Accès obert Vols més informació?

Traducció Especialitzada

Màster

Per a obtenir el títol de Màster en Traducció Especialitzada, cal fer un total de 60 crèdits ECTS, 50 corresponents a assignatures i 10 corresponents al treball final de màster. Els alumnes podran triar 10 assignatures de les 12 que s'ofereixen segons els seus interessos i la formació prèvia. El director o el tutor de la titulació podran aconsellar als estudiants quin és el millor itinerari. Les assignatures s'ofereixen en el primer o en el segon semestre, i el treball final de màster es pot fer tant en el primer semestre com en el segon.

El màster s'ha dissenyat per a fer-lo en dos cursos acadèmics. En casos excepcionals i de dedicació exclusiva, el màster es podrà completar en un curs acadèmic. També hi ha la possibilitat de matricular unitats més petites i completar el màster en més de dos cursos acadèmics.

Les assignatures del màster s'agrupen en quatre cursos d'especialització. Els alumnes de màster també obtindran els certificats de les especialitzacions que completin.

Els alumnes de màster i postgrau tenen la possibilitat d'acollir-se al programa de pràctiques. Aquestes pràctiques són no curriculars (és a dir, no tenen un valor en crèdits) però són la millor manera d'introduir-se en el món professional de la traducció.

 

1r. semestre

 • Treball final de Màster (10 crèdits)

 

2n. semestre

 • Treball final de Màster (10 crèdits)

 

 
Programa detallat de les assignatures:
 
 1. Traducció i tecnologies: eines, processos i recursos (5 crèdits)
  1. La traducció assistida per ordinador
  2. Les memòries de traducció
  3. Les bases de dades terminològiques
  4. La traducció automàtica
  5. Tractament de formats
  6. Introducció al programari lliure

Els continguts teòrics es complementen amb una sèrie de pràctiques.

 1. Traducció assistida amb SDL-Trados (5 crèdits)
  1. SDL University Program
  2. Traducció d'un document amb SDL-Trados Studio
  3. Creació d'un projecte amb SDL-Trados Studio
  4. Treballar amb paquets
  5. Gestió de memòries de traducció

Els continguts teòrics es complementen amb una sèrie de pràctiques:

 • P1. Instal·lació de Trados Studio
 • P2. Pràctica de traducció d'un arxiu
 • P3. Pràctica de creació d'un projecte
 • P4. Paquets
 • P5. WinAlign
 • P6. Anàlisi de projectes i elaboració de pressupostos
 1. Gestió de projectes de traducció (5 crèdits)
  1. Definició de la tasca. Processos i projectes de traducció
  2. Entorns necessaris: informàtic i de recursos
  3. L'equip humà necessari: gestors, traductors, correctors i tècnics. Externalització
  4. Determinació del volum i el cost, recompte de paraules i anàlisi d'un projecte
  5. Projectes de traducció i formats estàndard: TMX, TBX, XLIFF i SRX
  6. Eines per a la gestió de projectes
  7. Qualitat
  8. Processos individuals: el cas de la traducció literària
  9. Fiscalitat
 2. Localització de programari (5 crèdits)
  1. Conceptes bàsics
  2. La localització de llocs web
  3. La gestió de projectes
  4. El programari
  5. La documentació en format electrònic
  6. La documentació en format imprès
  7. Les imatges
  8. El mercat de la localització
  9. Pràctiques
 3. Traducció audiovisual (5 crèdits)
  1. El text audiovisual
  2. La traducció audiovisual
  3. Modalitats de traducció audiovisual
  4. Audiodescripció
  5. Doblatge
  6. Subtitulació
  7. Veus superposades
  8. Història de la traducció audiovisual
 4. Introducció al desenvolupament d'aplicacions web (5 crèdits)
  1. Introducció a les aplicacions web
  2. Instal·lació del servidor
  3. Disseny de pàgines web
  4. Format estructurat de text: XML
 5. Introducció a la traducció especialitzada: informació, comunicació i tecnologies (5 crèdits)
  1. Característiques dels textos especialitzats:
   1. Gèneres textuals més habituals en la societat de la informació i del coneixement (científics, tècnics, econòmics, jurídics, comercials, divulgatius...)
   2. Estratègies de cerca de textos paral·lels especialitzats
   3. Textos especialitzats i terminologia
   4. La comprensió del text especialitzat (text de partida)
   5. La redacció del text especialitzat (text d'arribada)
  2. Estratègies de traducció de textos especialitzats:
   1. Competència traductora i traducció especialitzada
   2. Problemes bàsics de la traducció especialitzada
   3. Adquisició de coneixement especialitzat
   4. Estratègies de recerca de recursos útils per a la traducció especialitzada
 6. Pràctiques de traducció especialitzada: informació, comunicació i tecnologies (5 crèdits)

Pràctiques de traducció que permetin ampliar i aprofundir la competència traductora aplicada a textos especialitzats disponibles a la xarxa i representatius de diversos àmbits:

 • Textos científics
 • Textos tècnics
 • Textos econòmics
 1. Terminologia i traducció (5 crèdits)
  1. Terminologia i traducció
  2. Llenguatges d'especialitat i gestió de la terminologia
  3. El llenguatge d'especialitat científic i tècnic
  4. Pràctiques de gestió de la terminologia
 2. Lingüística general per a traductors (5 crèdits)
  1. El llenguatge, les llengües i la lingüística
  2. L'estructura de les llengües: morfologia, sintaxi i semàntica
  3. Pragmàtica i anàlisi del discurs
  4. Les varietats geogràfiques i socials de la llengua
 3. Lingüística contrastiva anglès - català i castellà (5 crèdits)
  1. Expressions espacials i de moviment
  2. Metàfores conceptuals i construccions idiomàtiques
  3. Altres estructures i aspectes de llengua comparada
 4. Aproximacions a la traductologia (5 crèdits)
  1. Introducció: terminologia i principals concepcions de la traducció (descripció vs. prescripció, pràctica vs. reflexió)
  2. Equivalència: equivalència natural, equivalència direccional
  3. Teories funcionalistes i escopos
  4. Estudis descriptius de traducció (EDT) i el «gir cultural»
  5. Localització

Recursos per a l'aprenentatge

El màster de Traducció especialitzada disposa de materials docents de diverses tipologies: manuals i llibres en format paper i digital, reculls d'articles científics i vídeos explicatius. Els materials poden ser en català i castellà o en anglès.

Les aules virtuals són multilingües (català i castellà) i tenen un sistema de traducció automàtica.

El màster també disposa d'una agència virtual de traducció. Mitjançant aquesta agència virtual els alumnes reben i lliuren les tasques de traducció, simulant el procés professional real. Els alumnes, al llarg dels estudis de màster, exerceixen diversos papers en l'agència de traducció.

Matrícula oberta

10% dte. per matrícula anticipada

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Amb la col·laboració de:

memsource-logo
plunet-logo
sdl-trados-logo


10% dte. per matrícula anticipada
Fins al 17 de generPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

Sessions informatives EstudisGener a març 2019

La UOC organitza, entre gener i març, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades


Informació i inscripcions

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació