Accès obert Vols més informació?

Especialització de Teràpia Sistèmica Breu

Per a obtenir aquesta especialització l'estudiant haurà de superar 16 crèdits ECTS.

El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per assumir les competències associades a una assignatura.

Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació de l'estudiant.

El procés d'aprenentatge està basat en el model d'avaluació continuada (AC), és a dir, no es realitzaran proves finals presencials en cap de les assignatures.

Aquesta especialització consta de 4 assignatures obligatòries.

 

Fonaments de teràpia sistèmica breu (4 ECTS)

Aquesta assignatura s'enfoca en abordar els conceptes principals sorgits del model sistèmic per al treball amb individus, parelles i famílies. S'estudien les escoles pioneres del model sistèmic (MRI de Palo Alto, Melwokee, etc) i els conceptes principals derivats de cada escola, i es revisen les premisses epistemològiques constructivistes de la psicoteràpia. Amb això es proporcionen les bases teòriques per a entendre la construcció del canvi terapèutic en el treball amb persones i famílies en situacions complexes. En relació amb aquests fonaments teòrics, es treballen habilitats clíniques específiques per a portar a terme una adequada anàlisi de la demanda així com per fomentar l'aliança i la col·laboració.

L'estudiant aprendrà sobre:

 • Constructivisme, relacions i psicoteràpia.
 • Les escoles pioneres i conceptes del model sistèmic.
 • Conceptes clau del procés de canvi i l'aliança terapèutica.

 

Tècniques d'entrevista centrada en solucions (5 ECTS)

Aquesta és una assignatura orientada a l'entrenament d'habilitats d'entrevista, des del model centrat en solucions. Aquest model compta amb una multitud de tècniques específiques d'intervenció que poden ser aplicables tant en el context clínic com d'intervenció comunitària i psicoeducativa. En l'assignatura s'aborden tècniques per a les entrevistes inicials com ara: la pregunta miracle, la projecció al futur, les excepcions, preguntes d'escala, la construcció d'objectius i metes, les tasques inter-sessions i el disseny de missatges finals. Ja que es tracta d'una assignatura focalitzada en habilitats, la metodologia està basada en la supervisió detallada d'estudiants en l'execució de les tècniques mitjançant enregistraments de vídeo.

L'estudiant aprendrà sobre:

 • Protocols d'entrevistes inicials.
 • La construcció del canvi terapèutic.
 • Disseny de tasques i feedback.


Tècniques avançades d'intervenció sistèmica (4 ECTS)

Aquesta assignatura està dedicada a l'entrenament en tècniques avançades d'intervenció sistèmica que complementen les tècniques bàsiques d'entrevista. L'estudiant aprendrà com mantenir i incentivar el canvi en el transcurs de la teràpia així com a manejar situacions difícils i d'estancament. S'aborden tècniques com: externalització, bloqueig de seqüències problemàtiques, intervenció paradoxal, connexió emocional, tasques multicapa, documents i cartes terapèutiques, rituals i tancament de la intervenció. La metodologia està basada en l'aprenentatge basat en casos, tan aportats per l'estudiant com pel professorat.

L'estudiant aprendrà sobre:

 • Tècniques d'intervenció complexes.
 • Maneig de dificultats en el procés terapèutic.
 • Escriptura de cartes i documents terapèutics.
 • Rituals de tancament.

 

Casos pràctics i supervisió (3 ECTS)

Aquesta és l'assignatura final de la formació. En ella l'estudiant ha d'integrar els coneixements teòrics i pràctics adquirits en el maneig de casos reals. L'estudiant comptarà amb la supervisió d'experts que l'ajudin en la integració de coneixements i la posada en pràctica de les competències adquirides.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta


Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.