Accès obert Vols més informació?

Assessoria Jurídica d'Empresa

Màster

El màster d'Assessoria Jurídica d'Empresa té una durada de dos anys acadèmics, distribuïts en quatre semestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

El programa s'estructura en un itinerari acadèmic modular format per dos diplomes de postgrau.
 

Any 1: POSTGRAU DE PRÀCTICA JURÍDICA DE L'EMPRESA (30 crèdits ECTS)

 

Dret societari (6 crèdits ECTS)

 • Dret de societats
 • Responsabilitat dels administradors socials
 • Dret concursal
 • Mercat de valors

Operacions de fusió i adquisició d'empreses (6 crèdits ECTS)

 • Introducció a la comptabilitat
 • Operacions de fusió i adquisició d'empreses
 • Fiscalitat de les fusions i adquisicions d'empreses

Empresa i contractació (6 crèdits ECTS)

 • Fonaments de negociació
 • Contractació mercantil
 • Contractes amb les administracions públiques
 • Aspectes processals

Empresa i mercat (6 crèdits ECTS)

 • Defensa de la competència
 • Competència deslleial
 • Dret del medi ambient
 • Dret penal empresarial

Projecte final de postgrau de Pràctica jurídica de l'Empresa (6 crèdits ECTS; realització: de juliol a setembre).

 

Any 2: POSTGRAU DE DRET FISCAL I LABORAL DE L'EMPRESA (30 crèdits ECTS)

 

Dret fiscal I (6 crèdits ECTS)

 • Sistema tributari
 • Impost sobre el valor afegit

Dret fiscal II (6 crèdits ECTS)

 • Impost sobre la renda de les persones físiques
 • Impost sobre societats

Dret del treball individual (6 crèdits ECTS)

 • Fonts del dret del treball i principis d'aplicació
 • Subjectes de la relació individual del treball
 • Constitució de la relació laboral
 • Prestació de treball. Determinació i contingut
 • Vicissituds de la relació laboral
 • Extinció de la relació laboral

Dret col·lectiu, Seguretat Social i salut laboral (6 crèdits ECTS)

 • Llibertat sindical i organització dels treballadors a l'empresa
 • Negociació col·lectiva
 • Conflictes col·lectius
 • Relació jurídica de la Seguretat Social
 • Prevenció dels riscos laborals

Projecte final de postgrau de Dret fiscal i laboral de l'empresa (6 crèdits ECTS; realització: de juliol a setembre)

Recursos per a l'aprenentatge

Per a aquest programa, que està molt enfocat a la pràctica professional, tenim com a recursos d'aprenentatge tot el conjunt de materials que la biblioteca digital de la UOC posa a la vostra disposició en suport electrònic. Aquests recursos inclouen molt diverses fonts, entre les que cal esmentar diferents bases de dades de jurisprudència, legislació i doctrina. Només amb els continguts que us proporcionen aquestes bases de dades, teniu al vostre abast una documentació amplíssima, que no es limita a recopilacions de lleis i sentències, sinó que inclou també doctrina, formularis, exposicions sintètiques de tot un àmbit per matèries amb comentaris, etc., de gran importància per a la formació pràctica en els camps propis d'aquest programa. Us seran també de molta utilitat els diversos Mementos Lefevbre que us ofereix la biblioteca en suport digital.

Juntament amb tot aquest conjunt de fonts i materials, en algunes assignatures comptarem també amb apunts específics que estaran a la vostra disposició a l'aula en suport digital, així com el material complementari que el consultor pugui penjar en funció de les novetats i l'evolució del curs. No està previst, en canvi, l'enviament de materials en paper.

Pròxima matrícula:
juny 2020

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació