Accès obert Vols més informació?

Especialització de Fonaments de l'Aprenentatge Escolar

Objectius

L'objectiu fonamental de l'especialització és oferir formació l'atenció a la diversitat en el context escolar. Per a assolir-lo, se centra fonamentalment en els elements següents:

 • Conèixer les bases neuroanatòmiques i cognitives de l'aprenentatge i del llenguatge.
 • Conèixer el marc legal sobre atenció a la diversitat.
 • Conèixer els recursos del sistema educatiu per atendre a la diversitat.
 • Conèixer i seleccionar les diferents estratègies, procediments i recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en dificultats de l'aprenentatge.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge.
 • Comprendre, analitzar i/o intervenir en alguns dels processos psicològics implicats en els processos d'ensenyament i aprenentatge escolar amb l'objectiu d'ajustar l'atenció educativa, facilitant i promovent els processos d'aprenentatge i de desenvolupament dels alumnes.

Competències

 

Competències específiques

 • Capacitat per a comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de l'aprenentatge i del llenguatge i la seva relació amb les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per a utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, de motivació i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge, per a identificar-los, analitzar-los i valorar-los i per a elaborar criteris d'intervenció educativa que optimin aquests processos.
 • Capacitat per a seleccionar adequadament els diferents procediments i recursos que té el sistema educatiu per a l'atenció de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per a identificar els factors que incideixen en l'aparició de les dificultats d'aprenentatge i les alteracions que se'n deriven.
 • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels infants que presenten dificultats d'aprenentatge primàries.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb dificultats d'aprenentatge primàries.
 • Capacitat per a identificar els factors que incideixen en l'aparició dels trastorns del llenguatge i les alteracions que se'n deriven.
 • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels infants que presenten trastorns del llenguatge primaris.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb trastorns del llenguatge primaris.
 • Capacitat per a identificar i valorar les dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per a identificar les alteracions de la comunicació i el llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.

 

Competències transversals

 • Aplicació de les TIC d'una manera ajustada per a la intervenció educativa en les dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Capacitat d'expresar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos, amb un estil propi, amb seguretat  i fluïdesa i amb un alt grau d'autonomia.
 • Capacitat de llegir amb fluïdesa texos acadèmcis i professionals en una llengua estrangera per a entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut a altres.

 

Competències generals

 • Capacitat per a analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes de caràcter  educatiu des d'una òptica multidisciplinària.
 • Capacitat per a prendre decisions ajustades al marc normatiu i als coneixements acadèmcis i professionals respecte a la intervenció edcuativa d'infants amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

 

A qui es dirigeix

L'Especialització s'adreça fonamentalment a professionals de l'ensenyament i de la psicologia (mestres, professors, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs). Concretament, la formació que s'ofereix s'adreça a mestres que es volen especialitzar en dificultats de l'aprenentatge. Per aquest motiu, les àrees de treball es concentren en l'àmbit educatiu formal, com ara mestres d'educació especial especialistes en pedagogia terapèutica en centres d'ensenyament primari ordinaris i centres específics d'educació especial, o en equips multiprofessionals, com les unitats de suport a l'educació especial (USEE), els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), els centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV), etc.

A més, s'adreça a altres professionals de l'àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment duen a terme el treball en equips psicopedagògics (equips d'atenció primària, EAP; CREDA) o departaments d'orientació. A aquests professionals el curs els proporciona uns coneixements molt adequats per a poder guiar, orientar i assessorar els professionals que interactuen directament amb els alumnes amb dificultats d'aprenentatge.

Finalment, també s'adreça a altres professionals relacionats amb la valoració de les dificultats d'aprenentatge i la intervenció per a solucionar-les (educadors socials, treballadors socials, logopedes, terapeutes ocupacionals, etc.). Els professionals d'aquests perfils intervenen directament o indirectament en situacions d'infants que tenen dificultats, tant en l'àmbit del sistema educatiu formal com en el de l'entorn educatiu no formal, i fins i tot en àmbits més clínics.

Matrícula oberta:
últims dies


Inici de docència: 20 octubre

Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.