Accès obert Vols més informació?

Especialització de Programació d'Aplicacions per a iOS

Aquest programa d'especialització en Programació d'Aplicacions per a iOS està format per dues assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna i cal cursar-les en semestres consecutius:

Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius iOS (6 ECTS)

Aquesta assignatura presenta una introducció al desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils iOS, a través dels següents continguts:

1. Introducció iOS

 • Distribució d'aplicacions iOS

2. Dispositius iOS

 • iPhone
 • iPod Touch
 • iPad
 • Apple TV
 • Apple Watch

3. iOS SDK

 • iOS SDK
 • Core OS
 • Core Services
 • Media
 • Cocoa Touch

4. Interfície iOS

 • Interfícies en iOS
 • Conceptes bàsics d'iOS
 • Components d'UIKit
 • Mides de pantalla

5. xCode

 • Introducció xCode

6. Swift

 • Swift
 • Hello World
 • Sintaxi
 • Loops i flux
 • Optionals
 • Funcions i Closures
 • Classes
 • Conclusions

7. Objective-C

 • Introducció Objective-C
 • Nomenclatura
 • Declaració de variables
 • Pas de paràmetres
 • Tipus de variables i classes
 • Custom Classes

8. Desenvolupament app

 • Desenvolupament app
 • Xcode
 • Wireframes
 • Exemple desenvolupament app

9. Prova a iOS

 • TDD: Desenvolupament guiat per proves
 • Eines per a la realització de proves

10. Depuració en iOS

 

Desenvolupament Avançat d'Aplicacions per a Dispositius iOS (6 ECTS)

1. Introducció

 • Introducció general
 • Procés de supervisió d'apps d'Apple.

2. XCode

 • La selecció del dispositiu.
 • Configuració dels perfils.
 • Icones.
 • Pantalla d'arrencada de l'aplicació.

3. El simulador

 • Tipus de dispositius.
 • Accés al sistema de fitxers del simulador.
 • Captura d'imatges des del simulador.
 • Restriccions del simulador.

4. Arquitectura bàsica

 • AppDelegate: UIResponder <UIApplicationDelegate>
 • ViewController : UIViewController
 • UITableView
 • UITableViewDelegate
 • UITableViewDataSource

5. Interfície

 • Storyboards
 • Components
 • Gestió de restriccions gràfiques
 • Connexió de vista amb codi: IBOutlet, IBAction, Delegate
 • Fitxers XIB. Creació d'un UIViewController reutilitzable
 • Mostrar diàlegs d'alerta, UIAlertView
 • Vista ràpida d'accions: UIActionSheet, UIActionSheetDelegate
 • Formes de mostrar vistes, UIView animateWithDuration.
 • UITableViewDelegate en detall.
 • Crear vistes personalitzades: UIView. (Dibuixat i esdeveniments)
 • UINavigationController, UINavigationBar.

6. Emmagatzematge local.

 • Accés als assets: NSBundle pathForResource, UIImage imageNamed
 • Gestionar fitxers de forma local: NSSearchPathForDirectoriesInDomains, NSFileManager
 • SQLLite
 • Desar dades de forma segura: Keychain.

7. Accés al backend

 • Connexió a servidors web: NSURL, initWithContentsOfURL
 • Comprovar la presència de xarxa: SCNetworkReachabilityRef

8. Formats per a l'intercanvi d'informació

 • XML: NSXMLParser (event-driven parser), libxml2 o GDataXML (DOM parser)
 • JSON: NSJSONSerialization

9. Programació paral·lela (threads)

 • NSOperationQueue, NSInvocationOperation.
 • performSelectorOnMainThread
 • Exemple UIActivityIndicatorView

10. Alertes

 • Subscripció.
 • Recepció: (globus, missatges, comptador, so).
 • Anulació

11. Ús de la vista web:UIWebView, UIWebViewDelegate

 • Comunicació iOS nadiu a vista web
 • Comunicació de vista web a iOS.
 • Intercepció de les trucades de UIWebView.

12. Multimèdia

 • Àudio: AVAudioPlayer, AVAudioRecorder.
 • Imatge i vídeo: MPMoviePlayerViewController, UIImagePickerController
 • Accés a les imatges i els vídeos de l'usuari: UIImagePickerController

13. Serveis de geolocalització

 • Vista de mapes: MKMapView
 • Geolocalització: CLLocationManager
 • Relació dels diferents modes de geolocalització amb el consum de bateria

Pròxima matrícula:
novembre 2020

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació