Accès obert Vols més informació?

Analítica de Dades (Data Analytics)

Especialització

Objectius

D'acord amb les tendències actuals en formació universitària i amb l'experiència de la UOC en programes virtuals, els objectius del programa es dirigeixen a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic, principalment mitjançant l'ús de casos de negoci, mètodes i eines de treball.

 • Adquirir i estar en condicions d'implantar una mentalitat crítica i analítica dins de l'empresa, mitjançant el coneixement dels diferents sistemes d'informació d'empresa, els mètodes i tècniques d'anàlisi de dades, la formulació de preguntes i hipòtesis i l'obtenció de conclusions útils per al negoci.
 • Conèixer el funcionament i el mercat dels sistemes d'informació d'intel·ligència de negoci i big data i les seves principals utilitats i components per a proporcionar informació i coneixement que permeti millorar la presa de decisions.
 • Conèixer i estar en condicions de desenvolupar i implantar un projecte d'intel·ligència de negoci dins de l'empresa, les etapes del cicle de gestió de projectes i els mètodes específics de producció de projectes de BI.
 • Conèixer les noves tendències en matèria d'intel·ligència de negoci, en particular, el fenomen dels big data, que representa el tractament i interpretació de dades de més volum, varietat, complexitat i velocitat, procedents de múltiples fonts. Entendre i saber aplicar-ne l'ús efectiu i les implicacions tecnològiques, legals i ètiques.
 • Conèixer i estar en condicions d'aplicar les tècniques i eines d'anàlisi i mineria de dades, els mètodes i algorismes més habituals i els seus usos aplicats en diferents empreses i organitzacions.
 • Conèixer i saber utilitzar les noves tendències en mineria de dades, com ara mineria de textos, anàlisi de les xarxes socials, mineria d'opinió i sentiments, així com l'ús dels sistemes d'informació geogràfica i la internet de les coses.
 • Saber utilitzar com a usuari avançat una suite completa d'intel·ligència de negoci, un sistema d'interrogació i una eina d'estadística avançada per a l'anàlisi de dades.
 • Comprendre i saber aplicar els mètodes i eines d'anàlisi de dades en les principals funcions i processos empresarials: gestió economicofinancera, màrqueting i vendes i operacions i logística.
 • Saber construir informes i quadres de comandament per a la presa de decisions dels empleats i directius i tècniques i eines de visualització de dades.
 • Saber utilitzar, programar i parametritzar com a analista eines d'estadística avançada i de creació de quadres de comandament.

 

Perfils

L'espai de coneixement i aplicació de la intel·ligència de negoci i l'anàlisi de dades és, per definició, un àmbit híbrid en el qual conviuen perfils d'entrada i de sortida molt diferents. També és molt diversa l'organització de les competències i responsabilitats sobre intel·ligència de negoci dins de les empreses i organitzacions de tot tipus.

Encara que el programa no requereix formalment una formació o titulació específica d'origen, és important tenir coneixements previs de programació, bàsicament en llenguatge R. En cas de no disposar d'aquests coneixements previs, l'estudiant rebrà material docent d'anivellament, però caldrà que estigui disposat a invertir un temps adicional per a assolir el nivell necessari.

En cas de dubte, es recomana demanar assessorament per a dissenyar l'itinerari més adequat, en funció de la formació d'entrada i les aspiracions professionals de cada candidat.

 

Competències

El programa està preparat per al desenvolupament de capacitats pràctiques d'ús de sistemes d'intel·ligència de negoci i dades massives, dins d'un marc conceptual propi basat en les bones pràctiques i el coneixement científic.

El disseny d'aquesta titulació pròpia segueix les recomanacions i metodologia de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i per tant es basa en l'adquisició de competències per al treball professional en empreses privades i organitzacions públiques.

Per conèixer detalladament les competències que s'adquireixen, recomanem la lectura dels apartats d'Objectius i Programa acadèmic.

A qui es dirigeix

D'acord amb la nostra experiència al llarg dels últims divuit anys, els estudiants del màster i els programes de BI de la UOC procedeixen dels àmbits següents:

 • Departaments de control de gestió en l'àrea economicofinancera, de màrqueting i vendes i d'altres.
 • Centres de competències d'intel·ligència de negoci o departaments especialitzats en anàlisi de dades.
 • Departaments d'organització i sistemes i tecnologies de la informació.
 • Consultors i implantadors de programari estàndard d'intel·ligència de negoci, tant de perfil de negoci com de perfil tecnològic.

A causa de l'evolució del sector i les empreses, és freqüent que facin el nostre programa professionals amb diferents nivells d'experiència que necessiten reorientar la seva carrera professional.

Finalment, en els últims anys fan aquest programa estudiants que han completat la seva formació de grau i busquen una formació ràpida i professionalizadora en un àmbit d'elevada demanda laboral.

 

Sortides professionals

L'objectiu del màster i dels programes d'intel·ligència de negoci i big data de la UOC ha estat tradicionalment la formació de professionals "tot terreny" amb una formació en anàlisi i solució de problemes de negoci, estadística avançada i mineria de dades i disseny i construcció de sistemes d'informació de business intelligence, que podien treballar en diferents departaments de l'empresa o en un centre de competències transversal.

A mesura que aquesta especialitat ha crescut i les empreses reconeixen la necessitat d'aquesta classe de professionals, també ho han fet les diferents sortides professionals. El postgrau d'Intel·ligència de negoci i anàlisi de dades habilita per a les sortides professionals següents:

 • Analistes de dades en departaments de control de gestió o altres departaments de l'empresa, especialment en l'àrea de màrqueting i vendes i en les àrees de producció i operacions.
 • Responsables, caps de projecte o analistes de sistemes d'informació de BI en departaments d'informàtica o tècnics i analistes d'empreses que han adquirit aquesta classe de sistemes o estan a punt de fer-ho.
 • Consultors i implantadors de sistemes d'intel·ligència de negoci i big data en empreses de serveis.

Emprenedors que volen crear negocis basats en la creació o la implantació de sistemes especialitzats d'intel·ligència de negoci o d'algun dels seus components, així com productes i/o serveis basats en dades.

La UOC disposa d'una borsa de treball i acords amb empreses per fer pràctiques voluntàries.

 

Pròxima matrícula: novembre 2019

20% dte. matrícula anticipada a partir del 20 de novembre

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació


Matrícula anticipada


20% de descompte per matrícula anticipada a partir del 20 de novembre

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació