Accès obert Vols més informació?

Especialització de Big Data i Sistemes NoSQL

En aquesta especialitat de Big data i sistemes NoSQL (16 crèdits) s'adquireixen les competències per a dissenyar, construir, mantenir i explotar els sistemes d'informació d'intel·ligència de negoci més nous, basats en la captura, processament i gestió de dades massives, de diferents procedències i tipologia.

Es compon de les assignatures següents:

  • Escenaris d'ús de Big data (5 crèdits): en aquesta assignatura es presenten diferents escenaris de negoci que combinen tant l'analítica de negoci com el big data, i com poden ser utilitzats per a la creació de nous productes i serveis basats en les dades. Entre aquests escenaris destaquen la intel·ligència geogràfica, l'analítica social o el paradigma de dades obertes. Així mateix es presenten tecnologies no cobertes en altres assignatures com serien stream data o els sistemes d'indexació i cerca distribuïda. Per les característiques de l'assignatura es treballa amb diferents eines que s'actualitzen contínuament i poden canviar a cada edició i que inclouen R i GeoBI entre d'altres.
  • Tecnologies de Big data (6 crèdits): en aquesta assignatura es presenten les bases per a l'emmagatzematge i processament de dades massives (big data). Veurem els principals models de processament batch i stream. De cadascun, presentarem els seus ecosistemes i introduirem els mòduls més rellevants per a l'accés, procés i visualització de dades, incloent-hi l'anàlisi de dades, machine learning i la manipulació de dades en format de grafs. Es treballa principalment amb l'entorn d'emmagatzematge distribuït HDFS i amb els frameworks de processament Apache Hadoop i/o Apache Spark sobre màquines virtuals accessibles des de l'aula. 
  • Bases de dades NoSQL (5 crèdits): les bases de dades NoSQL constitueixen una alternativa a les bases de dades relacionals i són especialment idònies per a certs dominis d'aplicació: dominis que treballen amb grans volums de dades, dominis on es requereixi una alta distribució i/o disponibilitat, dominis que treballen amb dades poc estructurades i dominis en què s'estableixen múltiples i complexes interrelacions entre les dades. En aquesta assignatura es presenten els principis i conceptes d'aquest tipus de bases de dades, els models de dades subjacents i els problemes que presenta la distribució en l'emmagatzematge i gestió de les dades. Es treballen diferents tipus de bases de dades NoSQL (clau-valor, documents, orientades a columnes i grafs) amb eines com Riak, MongoDB o Neo4j.

 

Recursos comuns per a l'aprenentatge

L'estudiant disposa al llarg del programa de recursos comuns de suport i aprenentatge:

  • Una assignatura transversal optativa d'adquisició de competències digitals (Aprofitar les TIC en postgrau), que té per objecte familiaritzar-se amb l'ús de les eines del campus i aules de la UOC, i la formació en tècniques d'informació i comunicació social per a la formació virtual.
  • Un laboratori de pràctiques i serveis de suport en l'ús de les eines. El programa té acords amb els principals fabricants de programari de BI i big data, amb empreses d'infraestructura virtualitzada i amb un laboratori d'eines de programari de codi obert.
  • Un tutor assignat al llarg de tot el programa, per al seguiment individualitzat del progrés de l'estudiant, la resolució d'incidències administratives i la coordinació amb els docents. L'aula de tutoria proporciona també informació d'actualitat, anuncis d'esdeveniments i cursos i ofertes de treball.
  • Un conjunt de recursos per a l'aprenentatge no guiat: un  parell de blogs sobre temes d'actualitat, un canal de vídeo, diverses webs pròpies, una wiki sobre l'ús de les eines de laboratori, un repositori de casos i projectes de finalització de carrera, accés a les bases de dades de l'empresa de prospectiva Gartner, a la Biblioteca Virtual de la Universitat i a la xarxa de recursos de les biblioteques públiques.
  • Recursos d'anivellament, com ara tutorials, vídeos i materials docents d'altres programes de la UOC, per a aquells estudiants que presentin mancances de formació en àmbits d'empresa, sistemes d'informació, estadística o tecnologies.
  • Una borsa de treball, tant per a ofertes de feina estable com per a fer pràctiques voluntàries en empreses.

 

Eines de programari

 El programa aspira aque els professionals de perfil i vocació més tecnològica adquireixin competencies de captura, procesament, enmagatzemament  i análisi de grans volums de dades i/o no relacionals (Big Data).

La UOC té acords de col·laboració estable amb els programes acadèmics d'IBM, Microsoft, Oracle, Dataiku, Databricks, Cloudera, Tableau i QlikView. Així mateix, contínuament estem avaluant altres eines i acords amb altres fabricants. La UOC ha tingut tradicionalment un compromís amb el programari de codi obert, especialment en l'àmbit de la intel·ligència de negoci. La nostra eina de referència en anàlisi estadística i mineria de dades és R, per a l'ús de la qual disposem de manuals, tutorials i una web de continguts. La nostra eina de referència en l'explotació i anàlisi de dades massives són Apache Hadoop i Apache Spark. Per a l'aprenentatge de bases de dades NoSQL utilitzem eines com MongoDB, Riak o Neo4j.

Depenent de les exigències de rendiment del programari, algunes aplicacions es poden descarregar en l'ordinador de l'estudiant o bé accedir a màquines virtuals d'Amazon i Azure des de la mateixa aula. Aíxí com programari en modalitat acadèmica en el núvol de fabricants com Databricks o Dataiku.

Es recomanable disposar de màquines i SO de 64 bits i 4 GB de RAM mínim (6 GB recomanades).

En la descripció de cada especialitat i assignatura, s'inclouen les eines que s'utilitzen per a l'aprenentatge. Aquesta descripció pot canviar en cada convocatòria en funció de les necessitats docents, l'actualització del programa i la relació amb fabricants actuals o nous.

Pròxima matrícula:
novembre 2020

Consulta el procés de matrícula

Sessió informativa on line
17 setembre, 18h.


Si voleu més informació podeu assistir a la sessió informativa on line que tindrà lloc el dimarts 17 de setembre a les 18h.

Formulari d'inscripció

Vídeo de la sessió informativa de l'edició anterior


Matrícula anticipada


10% dte. si et matricules fins al 7 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE