Accés obert Vols més informació?

Especialització de Planificació i Metodologia de Projectes TI

Gestió avançada de projectes de TI (6 ECTS)

Aquesta assignatura aprofundeix en la gestió de projectes més enllà de les fases de planificació i control i entra en aspectes financers, de gestió dels recursos humans o de direcció de carteres de projectes. L'estudiant cobreix el cicle complet de gestió d'aquests projectes i coneix les diferents àrees de coneixement que el professional ha de dominar per conduir-los amb èxit.

L'assignatura inclou una introducció a la gestió de programes o carteres de projectes i es basa tant en el Project Management Body of Knowledge (PMBOK, que s'està convertint en l'estàndard de facto dins de la professió) com en altres fonts i en la pròpia pràctica professional dels autors dels continguts de l'assignatura i dels seus professors.

L'alumne passa a dominar els mètodes generals de gestió de qualsevol projecte de TI, domini propi del rol d'un director de projecte o d'oficina de projectes, per la qual cosa s'incideix en aspectes com la necessitat de l'alineació i de la relació permanent dels objectius del projecte amb els objectius de negoci; la capacitat d'aplicar les principals tècniques d'anàlisi i avaluació de projectes de TI abans i després de la seva realització; o la capacitat de gestionar els diferents actors o parts interessades en el cicle de gestió del projecte.

Continguts de l'assignatura:

 1. La gestió de projectes. Conceptes bàsics
 2. Components de la gestió de projectes: les àrees de coneixement
 3. Iniciació del projecte i treballs previs
 4. Planificació del projecte
 5. Execució del projecte
 6. Seguiment i control del projecte
 7. Tancament del projecte
 8. El "costat humà" de la gestió de projectes
 9. Gestió de programes

Projectes de planificació de TI (6 ECTS)

Aquesta assignatura aborda els camps d'actuació del director de TI, figura que ha evolucionat des d'una responsabilitat tècnica de gestió dels actius de TI a una de detecció del valor i oportunitats de les TI.

Aquests camps d'actuació inclouen l'alineament estratègic amb el negoci; la seva instanciació en un pla estratègic de sistemes, és a dir, la seva materialització i concreció en accions, indicadors de monitoratge i en prioritats d'inversió; les aportacions a la cadena de valor de les TI; i la visió de l'estructura de la funció informàtica en l'organització (les persones, els equips, els departaments, els projectes, els serveis subministrats i la provisió d'aquests).

En aquesta assignatura es presenten part de marcs de referència com COBIT o ISO 3850, que incideixen en aquests camps d'actuació del rol de direcció estratègica de TI.

Continguts de l'assignatura:

 1. Decisions estratègiques en sistemes i tecnologies de la informació
 2. Tecnologies de la informació i estratègia d'empresa
 3. Planificació estratègica de sistemes i tecnologies de la informació
 4. Transformació de la funció informàtica
 5. Direcció estratègica de la infraestructura i les operacions
 6. Innovació: Models de negoci basats en les TIC
 7. Cas pràctic: el cas DEFSA

La planificació de TI pot i ha de plantejar-se en si mateixa com un projecte estratègic de TI, plantejament que es treballarà també en aquesta assignatura.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Pròxima matrícula:
maig 2022

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.