Accès obert Vols més informació?

Demències i Altres Afectacions Neurodegeneratives

Especialització

Objectius

L'objectiu principal de l'especialització de Demències i altres afectacions neurodegeneratives és formar professionals capacitats per a poder exercir amb excel·lència l'activitat clínica pròpia dels diferents àmbits d'actuació relacionats amb els aspectes neuropsicològics de les malalties neurodegeneratives.

Competències

 • Capacitat per a integrar els coneixements més rellevants en aquest camp per a la pràctica professional.
 • Capacitat per a identificar i justificar els diferents perfils possibles d'afectació neuropsicològica, així com de normalitat.
 • Capacitat per a poder determinar quin pla d'exploració neuropsicològica específic és l'idoni per a aconseguir fer un diagnòstic correcte basat en l'evidència.
 • Capacitat per a dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigor i precisió, i amb un nivell de complexitat adaptat a diferents destinataris.
 • Capacitat per a comprendre, avaluar i utilitzar les aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) més adequades per a definir un possible pla d'intervenció orientat a l'estimulació i/o rehabilitació neuropsicològica.
 • Capacitat per a gestionar informació i interpretar textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a actuar de forma ètica, i per a comunicar i justificar conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per a aprendre i expressar per escrit el coneixement i el pensament amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un alt grau d'autonomia.
 • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.
 • Capacitat per al treball en xarxa i a la xarxa.

A qui és dirigeix

L'especialització de Demències i altres afectacions neurodegeneratives està recomanada per a llicenciats o graduats en Psicologia, com també per a estudiants que tinguin alguna de les titulacions següents:

 • Llicenciatura o grau de Medicina
 • Llicenciatura o grau de Psicopedagogia
 • Llicenciatura o grau de Veterinària
 • Diplomatura o grau d'Infermeria
 • Diplomatura o grau de Fisioteràpia
 • Diplomatura o grau d'Educació Social
 • Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional
 • Diplomatura o grau de Treball Social
 • Diplomatura o grau de Logopèdia

Sortides professionals

Les possibles sortides dels estudiants que completin l'especialització de Demències i altres afectacions neurodegeneratives són les següents:

 • Capacitació professional per a treballar en serveis de neurologia, neurocirurgia, psiquiatria, medicina interna.
 • Capacitació professional per a treballar en centres de recursos assistencials (residències geriàtriques, centres de dia).

Pròxima matrícula: novembre 2019

20% dte. matrícula anticipada a partir del 20 de novembre

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació


Matrícula anticipada


20% de descompte per matrícula anticipada a partir del 20 de novembre

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació