Accès obert Vols més informació?

Especialització d'Anàlisis i Interpretació de Dades en els Processos d'Avaluació de la Qualitat

Objectius

L'especialització d'Anàlisi i Interpretació de Dades en els Processos d'Avaluació de la Qualitat permetrà als estudiants aprendre a:

 • Valorar i analitzar els diferents mecanismes i processos d'assegurament de la qualitat i els seus objectius.
 • Estudiar el procés de desenvolupament dels processos d'assegurament de la qualitat, el seu disseny i la seva implementació.
 • Analitzar les dinàmiques de control de l'impacte dels sistemes d'avaluació de les institucions, programes i professorat.
 • Valorar diferents propostes metodològiques dels processos i metodologies d'avaluació externa.
 • Conèixer tres dels instruments clàssics emprats en l'àmbit professional del màster: el qüestionari, l'entrevista i els grups de discussió, i fer-los servir correctament per a garantir l'adequada obtenció de la informació.
 • Identificar indicadors a partir de la informació recollida, o crear-ne de nous, a partir d'informació qualitativa o quantitativa, mantenint un equilibri entre ambdues en el conjunt del sistema.
Perfils

L'especialització d'Anàlisi i Interpretació de Dades en els Processos d'Avaluació de la Qualitat es dirigeix a aquelles persones interessades a desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de l'ús d'instruments per a l'obtenció d'informació (dades o evidències) i la seva anàlisi dirigida a l'obtenció d'indicadors de qualitat i la seva interpretació.

Aquestes capacitats i habilitats tecnicocientífiques són necessàries per treballar en llocs de gestió, assessoria, recerca o innovació en l'àmbit de la qualitat i la millora de l'educació superior.

Competències

Quan finalitzi l'especialització d'Anàlisi i Interpretació de Dades en els Processos d'Avaluació de la Qualitat, els estudiants seran capaços de:

 • Dissenyar sistemes, metodologies i instruments d'avaluació de la qualitat de les institucions, programes i professorat, que siguin sostenibles en el temps, i en la utilització de recursos adequats, sense detriment d'altres processos o d'altres tasques pròpies de la institució i les persones, en l'àmbit de l'educació superior.
 • Aplicar, de forma eficaç i precisa, els sistemes d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat: mètodes, processos, eines, criteris i estàndards.
 • Identificar o formular evidències d'acord amb els objectius de l'avaluació que es porta a terme. 
 • Identificar o crear indicadors a partir d'informació qualitativa o quantitativa, mantenint un equilibri entre ambdues en el conjunt del sistema. 
 • Analitzar informes, documents i sistemes d'indicadors, a partir de dades quantitatives i qualitatives, i interpretar-los tenint en compte les característiques del context.
 • Valorar críticament el paper i l'abast de les xarxes de qualitat internacionals, i també el de les agències nacionals o territorials que operen als estats.
 • Identificar el paper que juguen els grups d'interès o agents externs, tant en l'establiment de criteris de qualitat com en la valoració d'aquesta, i integrar-los de manera equitativa en el disseny i l'aplicació tant de les polítiques de qualitat com dels sistemes d'avaluació d'aquesta.
A qui es dirigeix
L'Especialització en Anàlisis i Interpretació de Dades en els Processos d'Avaluació de la Qualitat es dirigeix a aquelles i aquells professionals interessats en desenvolupar i/o millorar tot un seguit de competències i tècniques necessàries per dur a terme sistemes i metodologies destinats a orientar l'avaluació externa en els diversos àmbits de l'educació superior.
Sortides professionals

Aquesta especialització permetrà al titulat o a la titulada exercir com a:

 • Coordinadora o coordinador de polítiques educatives d'educació superior, sigui a nivell institucional o a l'administració educativa corresponent.
 • Directora o director, coordinadora o coordinador, o gestora o gestor de programes i cursos d'educació superior.
 • Avaluadora o avaluador de programes educatius d'educació superior i polítiques educatives.
 • Coordinadora o coordinador docent o gestora o gestor de programes, cursos i assignatures d'educació superior.
 • Tècnica o tècnic en qualitat d'educació superior en agències de qualitat, unitats de qualitat de les universitats o departaments governamentals.
 • Investigadores o investigadors en l'àmbit de l'avaluació i la gestió de la qualitat a l'educació superior.
 • Responsables estratègics de la qualitat a les institucions d'educació superior.

Pròxima matrícula:
maig 2021

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació