Accés obert Vols més informació?

Màster de Conflict, Peace and Security (UOC, UNITAR)

Requisits d'accés

Per a fer un programa propi de Formació de Postgrau no és necessari tenir una titulació oficial universitària.

Els estudiants que acrediteu una titulació universitària oficial reconeguda rebreu, segons el curs superat, un diploma de màster/diploma de postgrau.

Els estudiants que no acrediteu una titulació universitària oficial reconeguda rebreu un diploma d'extensió universitària.

Els estudiants que supereu una especialització o un curs (certificat d'especialització) rebreu, independentment dels estudis previs, un certificat d'especialització o un certificat de superació de curs. Per tant, per a especialitzacions o cursos no cal acreditar cap estudi previ.

 

Escull la teva opció:

Coneixements previs

Escriure i llegir anglès.(nivell B2)

Titulació
Per cursar aquest programa de màster, cal tenir un títol d'estudi universitari oficial.
Els candidats amb títol universitari podran realitzar el Màster i, una vegada superats tots els requisits acadèmics, obtindran el títol de Màster UOC (Master Degree in...)
Els estudiants que superin satisfactòriament el màster i no puguin acreditar la possessió d'un títol universitari oficial, obtindran un diploma d'extensió universitària amb el nom del programa.

Matrícula oberta

Informació de matrícula

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Vols
més
informació?

Juntament amb:

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Vols més informació?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE