Accés obert Vols més informació?

Especialització d'Analítica de Dades (Data Analytics)

Objectius

D'acord amb les tendències actuals en formació universitària i amb l'experiència de la UOC en programes virtuals, els objectius del programa es dirigeixen a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic, principalment mitjançant l'ús de casos de negoci, mètodes i eines de treball.

Objectius generals

 • Adquirir i estar en condicions d'implantar una mentalitat crítica i analítica dins de l'empresa, mitjançant el coneixement dels diferents sistemes d'informació d'empresa, els mètodes i les tècniques d'anàlisi de dades, la formulació de preguntes i hipòtesis i l'obtenció de conclusions útils per al negoci.
 • Conèixer el funcionament i el mercat dels sistemes d'informació d'intel·ligència de negoci i dades massives (big data) i les seves principals utilitats i components per a proporcionar informació i coneixement que permeti millorar la presa de decisions.
 • Conèixer i estar en condicions de desenvolupar i implantar un projecte d'intel·ligència de negoci dins de l'empresa, les etapes del cicle de gestió de projectes i els mètodes específics de producció de projectes d'intel·ligència de negoci.
 • Conèixer les noves tendències en matèria d'intel·ligència de negoci, en particular, el fenomen de les dades massives (big data), que representa el tractament i la interpretació de dades de més volum, varietat, complexitat i velocitat, procedents de múltiples fonts. Entendre i saber-ne aplicar l'ús efectiu i les implicacions tecnològiques, legals i ètiques.
 • Conèixer i estar en condicions d'aplicar les tècniques i les eines d'anàlisi de dades, els mètodes i els algorismes més habituals i els seus usos aplicats en diferents empreses i organitzacions.
 • Saber utilitzar a nivell d'usuari avançat una suite completa d'intel·ligència de negoci, un sistema d'interrogació i una eina d'estadística avançada per a l'anàlisi de dades.
   

Objectius específics

 • Comprendre i saber aplicar els mètodes i les eines d'anàlisi de dades en les principals funcions i processos empresarials: màrqueting i vendes, operacions i logística, i recursos humans.
 • Conèixer i saber utilitzar les noves tendències en mineria de dades, com ara mineria de textos, anàlisi de les xarxes socials, mineria d'opinió i sentiments, com també l'ús dels sistemes d'informació geogràfica i la internet de les coses.
 • Saber construir informes i quadres de comandament per a la presa de decisions dels treballadors i els directius, i tècniques i eines de visualització de dades.
 • Saber utilitzar, programar i parametritzar com a analista eines d'estadística avançada aplicades a casos d'ús de negoci.
Perfils

L'espai de coneixement i aplicació de la intel·ligència de negoci i l'anàlisi de dades és, per definició, un àmbit híbrid en el qual conviuen perfils d'entrada i de sortida molt diferents. També és molt diversa l'organització de les competències i les responsabilitats sobre intel·ligència de negoci dins de les empreses i les organitzacions de tota mena.

L'especialització Analítica de Dades (Data Analytics) es troba orientada a estudiant tant de formació empresarial com tècnica, enginyeries de tota mena, matemàtiques, sociologia, medicina, ciències de la informació o candidats amb una experiència professional equivalent. El programa ofereix una immersió ràpida en els principals conceptes, usos i eines de la intel·ligència de negoci i les dades massives (big data).

És necessari disposar de coneixements previs de programació, bàsicament en llenguatge R. En cas de mancar d'aquests coneixements, poden adquirir-se mitjançant l'especialització de Competències d'Anàlisis (Data Literacy) o cursant de manera independent algun dels cursos. Addicionalment, es recomana el coneixement de l'anglès escrit.

Competències

El programa està preparat per al desenvolupament de capacitats pràctiques d'ús de sistemes d'intel·ligència de negoci i dades massives, dins d'un marc conceptual propi basat en les bones pràctiques i el coneixement científic.

El disseny d'aquesta titulació pròpia segueix les recomanacions i metodologia de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i per tant es basa en l'adquisició de competències per al treball professional en empreses privades i organitzacions públiques.

Per conèixer detalladament les competències que s'adquireixen, recomanem la lectura dels apartats «Objectius» i «Programa acadèmic».

A qui es dirigeix

D'acord amb la nostra experiència al llarg dels últims deu anys, els estudiants del màster i els programes de business intelligence de la UOC procedeixen dels àmbits següents:

 • Departaments de control de gestió en l'àrea economico-financera, de màrqueting i vendes i d'altres.
 • Centres de competències d'intel·ligència de negoci o departaments especialitzats en anàlisi de dades.
 • Departaments d'organització i sistemes i tecnologies de la informació.
 • Consultors i implantadors de programari estàndard d'intel·ligència de negoci, tant de perfil de negoci com de perfil tecnològic.

A causa de l'evolució del sector i les empreses, és freqüent que facin el nostre programa professionals amb diferents nivells d'experiència que necessiten reorientar la seva carrera professional. 

En els últims anys, el màster està complint un paper de programa de continuïtat per a estudiants que han completat un grau i volen ocupar-se ràpidament en un àmbit professional atractiu i de gran demanda.

 

Sortides professionals

L'objectiu de l'especialitat Analítica de Dades (Data Analytics) és la capacitació de professionals «tot terreny» mitjançant la formació en anàlisi i solució de problemes de negoci, estadística avançada, mineria de dades i el disseny i construcció de sistemes d'informació de business intelligence, per a treballar en diferents departaments d'empreses o organitzacions o en centres de competències transversals.

L'especialitat habilita per a les sortides professionals següents:

 • Analistes de dades en departaments de control de gestió o altres departaments de l'empresa, especialment en l'àrea de màrqueting i vendes i en les àrees de producció i operacions.
 • Responsables, caps de projecte o analistes de sistemes d'informació de business intelligence en departaments d'informàtica o tècnics i analistes d'empreses que han adquirit aquesta classe de sistemes o estan a punt de fer-ho.
 • Consultors i implantadors de sistemes d'intel·ligència de negoci i big data en empreses de serveis.
 • Arquitectes de dades, que dissenyen i construeixen la plataforma de dades per a projectes d'intel·ligència de dades i/o big data.
 • Emprenedors que volen crear negocis basats en la creació o la implantació de sistemes especialitzats d'intel·ligència de negoci o d'algun dels seus components, així com productes i/o serveis basats en dades.

La UOC disposa d'una borsa de treball i acords amb empreses per fer pràctiques voluntàries.

 

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Sessió informativa. Màster d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics

Sessió online:
20 de setembre, 18.00 hInformació i inscripcions

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.