Accès obert Vols més informació?

Màster d'Executive MBA en Negocis Internacionals

Programa acadèmic complet

Entorn global de negocis (3 crèdits ECTS)

 • La globalització de l'economia.
 • Anàlisi de l'entorn general, empresa xarxa i competitivitat.
 • Implicacions directives de la globalització econòmica.
 • Nous factors de competitivitat.
 • Noves estratègies competitives per a l'empresa. Impacte de les TIC.

Direcció de persones (3 crèdits ECTS)

 • Estratègia i direcció de persones.
 • La gestió i el desenvolupament de les persones a les organitzacions.
 • Planificació i polítiques de recursos humans.
 • Avaluació i gestió de l'acompliment a les organitzacions.
 • Atracció, desenvolupament i avaluació del talent professional.
 • Política i pràctiques de compensació.
 • Noves tendències en direcció de persones.

Direcció d'operacions i logística (3 crèdits ECTS)

 • L'estratègia d'operacions com a avantatge competitiu.
 • La innovació en les operacions.
 • Nous reptes de les compres i aprovisionament.
 • Sistemes de producció eficients.
 • Les operacions a l'àrea de distribució i servei al client.
 • Impacte de les transformacions globals de les futures cadenes de subministrament.
 • Logística internacional.
 • Noves tendencies en la Direcció d'operacions.

Ètica i responsabilitat social (3 crèdits ECTS)

 • Ètica i responsabilitat social a les persones i a les empreses.
 • Responsabilitat social corporativa.
 • El conflicte d'interessos.
 • L'ètica en els negocis i en la vida personal.
 • Comportament ètic a l'empresa.
 • Normes de responsabilitat social.
 • La formalització de l'RSE.

Direcció estratègica (3 crèdits ECTS)

 • La naturalesa de la direcció estratègica.
 • Nivells d'estratègia de negoci.
 • Anàlisi extern i intern de l'empresa.
 • Formulació de les estratègies.
 • Disseny i canvi organitzacional.
 • Implementació de l'estratègica.
 • Models de negoci.
 • Estratègia corporativa.

Direcció financera (3 crèdits ECTS)

 • La comptabilitat financera com a eina de direcció.
 • Diagnosi de la situació financera.
 • Anàlisi dels estats financers i del balanç de la situació.
 • Anàlisi del compte de resultats i de la rentabilitat.
 • Anàlisi de fons de maniobra i d'estats financers.
 • Anàlisi i selecció d'inversions.
 • Elaboració de pressupostos i anàlisi de les desviacions.
 • Valoració d'empreses.

Direcció de màrqueting (3 crèdits ECTS)

 • La funció directiva del màrqueting.
 • L'estratègia de màrqueting.
 • Màrqueting mix: producte, preu, distribució i comunicació.
 • Estratègies per a proporcionar valor.
 • El pla de màrqueting. Procés, estructura i continguts.
 • La medició del màrqueting: l'ús de les mètriques.
 • Màrqueting relacional i CRM.
 • Noves tendències de màrqueting. Màrqueting digital.

Direcció de sistemes d'informació (3 crèdits ECTS)

 • Decisions estratègiques en sistemes i tecnologies de la informació.
 • Tecnologies de la informació i estratègia d'empresa.
 • Planificació estratègica en sistemes d'informació.
 • Tecnologies de la informació i processos de negoci.
 • Gestió de la informació i el coneixement.
 • Transformació digital de l'empresa.
 • Noves tendències. Business intelligence i Big Data.
 • Direcció de la innovació.

Direcció de la innovació (3 crèdits ECTS)

 • La innovació com a element estratègic a l'empresa.
 • La gestió operativa de la innovació.
 • Gestió econòmico-financera, fiscal i legal de la innovació.
 • La innovació com a procés i el seu àmbit d'aplicació.
 • Normativa aplicable a la gestió de la innovació.
 • Implementació del sistema de gestió de la innovació.

Presa de decisions: Business Game I (3 crèdits ECTS)

Simulació de negocis de caràcter estratègic i competitiu en el que diversos equips de treball participen en rondes de decisions analitzant i desenvolupament el mercat, alhora que fan crèixer l'empresa i consoliden resultats.

Business Week (3 crèdits ECTS)

 • Xerrades, conferències, visites a empreses, seminaris i tallers orientats a potenciar les habilitats directives i el networking.

Aquesta assignatura pot ser presencial o virtual.

Estratègia avançada (3 crèdits ECTS)

 • Simulació de negocis de contingut estratègic en un entorn competitiu.

Coaching (3 crèdits ECTS)

 • Mentoria personalitzada per part d'una persona experta en coaching que oferirà assessorament personalitzat als estudiants participants per a guiar i desenvolupar la seva carrera professional.
 • Aquesta mentoria es desenvoluparà de manera transversal durant la segona part del màster i estarà vinculada a l'assoliment de competències directives.

Intel·ligència competitiva (4 crèdits ECTS)

 • L'entorn competitiu en el món globalitzat.
 • Els elements de la intel·ligència i vigilància competitiva.
 • Eines tecnològiques i aplicació pràctica de la intel·ligència competitiva.

Cross-cultural Management (4 crèdits ECTS)

 • Direcció d'equips de treball en entorns multidisciplinars i de diferents procedències i cultures.
 • Els equips de treball en multinacionals.

Estratègia internacional (4 crèdits ECTS) - Docència de l' assignatura i materials en anglès

 • Estratègia de negocis.
 • Disseny, avaluació i implementació d'estratègies internacionals.

Treball final de màster (9 crèdits ECTS)

 • Realització d'un Business plan o  pla d'empresa, d'acord amb una determinada situació de negoci. El participant té l'oportunitat de posar en pràctica les competències adquirides al llarg del màster.
Recursos per a l'aprenentatge

Cada un dels temes i unitats disposa d'un banc de recursos necessaris pel seu adequat seguiment.

Aquests recursos tenen la forma de materials en diversos formats: pdf, multimèdia, audio, videos, i recursos oberts entre d'altres.

Aixì mateix, es faran servir simuladors de negoci o business game, escollits com el millor complement de formació. El seu caràcter estratègic i competitiu els fa especialment interessants per l'assoliment d'objectius conjunts basats en el treball en equip.

Amés, durant el curs, es proposen diferents qüestionaris de seguiment que faciliten de manera comprensible els coneixements a assolir eb cada moment del programa.

En cada una de les unitats es realitzaran activitats individuals i grupals en forma de debats.

S'utilitza de forma sistemàtica el mètode del cas com a base docent com element integrador de cada un dels àmbits de direcció.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Pròxima matrícula:
maig 2022

Fracciona el pagament en quotes

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada

20% dte. per matrícula anticipada fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.