Accés obert Vols més informació?

Especialització d'Avaluació per Competències en Educació (UOC, Associació de Mestres Rosa Sensat)

Per obtenir aquesta especialització, l'estudiant ha de superar 12 crèdits ECTS.

El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que l'estudiant ha d'invertir per assumir les competències associades a una assignatura.

Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació de l'estudiant.

El procés d'aprenentatge es basa en el model d'avaluació continuada (AC), és a dir, no es faran proves finals presencials en cap de les assignatures.

Aquesta especialització consta de tres assignatures obligatòries:

Els significats de l'avaluació. Avaluació formativa, en base a competències (4 crèdits ECTS)

El principal objectiu d'aquesta assignatura és aprofundir en el concepte d'avaluació dels aprenentatges i en el de competència. Es treballen tots dos conceptes teòricament i es reflexiona a partir de la pràctica professional dels mateixos estudiants (en cas que algun estudiant no estigui treballant, això no serà un problema).

 • Concepte d'avaluació i de competència.
 • Avaluació integrada en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Avaluació com a estratègia de regulació de l'aprenentatge.
 • Importància de l'enfocament dialògic de l'avaluació.
 • Avaluació a partir de competències.
 • Avaluació en el marc dels projectes.

El disseny i planificació de l'avaluació. La importància del feedback (4 crèdits ECTS)

El principal objectiu d'aquesta assignatura és mostrar la rellevància d'un disseny i d'una planificació de l'avaluació alineada amb els elements de la seqüència didàctica i també reflexionar sobre les activitats, les tasques, els procediments i els instruments que s'han de dissenyar per tal que l'avaluació permeti avaluar els aprenentatges i, a la vegada, sigui un instrument per promoure l'aprenentatge i la millora de l'ensenyament. En aquest context, es reflexiona sobre el paper del retorn que es proporciona als estudiants per tal que estigui al servei de l'autoregulació i la implicació de l'alumnat en el procés d'aprenentatge.

 • La planificació de l'avaluació i l'alineament de l'avaluació amb els elements de la seqüència didàctica.
 • Els models i la finalitat diagnòstica, la formativa i la sumativa dels processos d'avaluació.
 • Tasques, procediments i instruments per avaluar els alumnes.
 • El retorn com a element clau per a la finalitat formativa.

Estratègies, eines i recursos per avaluar en base a competències (4 crèdits ECTS)

El principal objectiu d'aquesta assignatura és conèixer quines estratègies d'avaluació hi ha i quines implicacions tenen a l'hora de posar-les en pràctica, i també què són i què impliquen l'autoavaluació, la coavaluació i la regulació de l'aprenentatge. S'exploren eines digitals per a l'avaluació amb l'objectiu no solament de conèixer les diferents eines sinó també de reflexionar sobre l'ús que se n'ha de fer.

 • Característiques de l'avaluació en un enfocament competencial.
 • Autoavaluació, coavaluació i autoregulació de l'aprenentatge.
 • Eines digitals per al procés d'avaluació.
Recursos per a l'aprenentatge

L'especialitat disposa de diversos recursos d'aprenentatge, que, d'acord amb el model educatiu plenament virtual de la UOC, permet als estudiants treballar i apropiar-se dels continguts.

Tot el material proporcionat pot estar en llengua catalana, castellana o anglesa, tot i que l'anglès no és un requisit obligatori.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Propera matrícula:
maig 2023

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.