Accès obert Vols més informació?

Neuroimatge i Estimulació Cerebral no Invasiva

Especialització

Per a obtenir el certificat d'especialització de Neuroimatge i Estimulació Cerebral no Invasiva, l'estudiant haurà de superar 15 crèdits ECTS.

El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a assolir les competències associades amb una assignatura.

Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació de l'estudiant.

El procés d'aprenentatge està basat en el model d'avaluació continuada (AC), és a dir, no es realitzaran proves finals presencials a cap de les assignatures.

Aquesta especialització es cursa en un únic semestre acadèmic (d'octubre a febrer), i consta de 3 assignatures obligatòries.

 

Assignatura

Crèdits ECTS

Tècniques de neuroimatge

L'ús de les tècniques de neuroimatge s'ha convertit avui en dia en la principal eina per a l'estudi de l'estructura i el funcionament cerebral. El seu ús extenivo i creixent ha permès que puguem comptar amb un una gran quantitat de dades avui en dia. No obstant això, la complexitat dels mètodes d'adquisició i processament de les imatges fa que en moltes ocasions aquesta valuosa informació sigui difícil entendre i interpretar.

En aquesta assignatura s'aprofundirà en el coneixement de les principals tècniques de neuroimatge usades en l'actualitat per a l'estudi de l'estructura i el funcionament cerebral. Es tractaran tant aspectes tècnics com aplicacions específiques de cada tècnica. L'alumne coneixerà com s'adquireixen i es processen les dades mitjançant cada tècnica. Això li permetrà ser capaç d'entendre quin tipus d'informació pot proporcionar cadascuna de les tècniques estudiades, interpretar els resultats obtinguts i seleccionar la tècnica més adequada en cada cas.

En concret, s'estudiaran els principis bàsics i les aplicacions de les tècniques estructurals i funcionals més usades: TAC, RM estructural i difusió, RM funcional, epectroscopía, EEG, MEG, PET i SPECT.

5

Estimulació cerebral no invasiva

Les tècniques d'estimulació cerebral no invasiva permeten modular l'activitat cerebral de manera segura i no invasiva. Aquesta modulació es pot produir mitjançant un camp magnètic que penetra a través del crani i indueix canvis en l'activitat elèctrica del cervell (en el cas de l'estimulació magnètica transcranial o TMS) o a través de la inducció en el cervell d'un corrent elèctric d'intensitat molt baixa (en l'estimulació elèctrica transcranial o tCS).

L'objectiu d'aquesta assignatura és que els estudiants coneguin en profunditat aquestes dues tècniques d'estimulació (TMS i tCS), com també la seva aplicació en la pràctica clínica i en la recerca en neurociència. Després d'abordar els conceptes bàsics sobre el funcionament d'ambdues tècniques es treballarà de manera pràctica el disseny i l'establiment de protocols d'estimulació eficaços segons l'objectiu d'aplicació, tenint en compte tots els paràmetres essencials, com la intensitat d'estimulació, la localització de la regió estimulada, el tipus d'estimuladors i bobines, l'aplicació en mostra clíniques, etc. A més, es donaran a conèixer les guies de seguretat que s'han de seguir per a aplicar-los.

5

Mètodes de recerca

L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar als estudiants els coneixements necessaris per a entendre els diferents estudis realitzats mitjançant les tècniques de neuroimatge i estimulació cerebral no invasiva, com també dotar-los de les capacitats per a dissenyar els seus projectes de recerca.

En concret, s'aprofundirà sobre les variables principals que s'han de tenir en compte en aquest tipus d'estudis, els dissenys experimentals més comuns, l'abast i les limitacions de les diferents tècniques a l'hora de donar resposta a les preguntes de recerca, les consideracions ètiques a l'hora de dissenyar experiments, les noves formes d'investigar (open science, registered reports) i els diferents recursos disponibles per a la recollida i l'anàlisi de dades. Finalment, es tractaran també els aspectes bàsics necessaris per a dur a terme estudis combinant tècniques de neuroimatge (RM estructural, RM funcional i EEG) i tècniques d'estimulació cerebral no invasiva.

La major part dels continguts d'aquesta assignatura són en anglès pel que es recomana un nivell alt de comprensió lectora.

5

 

En aquesta especialització no es cursen pràctiques.

Recursos per a l'aprenentatge

Atès que una part dels materials didàctics està en anglès, es recomana un nivell alt d'anglès almenys a nivell de comprensió escrita.

Els recursos d'aprenentatge tenen com a objectiu permetre que l'estudiant pugui estudiar siguin quines siguin les seves circumstàncies, independentment del context en el qual es trobi (biblioteca, transport públic, domicili, etc.), del dispositiu que faci servir (ordinador, mòbil, etc.), o de las mateixes característiques de l'estudiant.

La UOC ofereix recursos digitals i estan compostos per articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit. S'editen en multiformat.

  • HTML5: aquest format permet fer anotacions i té una interfície responsiva (els continguts s'adapten dinàmicament a la mida de la pantalla del dispositiu des del qual s'accedeix). Aquests materials permeten, a més, incloure exercicis interactius.
  • Videollibre: format en MP4.
  • Audiollibre: format DAISY que permet treballar amb el contingut en àudio com si es tractés d'un llibre, passant pàgina o avançant fins al capítol següent amb facilitat.
  • ePUB: format de llibre electrònic especial per a qualsevol lector d'aquests llibres (permet redimensionar la lletra, etc.).
  • PDF: format que permet una lectura automàtica a partir d'eines TTS (text to speech).

També es pot consultar la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris en línia, portals temàtics...), a la Biblioteca Virtual de la UOC, que ofereix el servei de préstecs de documents físics (dins d'Espanya), així com el préstec consorciat (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, CBUC), i el préstec interbibliotecari (REBIUN).

Pròxima matrícula: novembre 2019

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació