Accès obert Vols més informació?

Neuroimatge i Estimulació Cerebral no Invasiva

Especialització

Objectius

 • Formar sobre les tècniques de neuroimatge més utilitzades en l'actualitat per al coneixement de l'estructura i el funcionament cerebral.
 • Formar sobre els aspectes tècnics de l'adquisició de dades i les limitacions de les diferents tècniques de neuroimatge.
 • Formar en l'ús de les tècniques d'estimulació cerebral no invasiva (estimulació magnètica transcranial i estimulació transcranial per corrent directe) i les possibilitats que ofereix la seva combinació amb tècniques de neuroimatge (ressonància magnètica estructural, funcional, tractografia i electroencefalografia).
 • Capacitar els professionals en la localització de les àrees cerebrals d'interès en diferents patologies per a aplicar l'estimulació i avaluar-ne els efectes en l'activitat cerebral i en les funcions cognitives.
 • Capacitar per al disseny i l'anàlisi crítica d'estudis experimentals realitzats mitjançant tècniques de neuroimatge i tècniques d'estimulació cerebral no invasiva, per separat o de manera combinada.

Perfils

El perfil d'accés recomanat per a aquesta especialització és:

 • Llicenciat / graduat en Psicologia
 • Llicenciat / graduat en Medicina
 • Màster en Neurociències
 • Màster en Neuropsicologia
 • Màster en Psicologia General Sanitària
 • Llicenciat / graduat en Biologia
 • Llicenciat / graduat en Física
 • Llicenciat / graduat en Informàtica
 • Professionals de l'àmbit de la salut (p. ex. radiòlegs)

Competències

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Aprendre de forma autònoma

 

Competències generals

 • Gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera
 • Actuar de forma ètica d'acord a principis universals

 

Competències transversals

 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut.
 • Desenvolupar i aplicar iniciativa i esperit emprenedor.
 • Comunicar de manera efectiva en diferents mitjans i contextos.
 • Considerar diferents perspectives en la presa de decisions.

 

Competències específiques

 • Comprendre les bases teòriques, els aspectes tècnics i les aplicacions de cadascuna de les eines estudiades.
 • Adquirir una visió crítica sobre els estudis realitzats mitjançant tècniques de neuroimatge i / o tècniques d'estimulació cerebral no invasiva.
 • Determinar la tècnica més adequada per a una aplicació específica (clínica o de recerca).
 • Planificar una intervenció utilitzant tècniques d'estimulació cerebral no invasiva.
 • Utilitzar la neuroimatge per prendre decisions sobre l'estratègia terapèutica més adequada orientat a l'estimulació i / o rehabilitació neuropsicològica.
 • Adquirir coneixement teòric sobre la metodologia d'investigació amb aquestes tècniques.
 • Dissenyar investigacions fent ús d'aquestes tècniques tant en població sana com clínica.
 • Generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

A qui es dirigeix

Aquesta especialització s'adreça a:

 • Professionals relacionats amb el camp de les ciències de la salut (psicòlegs, neuropsicòlegs, metges, radiòlegs, biòlegs)
 • Professionals relacionats amb el camp de l'enginyeria (físics, informàtics)
 • Tots els professionals relacionats amb la neurociència

Sortides professionals

L'especialització de Neuroimatge i Estimulació Cerebral no Invasiva capacita els professionals o les persones interessades ¿¿en el camp de les neurociències i els proporciona eines per al seu desenvolupament professional en els àmbits següents:

 • Empreses dedicades a la comercialització d'eines relacionades amb l'ús terapèutic de les tècniques d'estimulació cerebral no invasiva o de neuroimatge
 • Laboratoris i grups de recerca integrats per equips multidisciplinaris
 • Entorns clínics

Pròxima matrícula: novembre 2019

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació