Accés obert Vols més informació?

Especialització d'Integració de Sistemes Ciber-físics (interuniversitari: UOC, ESUPT)

Enginyers tècnics, enginyers superiors i titulats de grau dels àmbits industrial, informàtic, de telecomunicacions i multimèdia.

Titulacions equivalents o superiors en els àmbits de l'enginyeria esmentats anteriorment.

Requisits d'accés

Per a fer un programa propi de Formació de Postgrau no és necessari tenir una titulació oficial universitària.

Els estudiants que acrediteu una titulació universitària oficial reconeguda rebreu, segons el curs superat, un diploma de màster/diploma de postgrau.

Els estudiants que no acrediteu una titulació universitària oficial reconeguda rebreu un diploma d'extensió universitària.

Els estudiants que supereu una especialització o un curs (certificat d'especialització) rebreu, independentment dels estudis previs, un certificat d'especialització o un certificat de superació de curs. Per tant, per a especialitzacions o cursos no cal acreditar cap estudi previ.

 

Escull la teva opció:

Coneixements previs

El màster en Indústria 4.0 no té requisits de formació prèvia. De totes maneres, té una clara vocació de formació transversal en enginyeria, pel que es recomana a qualsevol graduat / enginyer de l'àmbit d'informàtica, telecomunicació, multimèdia i industrial, o titulacions relacionades.

La formació transversal en enginyeria que proporciona aquest màster , facilita totes les eines i competències necessàries per al seu correcte aprofitament pels perfils descrits anteriorment. Dit això, és recomanable comptar amb les següents competències i/o coneixements:

  • Experiència en programació, i coneixement de disseny i programació orientada a objectes.
  • Conèixer els conceptes de sensor, adaptació de la senyal i conversió analògico-digital ( i vice versa).
  • Conèixer l'arquitectura i característiques dels sistemes encastats.
  • Coneixements bàsics de telemàtica: capes OSI , TCP/IP, comunicacions mòbils i xarxes inalàmbriques.
Titulació

L'estudiant que acrediti una titulació universitària oficial reconeguda rebrà, segons el curs superat, un diploma de màster o de postgrau.

L'estudiant que no acrediti una titulació universitària oficial reconeguda rebrà un diploma d'extensió universitària.

L'estudiant que superi una especialització (certificat d'especialització) rebrà, independentment dels estudis previs, un certificat d'especialització.

Propera matrícula:
novembre 2022

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.