Accès obert Vols més informació?

Polítiques Públiques i Dret a la Ciutat

Especialització

L'especialització de Polítiques públiques i dret a la ciutat té per objectiu brindar eines d'anàlisi i intervenció per al disseny de polítiques integrals que responguin a la complexitat creixent de les necessitats socials a les ciutats.

 

 

Crèdits: 16 ECTS

Data: 16 octubre 2019

Títol: Polítiques Públiques i Dret a la Ciutat

Idioma: castellà

Per què estudiar Polítiques Públiques i Dret a la Ciutat?

La consolidació de les regions i grans ciutats com a espais socioeconòmics significatius, exposats a les altes pressions i dinàmiques del capital global, converteix les ciutats en l'àmbit de les polítiques públiques integrades per excel·lència.

Per això, sota l'objectiu de la cohesió social i el desenvolupament sostenible, cal replantejar la qüestió de la ciutadania com a estatus d'igualtat quant a drets i deures dels habitants d'un territori.

D'altra banda, la presencia creixent de les noves tecnologies de la informació i comunicació pot multiplicar les possibilitats d'autoorganització social i apoderament de la ciutadania.

En aquesta línia, promoure les ciutats obertes, que converteixen la tecnologia en una eina d'emancipació social, permetria repensar les formes de mobilització, participació i acció col·lectiva dins de la ciutat. El repte és llavors combatre les múltiples bretxes digitals que es generen i evitar que solament sigui un espai de consum i mercat.

En aquest escenari, estudiar les polítiques urbanes des d'una perspectiva social és actual, pertinent i necessari si pretenem actuar a favor de la ciutadania i el dret a la ciutat, entès com «l'usdefruit equitatiu de les ciutats dins dels principis de sostenibilitat, democràcia, equitat i justícia social».

Conèixer les dinàmiques a una escala més global ens permet adequar els instruments i recursos propers per respondre i transformar les realitats properes amb propostes, criteris contrastats i enfocaments més precisos.

Pretenem, així, no solament transmetre coneixements «tècnics» compartibles entre professionals diversos i responsables polítics i socials, sinó també una visió crítica de les realitats urbanes, criteris eticopolítics per a orientar les propostes d'intervenció i gestió, pistes que ajudin a prendre decisions i exemples que exposin maneres de fer, comunicar, negociar i executar.

Pròxima matrícula:

Juny 2019

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació


20% dte. per matrícula anticipadaPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació