Accés obert Vols més informació?

Màster de Compliance Officer i Protecció de Dades

Postgrau de Compliance

Especialització de Fonaments de compliment normatiu (12 crèdits ECTS)

Introducció al compliment normatiu i l'ètica empresarial (4 crèdits ECTS)

 • Introducció al compliance i ètica empresarial
 • Compliment normatiu i fenòmens connexos
 • Els programes de compliment com a programes de prudència penal

Responsabilitat penal de les empreses i models preventius (4 crèdits ECTS)

 • Sistemes d'imputació i culpabilitat d'empresa
 • La responsabilitat penal de les persones jurídiques en el dret comparat
 • La responsabilitat penal de les persones jurídiques en el codi penal espanyol

Regulació jurídica de l'oficial de compliment normatiu (4 crèdits ECTS)

 • La responsabilitat penal individual pels delictes d'empresa: criteris d'imputació
 • La responsabilitat penal d'administradors, òrgans executius i d'assessorament
 • La responsabilitat penal dels òrgans de compliment i de l'oficial de compliment

Especialització d'Aplicació i Desenvolupament del Compliance Program (14 crèdits ECTS)

Funció pràctica i responsabilitats del Compliance Officer (4 crèdits ECTS)

 • El compliance officer. Funcions, capacitats i habilitats
 • Actualització i manteniment del sistema de gestió del compliment
 • Formació, monitorització i gestió d'incidències
 • Informació, documentació i reporting

Desenvolupament i seguiment del Compliance Program (4 crèdits ECTS)

 • Els programes de compliance: una visió general
 • Els canals de denúncia
 • Els mapes de risc
 • Identificació i avaluació de controls: les matrius de riscos

La prevenció del delicte en l'empresa (6 crèdits ECTS)

 • La prevenció del blanqueig de capitals
 • La prevenció de la corrupció
 • La prevenció de l'abús de mercat
 • La prevenció d'altres delictes amb responsabilitat de la persona jurídica
 • Altres prevencions: Protecció de dades personals i delictes contra els treballadors.


Postgrau de Protecció de Dades

Especialització de Protecció de Dades i Comerç Electrònic (16 crèdits ECTS)

Disseny i arquitectura de sistemes d'informació (4 crèdits ECTS)

 • Concepte, tipologia, direcció i gestió de sistemes d'informació en l'organització
 • Anàlisi i gestió de riscos dels tractaments de dades personals
 • Metodologies d'anàlisi i gestió de riscs 
 • Programa de compliment de protecció de dades i seguretat en una organització 
 • Seguretat de la informació 
 • Avaluació de l'impacte de protecció de dades

Introducció al marc legal de la protecció de dades (4 crèdits ECTS)

 • El naixement i l'evolució del dret a la protecció de dades
 • El Reglament general de protecció de dades (Reglament 2016/679): aspectes clau
 • Principis de protecció de dades: article 5 de l'RGPD
 • Bases legals que permeten el tractament de dades de caràcter personal: article 6 RGPD
 • El consentiment
 • Els mecanismes de soft law: els codis de conducta i la certificació

Requisits legals en el procés de tractament de les dades personals (I) (4 crèdits ECTS)

 • Subjectes que intervenen en el tractament
 • Drets de l'afectat
 • Les obligacions dels responsables i dels encarregats del tractament
 • Codis de conducta, certificacions i transferències internacionals
 • Autoritats independents de control, cooperació, mecanisme de coherència i Comitè Europeu de Protecció de Dades
 • Tutela judicial, responsabilitat i sancions

Protecció de dades i comerç electrònic (4 crèdits ECTS)

 • Marc legal del prestador de serveis de la societat de la informació (LSSI)
 • Interessat i consumidor
 • Comunicacions comercials per via electrònica
 • Publicitat i prospecció comercial
 • La regulació de les cookies
 • Informació precontractual i protecció del consumidor 
 • Publicitat, protecció de dades i menors
 • Fitxers de solvència patrimonial i d'incompliment d'obligacions dineràries 
 • Protecció de dades en el sector bancari
 • Implicacions de la protecció de dades en la signatura electrònica

Especialització de Protecció de Dades en els Nous Contextos de Tractament de la Informació (16 crèdits ECTS)

Seguretat i auditoria de la informació (4 crèdits ECTS)

 • Informació i seguretat
 • Gestió de la seguretat dels tractaments
 • Plans de seguretat
 • Auditoria de protecció de dades
 • Auditoria de sistemes d'informació 
 • Criptografia
 • Anàlisi forense

Requisits legals en el procés de tractament de les dades personals (II) (4 crèdits ECTS)

 • Supòsits de transmissió de dades fora de l'organització
 • Transferències internacionals de dades personals
 • La directiva europea sobre la utilització de dades PNR per a la lluita contra el terrorisme i la delinqüència greu
 • Confidencialitat i seguretat del tractament

Protecció de dades a l'Administració pública i en sectors particulars (4 crèdits ECTS)

 • L'administració electrònica i la protecció de dades personals
 • La protecció de dades sanitàries
 • El dret a la protecció de dades en l'àmbit laboral
 • Tractament de dades personals per a fins de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals. Estudi de la Directiva UE 2016/680 i breu repàs a les noves mesures d'investigació tecnològiques de la Llei d'enjudiciament criminal. Obtenció de perfils genètics de condemnats amb fins d'inclusió a la base de dades policial d'ADN
 • La regulació del respecte a la vida privada i la protecció de dades personals en les comunicacions electròniques

Entorns digitals i nous reptes per a la protecció de dades (4 crèdits ECTS)

 • Xarxes socials i protecció de dades
 • Intel·ligència artificial, aprenentatge de màquines, algoritmes i protecció de dades 
 • Robòtica i protecció de dades
 • Profiling i publicitat comportamental en línia
 • El big data en el marc del Reglament general de protecció de dades i en la LOPDGDD

Treball final de màster (2 crèdits ECTS)

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.