Accès obert Vols més informació?

Traducció Especialitzada

Màster

Objectius

 • Formar traductors capaços d'aprofitar tots els avantatges que ofereixen les solucions tecnològiques per a augmentar la productivitat i la qualitat del seu treball.
 • Formar traductors que coneguin a fons l'àrea d'especialitat i siguin capaços de traduir textos d'aquest àmbit amb una qualitat excel·lent.

Perfils

El màster de Traducció especialitzada s'ha pensat per a formar professionals de la traducció i d'àmbits relacionats amb un domini profund de les eines tecnològiques i un bon coneixement de, com a mínim, una àrea d'especialitat.

El perfil d'accés és divers. D'una banda, els llicenciats o graduats en Traducció i Interpretació podran adquirir noves competències tecnològiques, assolir coneixements d'una nova àrea d'especialitat i aprofundir en els coneixements lingüístics. D'altra banda, els llicenciats o graduats en estudis relacionats amb la llengua i la lingüística, a més de les competències tecnològiques i les relacionades amb una àrea d'especialitat, podran adquirir els coneixements bàsics de traductologia. Un tercer perfil d'ingrés és el dels llicenciats i graduats en estudis relacionats amb àrees del coneixement amb necessitats de traducció (àrees tècniques, com enginyeries i arquitectura, metges, advocats, economistes, etc.) que tinguin bons coneixements de llengües; els estudiants d'aquest perfil podran afegir a l'especialitat de la seva àrea temàtica els coneixements lingüístics i traductològics necessaris per a exercir com a traductor i assoliran un bon coneixement de les eines informàtiques de suport a la traducció.

 

Competències

Competències transversals

CT-1. Cerca, gestió i ús de la informació. Cercar informació i gestionar fonts documentals d'una manera eficaç i eficient.

CT-2. Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional. Saber utilitzar les eines tecnològiques habituals en l'exercici de la professió.

CT-3. Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina i comunicar-les d'una manera clara, rigorosa i precisa.

CT-4. Resoldre problemes rellevants en la disciplina amb criteri i d'una manera efectiva, identificant, analitzant i definint els elements significatius.

CT-5. Planificar l'estudi i gestionar el temps de manera que l'activitat acadèmica sigui compatible amb altres activitats i responsabilitats.

CT-6. Treballar i aprendre d'una manera autònoma i decidir amb criteri propi les estratègies per a assolir els objectius previstos.

CT-7. Treball en equip (incloent-hi un equip virtual) per a demostrar la capacitat d'escoltar els altres, fer aportacions a les discussions i assumir rols diferents.

CT-8. Dissenyar, planificar i realitzar un projecte acadèmic en els terminis establerts i fer-ne una presentació pública.

 

Competències específiques

CE-1. Conèixer els estàndards, les normes aplicables i els principis ètics de la professió del traductor, ser conscient de la seva funció social i saber autoavaluar-se (qüestionar els propis hàbits i estar obert a les innovacions).

CE-2. Tenir coneixement actualitzat dels requeriments del mercat i del perfil laboral del traductor, i saber aplicar-los a la realització d'accions de captació de clients.

CE-3. Saber negociar amb el client les especificacions d'un treball de traducció (definir terminis de lliurament, tarifes, facturació, condicions de treball, accés a la informació, contractes, drets, responsabilitats, especificacions de traducció, plec de condicions, etc.).

CE-4. Saber establir etapes i estratègies per a la traducció d'un document o d'un projecte de traducció, i saber planificar i gestionar el temps propi i l'estrès.

CE-5. Saber cercar la informació apropiada per a comprendre millor el contingut d'un document i conèixer les estratègies per a la recerca documental i terminològica.

CE-6. Saber utilitzar d'una manera efectiva les eines de cerca textual (lèxica, terminològica, de corpus, etc.).

CE-7. Saber arxivar d'una manera adequada la documentació i els recursos generats.

CE-8. Saber utilitzar amb eficàcia i rapidesa i saber integrar en la pràctica laboral una gamma àmplia de programari d'assistència de traducció (assistents de correcció, de traducció, de gestió de la terminologia, de disseny i cerca documental, etc.).

CE-9. Conèixer les possibilitats i els límits de la traducció automàtica.

CE-10. Saber adequar una traducció als requisits de gènere, registre, format, mitjà i a altres requisits definits pel client.

CE-11. Comprendre i saber aplicar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques i les convencions gràfiques i tipogràfiques de les llengües de partida i d'arribada.

CE-12. Conèixer les principals diferències tipològiques que hi ha entre dues llengües, analitzar els problemes de traducció que impliquen i saber-los resoldre d'una manera satisfactòria i adequada al propòsit comunicatiu.

CE-13. Comprendre els fonaments i principis del llenguatge humà, i els components bàsics de l'estructura de les llengües naturals.

CE-14. Saber justificar les eleccions i les decisions preses en una traducció.

CE-15. Conèixer les tècniques i les estratègies de correcció i revisió de traduccions i saber-les aplicar.

CE-16. Comprendre i saber traslladar a la traducció la macroestructura i la coherència textual d'un document incloent-hi les pressuposicions i els aspectes implícits propis de les diferències interculturals.

CE-17. Relacionar les principals aportacions de la traductologia moderna amb estratègies específiques per a la traducció de textos (complexos).

CE-18. Desenvolupar la sensibilitat cap als canvis lingüístics i les evolucions que experimenten les llengües per tal de fomentar l'exercici de la creativitat lingüística.

CE-19. Aprendre a ampliar els coneixements propis sobre diferents àmbits i aplicacions especialitzades i a desenvolupar un esperit de curiositat, anàlisi i síntesi.

CE-20. Identificar els problemes de traducció, adquirir les estratègies de traducció adequades per resoldre'ls i fomentar l'esperit crític envers les diferents solucions possibles per a un mateix problema de traducció.

A qui s'adreça

Aquest màster s'adreça a:

 • Professionals en actiu del món de la traducció i àmbits relacionats (traductors, correctors i professionals de mitjans de comunicació).
 • Llicenciats i graduats en traducció, lingüística, filologia i àrees relacionades.
 • Tècnics i professionals d'altres àmbits especialitzats (enginyers, advocats, economistes, metges, etc.) amb sòlids coneixements d'idiomes.

Sortides professionals

 • Traductor en plantilla en empreses i organitzacions.
 • Traductor autònom (freelance) o orientat a establir una empresa pròpia de serveis relacionats amb la traducció.
 • Terminòleg en organismes o editorials especialitzades.
 • Traductor d'obres literàries.
 • Traductor o corrector en empreses editorials o en mitjans de comunicació.
 • Doblatge, subtitulació i adaptació de productes audiovisuals o multimèdia.
 • Localització de productes informàtics o aplicacions web.

Matrícula oberta

10% dte. per matrícula anticipada

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Amb la col·laboració de:

memsource-logo
plunet-logo
sdl-trados-logo


10% dte. per matrícula anticipada
Fins al 17 de generPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Sessions informatives EstudisGener a març 2019

La UOC organitza, entre gener i març, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades


Informació i inscripcions

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació