Accés obert Vols més informació?

Especialització de Big Data

Objectius

D'acord amb les tendències actuals en formació universitària i amb l'experiència de la UOC en programes virtuals, els objectius del programa es dirigeixen a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic, principalment mitjançant l'ús de casos de negoci, mètodes i eines de treball.

Objectius generals

 • Adquirir i estar en condicions d'implantar una mentalitat crítica i analítica dins de l'empresa, mitjançant el coneixement dels diferents sistemes d'informació d'empresa, els mètodes i les tècniques d'anàlisi de dades, la formulació de preguntes i hipòtesis i l'obtenció de conclusions útils per al negoci.
 • Conèixer el funcionament i el mercat dels sistemes de big data  i les seves principals utilitats i components per a proporcionar informació i coneixement que permeti millorar la presa de decisions.
 • Conèixer i estar en condicions de desenvolupar i implementar un projecte big data dins de l'empresa, les etapes del cicle de gestió de projectes i els mètodes específics de producció de projectes d'aquesta tipologia.
 • Conèixer les noves tendències, en particular, el fenomen de les dades massives (big data), que representa el tractament i la interpretació de dades de més volum, varietat, complexitat i velocitat, procedents de múltiples fonts. Entendre i saber-ne aplicar l'ús efectiu i les implicacions tecnològiques, legals i ètiques.
 • Conèixer i estar en condicions d'aplicar les tècniques i les eines d'anàlisi de dades, els mètodes i els algorismes més habituals i els seus usos aplicats en diferents empreses i organitzacions.
 • Saber utilitzar a nivell d'usuari avançat una suite completa d'intel·ligència de negoci, un sistema d'interrogació i una eina d'estadística avançada per a l'anàlisi de dades.

Objectius específics

 • Conèixer i saber construir i utilitzar un sistema de data lakes.
 • Conèixer i saber utilitzar les arquitectures i eines de sistemes de gestió de dades massives.
 • Conèixer i saber utilitzar sistemes de processament en batch.
 • Conèixer i saber utilitzar sistemes de processament en streaming.
 • Conèixer i estar en condicions de desenvolupar i implementar un projecte de big data dins de l'empresa.
Perfils

L'espai de coneixement i aplicació de la intel·ligència de negoci i l'anàlisi de dades és, per definició, un àmbit híbrid en què conviuen perfils d'entrada i de sortida molt diferents. També és molt diversa l'organització de les competències i responsabilitats sobre la intel·ligència de negoci dins de les empreses i organitzacions de tot tipus.

L'especialització de Big Data es recomana a estudiants de perfil tecnològic, enginyeries de tota mena, matemàtiques, ciències de la informació o candidats amb una experiència professional equivalent.

Cal disposar de coneixements de programació. En cas de no disposar de coneixements, poden adquirir-se mitjançant l'especialització de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) o cursant de forma independent algun dels cursos. Així mateix, és aconsellable el coneixement de l'anglès a nivell escrit.

En cas de dubte, es recomana demanar assessorament per dissenyar l'itinerari més adequat, en funció de la formació d'entrada i les aspiracions professionals de cada candidat.

Competències

El programa està preparat per al desenvolupament de capacitats pràctiques d'ús de sistemes d'intel·ligència de negoci i dades massives, dins d'un marc conceptual propi basat en les bones pràctiques i el coneixement científic.

El disseny d'aquesta titulació pròpia segueix les recomanacions i la metodologia de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i, per tant, es basa en l'adquisició de competències per al treball professional en empreses privades i organitzacions públiques.

Per conèixer detalladament les competències que s'adquireixen, recomanem la lectura dels apartats «Objectius» i «Programa acadèmic».

A qui es dirigeix

D'acord amb la nostra experiència al llarg dels últims deu anys, els estudiants del màster i els programes de Business Intelligence i Big Data Analytics de la UOC procedeixen dels àmbits següents:

 • Departaments de màrqueting i vendes, operacions i recursos humans.
 • Centres de competències d'intel·ligència de negoci o departaments especialitzats en anàlisi de dades.
 • Departaments d'organització i sistemes i tecnologies de la informació.
 • Consultors i implantadors de programari estàndard d'intel·ligència de negoci, tant de perfil de negoci com de perfil tecnològic.
 • A causa de l'evolució del sector i les empreses, és freqüent que facin el nostre programa professionals amb diferents nivells d'experiència que necessiten reorientar la seva carrera professional. 

En els últims anys, el màster està complint un paper de programa de continuïtat per a estudiants que han completat un grau i volen ocupar-se ràpidament en un àmbit professional atractiu i de gran demanda.

Sortides professionals

L'objectiu de l'especialitat de Big Data és la capacitació de professionals «tot terreny» mitjançant la formació en anàlisi i solució de problemes de negoci i el disseny i construcció de sistemes d'informació de big data, per treballar a diferents departaments d'empreses o organitzacions o en centres de competències transversals.

L'especialitat habilita per a les sortides professionals següents:

 • Responsables, caps de projecte o analistes de big data en departaments d'informàtica o tècnics i analistes d'empreses que han adquirit aquesta classe de sistemes o estan a punt de fer-ho.
 • Consultors i implantadors de sistemes big data en empreses de serveis.
 • Arquitectes de dades, que dissenyen i construeixen la plataforma de dades per a projectes de big data.
 • Emprenedors que volen crear negocis basats en la creació o la implantació de sistemes especialitzats en big data, i també productes o serveis basats en dades.

La UOC disposa d'una borsa de treball i acords amb empreses per fer pràctiques voluntàries.

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.