis de Dret i Ciència Política. Directora del màster universitari de Fiscalitat. Àrea d'especialització: Dret Financer i Tributari.

Director del programa:

Víctor M. Sánchez Sánchez

Professor agregat de Dret internacional públic i Dret de la Unió Europea. També és el director del postgrau d'Estudis Europeus de la UOC. Dirigeix el grup de recerca emergent Globalització, Pluralisme Jurídic i Drets Humans. Entre les obres que ha publicat, destaquen, com a director, Derecho Internacional Público (Huygens Editorial, 2012); en col·laboració amb J. Bonet, tots dos com a directors, Los derechos humanos en el siglo XXI: continuidad y cambios (Huygens Editorial, 2008); i, com a autor, La potestad coercitiva de las organizaciones regionales para el mantenimiento de la paz (J. M. Bosch Editor, 2005).

Pròxima matrícula:
Juny 2019

Consulta el procés de matrícula

Vols
més
informació?

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE