Accès obert Vols més informació?

Especialització de Programació d'Aplicacions per a Android

Aquest programa d'especialització en Programació d'Aplicacions per a Android està format per dues assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna i cal cursar-les en semestres consecutius:

 

Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Android (6 ECTS)

Aquesta assignatura presenta una introducció al desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils Android, a través dels següents continguts:

1. Configuració de l'entorn de desenvolupament Android

 • Aspectes previs que considerar
 • Configuració d'un entorn de treball per desenvolupar aplicacions Android: Android Studio.

2. Desenvolupament d'aplicacions mòbils

 • Arquitectura d'una aplicació Android.
 • Creació d'una aplicació des de zero utilitzant l'IDE Android Studio.
 • Disseny de la interfície gràfica d'una aplicació.
 • Elements gràfics i estructures de disseny disponibles a Android.
 • Programació de les funcionalitats de l'aplicació a través de les API d'Android.
 • Funcionalitats de programari extern a través d'API de tercers.
 • Eines de programari disponibles per al control de versions a Android.

3. Depuració i proves

 • Depuració del codi d'una app Android a través de les eines de l'IDE Android Studio.
 • Eines de l'SDK d'Android per a la depuració.
 • Dades que ofereixen les eines de depuració de l'SDK.
 • Realització de proves d'una aplicació Android.
 • Aspectes d'una aplicació Android que s'han de sotmetre a proves.

4. Publicació d'aplicacions mòbils

 • Preparació d'una aplicació Android per a la distribució.
 • Llocs on es pot publicar una aplicació.
 • Passes que cal seguir per publicar una aplicació en un market d'aplicacions.
 • Publicació d'una aplicació en més d'un market.

 

Desenvolupament Avançat d'Aplicacions per a Dispositius Android (6 ECTS)

Aquesta assignatura permet a l'estudiant aprofundir en els següents aspectes del desenvolupament d'una aplicació:

1. Introducció

2. Estructura d'una aplicació

3. Controladors

 • Activitats
 • Fragments
 • Serveis

4. Interfície gràfica

 • Tipus de disposicions (layouts)
 • Personalitzar les disposicions
 • Disposicions amb adapter
 • Noves disposicions: RecycleView, CardView
 • Disposicions per a diferents dispositius

5. Localització

6. Esdeveniments

 • Esdeveniments d'entrada
 • Esdeveniments personalitzats

7. Persistència de dades

 • Preferències compartides
 • Fitxers
 • Base de dades
 • ORM
 • SyncAdapter

8. Filtres

 • Obrir altres aplicacions
 • IntentFilter
 • Broadcast Receiver
 • Direct Share

9. Multitasca

 • Threads
 • Async Tasks
 • Serveis

10. Llibreries

 • Llibreries de Google
 • Llibreries de tercers

11. Notificacions

 • Configuracions regionals
 • Notificacions push

Matrícula oberta


Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació