Accès obert Vols més informació?

Demències i Altres Afectacions Neurodegeneratives

Especialització

Objectius

L'objectiu principal de l'especialització de Demències i altres afectacions neurodegeneratives és formar professionals capacitats per a poder exercir amb excel·lència l'activitat clínica pròpia dels diferents àmbits d'actuació relacionats amb els aspectes neuropsicològics de les malalties neurodegeneratives.

Competències

 • Capacitat per a integrar els coneixements més rellevants en aquest camp per a la pràctica professional.
 • Capacitat per a identificar i justificar els diferents perfils possibles d'afectació neuropsicològica, així com de normalitat.
 • Capacitat per a poder determinar quin pla d'exploració neuropsicològica específic és l'idoni per a aconseguir fer un diagnòstic correcte basat en l'evidència.
 • Capacitat per a dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigor i precisió, i amb un nivell de complexitat adaptat a diferents destinataris.
 • Capacitat per a comprendre, avaluar i utilitzar les aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) més adequades per a definir un possible pla d'intervenció orientat a l'estimulació i/o rehabilitació neuropsicològica.
 • Capacitat per a gestionar informació i interpretar textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a actuar de forma ètica, i per a comunicar i justificar conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per a aprendre i expressar per escrit el coneixement i el pensament amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un alt grau d'autonomia.
 • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.
 • Capacitat per al treball en xarxa i a la xarxa.

A qui és dirigeix

L'especialització de Demències i altres afectacions neurodegeneratives està recomanada per a llicenciats o graduats en Psicologia, com també per a estudiants que tinguin alguna de les titulacions següents:

 • Llicenciatura o grau de Medicina
 • Llicenciatura o grau de Psicopedagogia
 • Llicenciatura o grau de Veterinària
 • Diplomatura o grau d'Infermeria
 • Diplomatura o grau de Fisioteràpia
 • Diplomatura o grau d'Educació Social
 • Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional
 • Diplomatura o grau de Treball Social
 • Diplomatura o grau de Logopèdia

Sortides professionals

Les possibles sortides dels estudiants que completin l'especialització de Demències i altres afectacions neurodegeneratives són les següents:

 • Capacitació professional per a treballar en serveis de neurologia, neurocirurgia, psiquiatria, medicina interna.
 • Capacitació professional per a treballar en centres de recursos assistencials (residències geriàtriques, centres de dia).

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació